دانلود رایگان مقاله ISI انتقال و توزیع به زبان انگلیسی - صفحه 9 از 11 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد گزینه ای برای تولید برق تجدید پذیر در فیلیپین – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد گزینه ای برای تولید برق تجدید پذیر در فیلیپین – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A real options approach to renewable electricity generation in the Philippines ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد گزینه ای واقعی برای تولید برق تجدید پذیر در […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چرخه حیات گاز گلخانه ای از سیستم تولید برق باد – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چرخه حیات گاز گلخانه ای از سیستم تولید برق باد – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Characterization of the life cycle greenhouse gas emissions from wind electricity generation systems ترجمه عنوان مقاله تشخیص چرخه حیات گازهای گلخانه ای از سیستم های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد سیستم حرارتی فتوولتاییک – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز عملکرد سیستم حرارتی فتوولتاییک – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance Analysis of Photovoltaic Thermal System Using Silicone Oil Spectrum Filter ترجمه عنوان مقاله آنالیز عملکرد سیستم حرارتی فتوولتاییک با استفاده از فیلتر روغنی طیفی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع – امرالد ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع – امرالد ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Automatic fault detection for Building Integrated Photovoltaic (BIPV ) systems using time series methods ترجمه عنوان مقاله تشخیص خودکار خطا برای ساختن سیستم فتوولتاییک مجتمع (BIPV) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رسوب گرد و غبار بر روی اتاقک های فتوولتاییک – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز رسوب گرد و غبار بر روی اتاقک های فتوولتاییک – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules ترجمه عنوان مقاله آنالیز رسوب گرد و غبار بر روی اتاقک های فتوولتاییک فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سناریوهای اسمارت گرید و تاثیر آنها در برنامه استراتژیک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سناریوهای اسمارت گرید و تاثیر آنها در برنامه استراتژیک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Smart Grid Scenarios and their Impact on Strategic Plan – A Case Study of Omani Power Sector ترجمه عنوان مقاله سناریوهای اسمارت گرید و تاثیر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گشتاور مستقیم و کنترل شار ماشین سنکرون مغناطیسی دائمی داخلی در ناحیه ضعیف شدن شار عمیق (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گشتاور مستقیم و کنترل شار ماشین سنکرون مغناطیسی دائمی داخلی در ناحیه ضعیف شدن شار عمیق (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Direct torque and flux control of interior permanent magnet synchronous machine in deep flux-weakening region ترجمه عنوان مقاله گشتاور مستقیم و کنترل شار ماشین سنکرون مغناطیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کنترل میکرو گرید توسط منابع تولید انرژی تجدید پذیر (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کنترل میکرو گرید توسط منابع تولید انرژی تجدید پذیر (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Design and Control of Micro-Grid fed by Renewable Energy Generating Sources ترجمه عنوان مقاله طراحی و کنترل میکرو گرید توسط منابع تولید انرژی تجدید پذیر فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی و ادغام تقاضای انعطاف پذیر در سیستم انرژی یکپارچه شده گرما و برق (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی و ادغام تقاضای انعطاف پذیر در سیستم انرژی یکپارچه شده گرما و برق (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling and Integration of Flexible Demand in Heat and Electricity Integrated Energy System ترجمه عنوان مقاله مدلسازی و ادغام تقاضای انعطاف پذیر در سیستم انرژی یکپارچه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی حرارتی در حرارت ترکیب شده و توزیع توان (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ذخیره انرژی حرارتی در حرارت ترکیب شده و توزیع توان (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A General Model for Thermal Energy Storage in Combined Heat and Power Dispatch Considering Heat Transfer Constraints ترجمه عنوان مقاله یک مدل عمومی برای ذخیره انرژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص  جزیره ای شدن ولتاژ و سوئیچ از طریق مبدل PV دو مرحله ای (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص جزیره ای شدن ولتاژ و سوئیچ از طریق مبدل PV دو مرحله ای (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A voltage independent islanding detection method and low voltage ride through of a two stage PV inverter ترجمه عنوان مقاله روش تشخیص جزیره ای شدن مستقل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش دمای عملیاتی در ماژول های فتوولتائیک (IEEE)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش دمای عملیاتی در ماژول های فتوولتائیک (IEEE)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Reducing Operating Temperature in Photovoltaic Modules ترجمه عنوان مقاله کاهش دمای عملیاتی در ماژول های فتوولتائیک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی برق گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند منظوره و تصمیم گیری برای برنامه ریزی DG  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند منظوره و تصمیم گیری برای برنامه ریزی DG ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Multiobjective optimization and decision-making for DG planning considering benefits between distribution company and DGs owner ترجمه عنوان مقاله  بهینه سازی چند منظوره و تصمیم گیری برای برنامه ریزی DG با در نظر گرفتن منافع بین شرکت توزیع و مالک های DG فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته انتقال و توزیع به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر