دانلود رایگان مقاله ISI الکترونیک به زبان انگلیسی - صفحه 17 از 21 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گشتاور مستقیم و کنترل شار ماشین سنکرون مغناطیسی دائمی داخلی در ناحیه ضعیف شدن شار عمیق (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گشتاور مستقیم و کنترل شار ماشین سنکرون مغناطیسی دائمی داخلی در ناحیه ضعیف شدن شار عمیق (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct torque and flux control of interior permanent magnet synchronous machine in deep flux-weakening region ترجمه عنوان مقاله گشتاور مستقیم و کنترل شار ماشین سنکرون مغناطیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کنترل میکرو گرید توسط منابع تولید انرژی تجدید پذیر (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کنترل میکرو گرید توسط منابع تولید انرژی تجدید پذیر (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Design and Control of Micro-Grid fed by Renewable Energy Generating Sources ترجمه عنوان مقاله طراحی و کنترل میکرو گرید توسط منابع تولید انرژی تجدید پذیر فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمون و ارزیابی اثر عدم تعادل ولتاژ موتور بر ارتعاش موتور (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمون و ارزیابی اثر عدم تعادل ولتاژ موتور بر ارتعاش موتور (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of Motor Voltage Unbalance on Motor Vibration: Test and Evaluation ترجمه عنوان مقاله آزمون و ارزیابی اثر عدم تعادل ولتاژ موتور بر ارتعاش موتور فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از آشکارسازهای توان SiGe HBT برای حس انتقال خطای تک رخداد در مدارهای RF – نشریه IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از آشکارسازهای توان SiGe HBT برای حس انتقال خطای تک رخداد در مدارهای RF – نشریه IEEE

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Utilizing SiGe HBT Power Detectors for Sensing Single-Event Transients in RF Circuits ترجمه عنوان مقاله استفاده از آشکارسازهای توان SiGe HBT برای حس انتقال خطای تک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی و ادغام تقاضای انعطاف پذیر در سیستم انرژی یکپارچه شده گرما و برق (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی و ادغام تقاضای انعطاف پذیر در سیستم انرژی یکپارچه شده گرما و برق (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling and Integration of Flexible Demand in Heat and Electricity Integrated Energy System ترجمه عنوان مقاله مدلسازی و ادغام تقاضای انعطاف پذیر در سیستم انرژی یکپارچه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی حرارتی در حرارت ترکیب شده و توزیع توان (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی حرارتی در حرارت ترکیب شده و توزیع توان (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A General Model for Thermal Energy Storage in Combined Heat and Power Dispatch Considering Heat Transfer Constraints ترجمه عنوان مقاله یک مدل عمومی برای ذخیره انرژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی بهبود یافته برای مبدل های AC / DC چندگانه در سیستم های HVDC و VFD – نشریه (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی بهبود یافته برای مبدل های AC / DC چندگانه در سیستم های HVDC و VFD – نشریه (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An Improved Topology for Multi-pulse AC/DC Converters within HVDC and VFD Systems: Operation in Degraded Modes ترجمه عنوان مقاله توپولوژی بهبود یافته برای مبدل های AC […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پارامترهای موتور القایی سه فاز با استفاده از تکامل تفاضلی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی پارامترهای موتور القایی سه فاز با استفاده از تکامل تفاضلی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Parameters estimation of three-phase induction motors using differential evolution ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پارامترهای موتور القایی سه فاز با استفاده از تکامل تفاضلی فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور و موتور القایی از داده بار (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برآورد پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور و موتور القایی از داده بار (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Estimation of Equivalent Circuit Parameters of Transformer and Induction Motor from Load Data ترجمه عنوان مقاله برآورد پارامترهای مدار معادل ترانسفورماتور و موتور القایی از داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش دمای عملیاتی در ماژول های فتوولتائیک (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش دمای عملیاتی در ماژول های فتوولتائیک (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reducing Operating Temperature in Photovoltaic Modules ترجمه عنوان مقاله کاهش دمای عملیاتی در ماژول های فتوولتائیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی برق گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش حداقل مربعات خطی دو مرحله ای برای استخراج پارامترهای مدل دیود یکپارچه فتوولتائیک (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش حداقل مربعات خطی دو مرحله ای برای استخراج پارامترهای مدل دیود یکپارچه فتوولتائیک (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Two-Step Linear Least-Squares Method for Photovoltaic Single-Diode Model Parameters Extraction ترجمه عنوان مقاله روش حداقل مربعات خطی دو مرحله ای برای استخراج پارامترهای مدل دیود یکپارچه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وسایل نقلیه الکتریکی برای بهبود انعطاف پذیری سیستم های توزیع (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وسایل نقلیه الکتریکی برای بهبود انعطاف پذیری سیستم های توزیع (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electric vehicles for improving resilience of distribution systems ترجمه عنوان مقاله وسایل نقلیه الکتریکی برای بهبود انعطاف پذیری سیستم های توزیع فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی تحلیلی فیلتر LCL غیرفعال برای یکسوساز سه فازه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی تحلیلی فیلتر LCL غیرفعال برای یکسوساز سه فازه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Analytical Design of Passive LCL Filter for Three-phase Two-level Power Factor Correction Rectifiers ترجمه عنوان مقاله  طراحی تحلیلی فیلتر LCL غیرفعال برای یکسوسازهای سه فازه اصلاح ضریب قدرت دو طرفه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق […]