دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت سود به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت سود (Earnings Management) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مدیریت سود: در حسابداری، عملی عمدی برای اثر گذاری بر فرایند گزارشگری مالی بخاطر کسب سود شخصی است. مدیریت سود، شامل تغییر گزارش‌های مالی جهت گمراه ساختن سهامداران دربارهٔ عملکرد اساسی سازمان یا تحت تأثیر قرار دادن پیامدهای قراردادی است که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده می‌باشد. مدیریت سود دارای اثر منفی بر کیفیت سود بوده و ممکن است اعتبار گزارش‌های مالی را تضعیف کند.
رشته های مرتبط: حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مدیریت سود اینجا کلیک نمایید.