دانلود رایگان مقاله ISI برق مخابرات به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های رادیویی زیرلایه رله ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های رادیویی زیرلایه رله ترکیبی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد پایان به پایان شبکه های رادیویی زیرلایه شناختی رله ترکیبی DF/AF (HDAF عنوان انگلیسی مقاله End-to-end Performance of Hybrid DF/AF (HDAF) Relayed Underlay Cognitive Radio Networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسابقه در ارائه خدمات مبتنی بر داده: توصیف تعادل ناش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسابقه در ارائه خدمات مبتنی بر داده: توصیف تعادل ناش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسابقه در ارائه خدمات مبتنی بر داده: توصیف تعادل ناش عنوان انگلیسی مقاله Competition in data-based service provision: Nash equilibrium characterization انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نویز فرکانس پایین از تک سلولی های n-MOSFET برای برنامه های کاربردی حافظه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی نویز فرکانس پایین از تک سلولی های n-MOSFET برای برنامه های کاربردی حافظه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی نویز فرکانس پایین از تک سلولی های  n-MOSFET برای برنامه های کاربردی حافظه عنوان انگلیسی مقاله Low frequency noise investigation of n-MOSFET single cells for memory applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترانزیستورهای اثر میدان پلیمری بسامد رادیویی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترانزیستورهای اثر میدان پلیمری بسامد رادیویی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترانزیستورهای اثر میدان پلیمر بسامد رادیویی که با پارامترهای S مشخص می شوند عنوان انگلیسی مقاله Radio-Frequency Polymer Field-Effect Transistors Characterized by S-Parameters انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چند ورودی چند خروجی بهینه – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چند ورودی چند خروجی بهینه – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چند ورودی چند خروجی (MIMO) بهینه عظیم برای سیستم های ارتباطی ۵G از طریق VBLAST به کمک اکتشاف n-Bit ترکیبی عنوان انگلیسی مقاله Optimal Massive MIMO Detection for 5G Communication Systems via Hybrid n-Bit Heuristic Assisted-VBLAST انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هدف رادار روزنه مصنوعی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص هدف رادار روزنه مصنوعی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص هدف رادار روزنه مصنوعی (SAR) بر اساس یادگیری انتقالی دامنه متقابل و وظیفه متقابل عنوان انگلیسی مقاله SAR Target Recognition Based on Cross-Domain and Cross-Task Transfer Learning انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری قطبش در آنتن آرایه فازی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اندازه گیری قطبش در آنتن آرایه فازی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تصحیح گرایشی برای اندازه گیری قطبش در آنتن آرایه فازی از طریق روش بازسازی الگو عنوان انگلیسی مقاله Bias Correction for Polarization Measurement in Phased Array Antenna via Pattern Reconstruction Method انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مدولاسیون جهت دار تحت محدودیت مقدار – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی مدولاسیون جهت دار تحت محدودیت مقدار – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی مدولاسیون جهت دار تحت یک محدودیت مقدار ثابت برای ضرایب وزنی عنوان انگلیسی مقاله Directional Modulation Design Under a Constant Magnitude Constraint for Weight Coefficients انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های تسهیم تقسیم فرکانس کلی – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های تسهیم تقسیم فرکانس کلی – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های تسهیم تقسیم فرکانس کلی (GFDM) کد شده قطبی عنوان انگلیسی مقاله Polar-Coded GFDM Systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن موج متناوب فرکانس ثابت دوره ای – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن موج متناوب فرکانس ثابت دوره ای – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آنتن موج نشت خط متناوب فرکانس ثابت دوره ای با ظرفیت اسکن پرتو وسیع عنوان انگلیسی مقاله Periodic Fixed-Frequency Staggered Line Leaky Wave Antenna With Wide-Range Beam Scanning Capacity انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن اسلات حلقوی قطبی دایره ای شکل بسیار سبک – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن اسلات حلقوی قطبی دایره ای شکل بسیار سبک – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک آنتن اسلات حلقوی قطبی دایره ای شکل بسیار سبک پیشرفته با پروفایل کم برای کاربردهای هواپیمایی و هوابردی عنوان انگلیسی مقاله A Low Profile High Gain Ultra Lightweight Circularly Polarized Annular Ring Slot Antenna for Airborne and Airship Applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش مبتنی بر یادگیری محیطی دو مرحله ای برای استقرار بهینه وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (UAV) عنوان انگلیسی مقاله A Two-Step Environment-Learning-Based Method for Optimal UAV Deployment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و توان عملیاتی رله های غیر قابل اعتماد – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت و توان عملیاتی رله های غیر قابل اعتماد – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد امنیت و توان عملیاتی برای رله های غیر قابل اعتماد برداشت انرژی در سیستم های اینترنت اشیا (IoT) با استفاده از دسترسی چندگانه غیر متعامد (NOMA) عنوان انگلیسی مقاله On Security and Throughput for Energy Harvesting Untrusted Relays in IoT Systems Using NOMA انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته برق مخابرات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر