دانلود رایگان مقاله ISI اینورتر به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورترهای NPC پیشرفت کرده فارغ از زمان مرده – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورترهای NPC پیشرفت کرده فارغ از زمان مرده – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینورترهای NPC بهبود یافته بدون مشکلات اتصال کوتاه و زمان مرده عنوان انگلیسی مقاله Improved NPC Inverters Without Short-Circuit and Dead-Time Issues انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فتوولتائیک اینورتر خازن سوئیچ شده پنج سطحی  – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد فتوولتائیک اینورتر خازن سوئیچ شده پنج سطحی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینورتر خازن سوئیچ شده پنج سطحی برای کاربردهای فتوولتائیک عنوان انگلیسی مقاله Five-Level Switched Capacitor Inverter for Photovoltaic Applications انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورتر چند سطحی جدید بر اساس ساختمان سوئیچ خازن – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورتر چند سطحی جدید بر اساس ساختمان سوئیچ خازن – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینورتر چند سطحی قابل توسعه جدید بر اساس ساختار سوئیچ خازن عنوان انگلیسی مقاله Novel extensible multilevel inverter based on switched-capacitor structure انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیش بینی سلول U-Cell اینورتر جامع برای ریزشبکه – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیش بینی سلول U-Cell اینورتر جامع برای ریزشبکه – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل پیش بینی مدل سلول U-Cell اینورتر بسته بندی شده برای کاربردهای ریزشبکه عنوان انگلیسی مقاله Model predictive control of Packed U-Cell inverter for microgrid applications انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن با دیودهای سوئیچ شونده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن با دیودهای سوئیچ شونده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مبدل DC-AC چند سطحی آبشاری نامتقارن تغییر یافته با دیودهای سوئیچ شونده با استفاده از پیاده سازی پردازنده FPGA عنوان انگلیسی مقاله A modified asymmetric cascaded multilevel DC–AC converter with switched diodes using FPGA processor implementation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورترهای خورشیدی تک فاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورترهای خورشیدی تک فاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر اینورترهای خورشیدی تک فاز متصل به شبکه: مدارها و روش های کنترل عنوان انگلیسی مقاله Review on novel single-phase grid-connected solar inverters: Circuits and control methods انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل قدرت مستقیم بر پایه مبدل متصل به شبکه نوع-T بهبود یافته – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل قدرت مستقیم بر پایه مبدل متصل به شبکه نوع-T بهبود یافته – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل پیش بینی کنترل قدرت مستقیم بر پایه مبدل متصل به شبکه نوع-T بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله Model Predictive Direct Power Control Based on Improved T – type Grid Connected Inverter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل مدل حالت متناهی با انتگرال کنش کاربردی با یک اینورتر Z-Source تک فازی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل مدل حالت متناهی با انتگرال کنش کاربردی با یک اینورتر Z-Source تک فازی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل قابل پیش بینی مدل حالت متناهی با انتگرال کنش کاربردی با یک اینورتر Z-Source تک فازی عنوان انگلیسی مقاله Finite-State Model Predictive Control With Integral Action Applied to a Single-Phase Z-Source Inverter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود کیفیت توان نوعی از اینورتر کاهش دهنده شمارش دستگاه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود کیفیت توان نوعی از اینورتر کاهش دهنده شمارش دستگاه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود کیفیت توان یک نوعی از اینورتر کاهش دهنده شمارش دستگاه عنوان انگلیسی مقاله Power quality improvement of a class of reduced device count inverter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورتر قوی ۹ سطحی مبتنی بر خازن تغییریافته – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورتر قوی ۹ سطحی مبتنی بر خازن تغییریافته – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک توپولوژی اینورتر قوی ۹ سطحی مبتنی بر خازن تغییریافته تک فاز جدید با تعداد تعویض و استرس ولتاژ کاهش یافته عنوان انگلیسی مقاله A New Single Phase Single Switched-Capacitor Based Nine-Level Boost Inverter Topology With Reduced Switch Count and Voltage Stress انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم محرک موتور سنکرون آهنربا دائمی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم محرک موتور سنکرون آهنربا دائمی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی کنترل ترکیبی برای بهبود خصوصیات دینامیکی ولتاژ DC-Link برای سیستم محرک موتور سنکرون آهنربا دائمی (PMSM) بر اساس مبدل منبع شبه Z عنوان انگلیسی مقاله A Compound Control Strategy for Improving the Dynamic Characteristics of the DC-Link Voltage for the PMSM Drive System Based on the Quasi-Z-Source Inverter […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت فعلی و روندهای آینده در مورد اینورترهای کششی خودرو – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت فعلی و روندهای آینده در مورد اینورترهای کششی خودرو – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینورترهای کششی خودرو: وضعیت فعلی و روندهای آینده عنوان انگلیسی مقاله Automotive Traction Inverters: Current Status and Future Trends انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) JCR – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند سطحی موازی مدولار برای انتقال قدرت القایی با قدرت بالا – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند سطحی موازی مدولار برای انتقال قدرت القایی با قدرت بالا – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم چند سطحی موازی مدولار برای انتقال قدرت القایی با قدرت بالا عنوان انگلیسی مقاله Modular Parallel Multi-Inverter System for High-Power Inductive Power Transfer انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

دانلود رایگان مقاله ISI اینورتر (Inverter) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
اینورتر: مبدل جریان مستقیم به جریان متناوب یا اینورتر به المان‌هایی گفته می‌شود که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می‌کند. فرکانس و سطح ولتاژی تولیدی توسط این قطعه الکترونیکی می‌تواند توسط تقویت کننده‌ها به سطح ولتاژ و فرکانس دلخواه تبدیل گردد.
رشته های مرتبط: مهندسی برق
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده اینورتر اینجا کلیک نمایید.