دانلود رایگان مقاله ISI الکترونیک به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 21 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورترهای خورشیدی تک فاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورترهای خورشیدی تک فاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر اینورترهای خورشیدی تک فاز متصل به شبکه: مدارها و روش های کنترل عنوان انگلیسی مقاله Review on novel single-phase grid-connected solar inverters: Circuits and control methods انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار بر اساس خوشه بندی انتشار میل بهینه شده عنوان انگلیسی مقاله A novel fault diagnosis method for circuit breakers based on optimized affinity propagation clustering انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک روی شبکه ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی تأثیر کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک روی شبکه ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تأثیر کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک بر روی شبکه های توان الکتریکی و ایجاد یک روش تنظیم ولتاژ که حساسیت مقاومت به فیدر را در نظر می گیرد عنوان انگلیسی مقاله Examination of the effect of the reactive power control of photovoltaic systems on electric power grids […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با رویکرد انتگرال – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با رویکرد انتگرال – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت با رویکرد انتگرال عنوان انگلیسی مقاله Power transformer differential protection with integral approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق عنوان انگلیسی مقاله An advanced control for a PM synchronous motor drive in power degraded mode انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید اکتیو شیلد رندم مبتنی بر الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید اکتیو شیلد رندم مبتنی بر الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی اصلاح شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تولید اکتیو شیلد رندم مبتنی بر الگوریتم دسته ماهی های مصنوعی اصلاح شده عنوان انگلیسی مقاله Random active shield generation based on modified artificial fish-swarm algorithm انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتورهای توزیع عنوان انگلیسی مقاله An earth fault location method based on negative sequence voltage changes at low voltage side of distribution transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی با ولتاژ بالا: رویکرد حالت دائمی عنوان انگلیسی مقاله Dynamic simulation of induced voltages in high voltage cable sheaths: Steady state approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی زمان واقعی بر اساس FPGA سیستم الکترونیک قدرتمند با ویژگی های IGBT غیرخطی عنوان انگلیسی مقاله FPGA-Based Real-Time Simulation of High-Power Electronic System With Nonlinear IGBT Characteristics انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نویز فرکانس پایین از تک سلولی های n-MOSFET برای برنامه های کاربردی حافظه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نویز فرکانس پایین از تک سلولی های n-MOSFET برای برنامه های کاربردی حافظه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نویز فرکانس پایین از تک سلولی های  n-MOSFET برای برنامه های کاربردی حافظه عنوان انگلیسی مقاله Low frequency noise investigation of n-MOSFET single cells for memory applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی: مدل سازی و تجزیه و تحلیل عنوان انگلیسی مقاله De-rating of Transformers under Non-sinusoidal Loads: Modeling and Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروگریدهای پایدار و هزینه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروگریدهای پایدار و هزینه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میکروگریدهای پایدار: هزینه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و مزایای گسترش میکروگریدها عنوان انگلیسی مقاله Sustainable microgrids: Economic, environmental and social costs and benefits of microgrid deployment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های ردیابی توان برای بهره برداری کارآمد از آرایه فتوولتائیک در کاربردهای خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک های ردیابی توان برای بهره برداری کارآمد از آرایه فتوولتائیک در کاربردهای خورشیدی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تکنیک های ردیابی توان برای بهره برداری کارآمد از آرایه فتوولتائیک در کاربردهای خورشیدی – یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Power tracking techniques for efficient operation of photovoltaic array in solar applications – A review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته الکترونیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر