دانلود رایگان مقاله ISI برق قدرت به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق عنوان انگلیسی مقاله An advanced control for a PM synchronous motor drive in power degraded mode انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتورهای توزیع عنوان انگلیسی مقاله An earth fault location method based on negative sequence voltage changes at low voltage side of distribution transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دو روش برای ترکیب داده های مصرف انرژی مسکونی مقیاس پذیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دو روش برای ترکیب داده های مصرف انرژی مسکونی مقیاس پذیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله دو روش برای ترکیب داده های مصرف انرژی مسکونی مقیاس پذیر عنوان انگلیسی مقاله Two approaches for synthesizing scalable residential energy consumption data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی با ولتاژ بالا: رویکرد حالت دائمی عنوان انگلیسی مقاله Dynamic simulation of induced voltages in high voltage cable sheaths: Steady state approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی: مدل سازی و تجزیه و تحلیل عنوان انگلیسی مقاله De-rating of Transformers under Non-sinusoidal Loads: Modeling and Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروگریدهای پایدار و هزینه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروگریدهای پایدار و هزینه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میکروگریدهای پایدار: هزینه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی و مزایای گسترش میکروگریدها عنوان انگلیسی مقاله Sustainable microgrids: Economic, environmental and social costs and benefits of microgrid deployment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروگریدها به عنوان یک منبع مقاومت و استراتژیهای استفاده شده توسط میکروگریدها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروگریدها به عنوان یک منبع مقاومت و استراتژیهای استفاده شده توسط میکروگریدها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میکروگریدها به عنوان یک منبع مقاومت و استراتژیهای استفاده شده توسط میکروگریدها برای افزایش انعطاف پذیری عنوان انگلیسی مقاله Microgrids as a resilience resource and strategies used by microgrids for enhancing resilience انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رؤیت‌ کننده تطبیقی غیرخطی برای کنترل غیرفعال بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رؤیت‌ کننده تطبیقی غیرخطی برای کنترل غیرفعال بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رؤیت‌ کننده تطبیقی غیرخطی برای کنترل غیرفعال بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear adaptive observer for sensorless passive control of permanent magnet synchronous motor انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مقطع شکاف هوایی در موتورهای سنکرون با مغناطیس دائم داخلی برای کاهش گشتاور – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی مقطع شکاف هوایی در موتورهای سنکرون با مغناطیس دائم داخلی برای کاهش گشتاور – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مقطع شکاف هوایی در موتورهای سنکرون با مغناطیس دائم داخلی برای کاهش ریپل گشتاور عنوان انگلیسی مقاله Optimization of Air-Gap Profile in Interior Permanent-Magnet Synchronous Motors for Torque Ripple Mitigation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مسافت سنج الکترونیکی برای موتورهای جریان مستقیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی یک مسافت سنج الکترونیکی برای موتورهای جریان مستقیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی یک مسافت سنج الکترونیکی برای موتورهای جریان مستقیم عنوان انگلیسی مقاله Design of an electronic odometer for DC motors انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل حرارتی یک موتور القایی در معرض خرابی اتصال کوتاه چرخشی در سیم پیچ استاتور – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل حرارتی یک موتور القایی در معرض خرابی اتصال کوتاه چرخشی در سیم پیچ استاتور – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل حرارتی یک موتور القایی در معرض خرابی اتصال کوتاه بین چرخشی در سیم پیچ استاتور عنوان انگلیسی مقاله Thermal Analysis of an Induction Motor Subjected to Inter-Turn Short-Circuit Failures in the Stator Windings انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک متدولوژی جدید برای تعیین ضریب تأثیر فلش ولتاژ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک متدولوژی جدید برای تعیین ضریب تأثیر فلش ولتاژ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک متدولوژی جدید برای تعیین ضریب تأثیر فلش ولتاژ عنوان انگلیسی مقاله A novel methodology for determining the voltage sag Impact Factor انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اقدامات برای جلوگیری جریان اتصال کوتاه تک فازی در ایستگاه های تبدیل فرکانس – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل اقدامات برای جلوگیری جریان اتصال کوتاه تک فازی در ایستگاه های تبدیل فرکانس – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل اقدامات برای جلوگیری جریان اتصال کوتاه تک فازی در ایستگاه های تبدیل فرکانس و تأثیر آنها بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Single-phase Short-circuit Current Suppression Measures at Converter Stations and Their Effects on Power System Reliability انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برق قدرت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر