دانلود رایگان مقاله ISI اینورتر به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز و پیاده سازی مبدل مقاومت چندگانه خازن سوئیچ – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز و پیاده سازی مبدل مقاومت چندگانه خازن سوئیچ – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنالیز و پیاده سازی مبدل مقاومت چندگانه خازن سوئیچ مبتنی بر امپدانس عنوان انگلیسی مقاله Analysis and implementation of impedance source based Switched Capacitor Multi-Level Inverter انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری بهینه اینورتر برای به حداکثر رساندن توان انرژی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری بهینه اینورتر برای به حداکثر رساندن توان انرژی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اندازه گیری بهینه اینورتر برای به حداکثر رساندن توان انرژی در سیستم های پیشرفته فتوولتائیک با غلظت بالا عنوان انگلیسی مقاله Optimum sizing of the inverter for maximizing the energy yield in state-of-the-art high-concentrator photovoltaic systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه جریان DC-Link برای اینورتر پل H تک فاز تحت جریان های هارمونیک – ۲۰۱۸ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه جریان DC-Link برای اینورتر پل H تک فاز تحت جریان های هارمونیک – ۲۰۱۸ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل جریان DC-Link برای اینورتر پل H تک فاز تحت جریان های خروجی هارمونیک عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the DC-Link Current for the Single Phase H-Bridge Inverter Under Harmonic Output Currents انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل هیبریدی سازگار مبتنی بر قدرت برای سیستم DC / AC – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل هیبریدی سازگار مبتنی بر قدرت برای سیستم DC / AC – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل هیبریدی سازگار مبتنی بر قدرت برای سیستم DC / AC برای کارگیری سیستم های فتوولتائیک عنوان انگلیسی مقاله A relative power-based adaptive hybrid model for DC/AC average inverter efficiency of photovoltaics systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اینورترهای تک مرحله ای برای یک سیستم PV – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اینورترهای تک مرحله ای برای یک سیستم PV – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی و مقایسه ای از اینورترهای تک مرحله ای برای یک سیستم PV عنوان انگلیسی مقاله Review and comparative study of single-stage inverters for a PV system انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اینورتر چند دریچه ای تک پایه سه فازی قابل اطمینان برای برنامه های فتوولتائیک – ۲۰۱۸ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک اینورتر چند دریچه ای تک پایه سه فازی قابل اطمینان برای برنامه های فتوولتائیک – ۲۰۱۸ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک اینورتر چند دریچه ای تک پایه سه فازی قابل اطمینان برای برنامه های کاربردی فتوولتائیک متصل به شبکه عنوان انگلیسی مقاله A Reliable Three-Phase Single-Stage Multi-Port Inverter for Grid-Connected Photovoltaic Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱  صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توزیع ریزشبکه های اینورتر متصل با جریان خطی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توزیع ریزشبکه های اینورتر متصل با جریان خطی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Distributed Control of Inverter-Interfaced Microgrids with Bounded Transient Line Currents ترجمه عنوان مقاله کنترل توزیع ریزشبکه های اینورتر متصل با جریان خطی گذرا محدود فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورتر جدید چند سطحی اساسی – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورتر جدید چند سطحی اساسی – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله New Fundamental Multilevel Inverter with Reduced Number of Switching Elements ترجمه عنوان مقاله اینورتر جدید چند سطحی اساسی با تعداد عناصر سوئچینگ کاهش یافته فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی و کنترل ریزشبکه مبتنی بر اینورتر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی و کنترل ریزشبکه مبتنی بر اینورتر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Modeling and control of inverter-based microgrids ترجمه عنوان مقاله مدلسازی و کنترل ریزشبکه مبتنی بر اینورتر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی برق گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار بهینه اینورتور چندسطحی سوئیچ یک فاز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار بهینه اینورتور چندسطحی سوئیچ یک فاز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Optimum structure of a generalized three-phase reduced switch multilevel inverter ترجمه عنوان مقاله ساختار بهینه اینورتور چندسطحی سوئیچ کاهش داده شده یک فاز سه گانه ی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکرو اینورتر خنک کننده ترموالکتریک برای کاربردهای PV – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکرو اینورتر خنک کننده ترموالکتریک برای کاربردهای PV – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Thermoelectric cooling micro-inverter for PV application ترجمه عنوان مقاله میکرو اینورتر خنک کننده ترموالکتریک برای کاربردهای PV فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی برق […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر اینورتر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر اینورتر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategy for enhancing reliability and lifetime of DC-AC inverters used for wind turbines ترجمه عنوان مقاله استراتژی برای افزایش قابلیت اطمینان و طول عمر اینورتر DC-AC […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مقاوم میرایی فعال برای اینورتر تک مرحله ای – IEEE 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مقاوم میرایی فعال برای اینورتر تک مرحله ای – IEEE 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه IEEE نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Robust Design of Active Damping with Current Estimator for Single-Phase Grid-Tied Inverters ترجمه عنوان مقاله طراحی مقاوم میرایی فعال با برآورد فعلی برای اینورترهای تک مرحله […]

دانلود رایگان مقاله ISI اینورتر (Inverter) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
اینورتر: مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب یا اینورتر به المان‌هایی گفته می‌شود که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می‌کند. فرکانس و سطح ولتاژی تولیدی توسط این قطعه الکترونیکی می‌تواند توسط تقویت کننده‌ها به سطح ولتاژ و فرکانس دلخواه تبدیل گردد.
رشته های مرتبط: مهندسی برق
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده اینورتر اینجا کلیک نمایید.