دانلود رایگان مقاله ISI انتقال و توزیع به زبان انگلیسی - صفحه 11 از 11 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی ولتاژ در سیستم توزیع صنعتی توربین بادی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پشتیبانی ولتاژ در سیستم توزیع صنعتی توربین بادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Voltage support in industrial distribution systems in presence of induction generator-based wind turbines and large motors ترجمه عنوان مقاله  پشتیبانی ولتاژ در سیستم های توزیع صنعتی در حضور توربین های بادی مبتنی بر ژنراتور القایی و موتورهای بزرگ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج حرارتی از سیستم‌ الگوی چاه زیرزمینی بهره برداری انرژی زمین گرمایی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج حرارتی از سیستم‌ الگوی چاه زیرزمینی بهره برداری انرژی زمین گرمایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Heat extraction of novel underground well pattern systems for geothermal energy exploitation ترجمه عنوان مقاله  استخراج حرارتی از سیستم‌ الگوی چاه زیرزمینی به منظور بهره برداری از انرژی زمین گرمایی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی انرژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی گرگ خاکستری برای مشکلات توزیع بار اقتصادی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی گرگ خاکستری برای مشکلات توزیع بار اقتصادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Grey wolf optimization applied to economic load dispatch problems ترجمه عنوان مقاله  بهینه سازی گرگ خاکستری اعمال شده برای مشکلات توزیع بار اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر گرایش های مرتبط  تولید، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود کیفیت توان پیاده سازی شبکه جزیره ای ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود کیفیت توان پیاده سازی شبکه جزیره ای ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Control Scheme for Power Quality Improvement in Islanded Microgrid operation ترجمه عنوان مقاله  روش کنترل به منظور بهبود کیفیت توان در پیاده سازی شبکه های کوچک جزیره ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق گرایش های […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته انتقال و توزیع به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر