دانلود رایگان مقالات کنفرانسی اقتصاد - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگاه گردشگری در اقتصاد – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایگاه گردشگری در اقتصاد – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جایگاه گردشگری در اقتصاد جمهوری قزاقستان عنوان انگلیسی مقاله Place of Tourism in the Economy of Kazakhstan Republic انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه های اخلاقی در تصمیم گیری اقتصادی سنتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه های اخلاقی در تصمیم گیری اقتصادی سنتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا اخلاق منطقی است؟ نظریه های اخلاقی غایت شناسی، وظیفه گرایی و تقوا تلفیق شده در متن تصمیم گیری اقتصادی سنتی عنوان انگلیسی مقاله Is Ethics Rational? Teleological, Deontological and Virtue Ethics Theories Reconciled in the Context of Traditional Economic Decision Making انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده فعالیت اظهار نشده – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل تعیین کننده فعالیت اظهار نشده – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل تعیین کننده فعالیت اظهار نشده در دولت های عضو اتحادیه اروپا عنوان انگلیسی مقاله Determinants of undeclared work in the EU Member States انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) شرکتها در مقیاس جهانی عنوان انگلیسی مقاله CSR reporting of companies on a global scale انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پس انداز منطقی خانوارها – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پس انداز منطقی خانوارها – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار پس انداز (غیر) منطقی خانوارها؟ یک تحقیق تجربی عنوان انگلیسی مقاله (Ir)rational households’ saving behavior? An empirical investigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی کشورهای کمتر توسعه یافته بر اساس تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری عنوان انگلیسی مقاله The Taxonomy of the Least Developed Countries Based on the Tourism Economic Impact Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بازده بانک، سرمایه و ریسک – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین بازده بانک، سرمایه و ریسک – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدلسازی ارتباط بین بازده بانک، سرمایه و ریسک در سیستم بانکداری آلبانی عنوان انگلیسی مقاله Modeling the relationship between bank efficiency, capital and risk in Albanian banking system انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خدمات عمومی و مدیریت خوب – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد خدمات عمومی و مدیریت خوب – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد خدمات عمومی و مدیریت خوب. ارزیابی های تجربی اجتماعی اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله Public service performance and good administration. Socio economic empirical evaluations انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار گاز گلخانه ای و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتشار گاز گلخانه ای و رشد اقتصادی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی انتشار گاز گلخانه ای از رشد اقتصادی در کشورهای V4 عنوان انگلیسی مقاله Decoupling of Greenhouse Gas Emissions from Economic Growth in V4 countries انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال نوسانات از کانال بازارهای سهام – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد انتقال نوسانات از کانال بازارهای سهام – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله انتقال نوسانات از طریق کانال بازارهای سهام: مورد کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (CEECs) عنوان انگلیسی مقاله Transmission of shocks through stock markets channel: the case of the CEECs انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی اکتشافی عملکرد اقتصادی شرکت ها با استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی عنوان انگلیسی مقاله Exploratory study of the companies’ economic performance using a social customer relationship management انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی افقی بیمارستان ها – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یکپارچگی افقی بیمارستان ها – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یکپارچگی افقی بیمارستان ها – آیا این مورد تاثیری بر اثربخشی آن ها دارد؟ عنوان انگلیسی مقاله Horizontal Integration of Hospitals – Does it have an Impact on their Effectiveness? انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد دانش – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اقتصاد دانش – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اقتصاد دانش و قبرس شمالی عنوان انگلیسی مقاله Knowledge Economy and North Cyprus انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی اقتصاد به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر