دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی کنترل به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی الکترومغناطیسی برای بهبود عملکرد صفحه PV تحت سایه جزئی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی الکترومغناطیسی برای بهبود عملکرد صفحه PV تحت سایه جزئی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک استراتژی الکترومغناطیسی برای بهبود عملکرد صفحه PV تحت سایه جزئی عنوان انگلیسی مقاله An electromagnetic strategy to improve the performance of PV panel under partial shading انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کننده FOPID با فیلتر کسری برای تنظیم کننده ولتاژ خودکار – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل کننده FOPID با فیلتر کسری برای تنظیم کننده ولتاژ خودکار – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل کننده FOPID با فیلتر کسری برای تنظیم کننده ولتاژ خودکار عنوان انگلیسی مقاله FOPID controller with fractional filter for an automatic voltage regulator انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل پیشرفته برای مبدل AC/DC سه فاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی کنترل پیشرفته برای مبدل AC/DC سه فاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی کنترل پیشرفته برای مبدل AC/DC سه فاز دو جهته عنوان انگلیسی مقاله Advanced control strategy for bidirectional three phase AC/DC converter انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یادگیری مشارکتی رو به تکامل عضویت مجموعه پیشرفته با حداقل مربعات بازگشتی هسته برای مدل سازی حرارتی ترانسفورماتورهای قدرت عنوان انگلیسی مقاله An enhanced set-membership evolving participatory learning with kernel recursive least squares applied to thermal modeling of power transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی مدیریت توان ذاتی مبتنی بر بهبود پایداری قدرت در یک سیستم مبدل AC-DC تک فاز عنوان انگلیسی مقاله Intrinsic Power Management Strategy based improvement of power stability in a single-phase AC–DC converter system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جایایی بهینه، اندازه گیری و ضریب توان تولید توزیع شده: پوشش دادن یک مطالعه جامع از مرحله برنامه ریزی تا مرحله بهره برداری عنوان انگلیسی مقاله Optimal placement, sizing and power factor of distributed generation: A comprehensive study spanning from the planning stage to the operation stage انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی مقید اقتصادی برای متعادل سازی برق در یک میکروگرید DC: یک برنامه سیستم آسانسور چند منبعی عنوان انگلیسی مقاله Economic constrained optimization for power balancing in a DC microgrid: A multi-source elevator system application انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر نوسانات سریع PV بر کیفیت توان در گرید ولتاژ پایین و استراتژی های کاهش با استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی عنوان انگلیسی مقاله Impact of rapid PV fluctuations on power quality in the low-voltage grid and mitigation strategies using electric vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم کتنده ولتاژ اتوماتیک – IEEE 2020

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنظیم کتنده ولتاژ اتوماتیک – IEEE 2020

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تنظیم کتنده ولتاژ اتوماتیک عنوان انگلیسی مقاله Automatic Voltage Regulator انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوئیچینگ حالت های متحرک وسایل نقلیه الکتریکی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوئیچینگ حالت های متحرک وسایل نقلیه الکتریکی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ترکیبی چند متغیره مرحله به مرحله برای سوئیچینگ حالت های متحرک متمرکز و توزیع شده وسایل نقلیه الکتریکی عنوان انگلیسی مقاله Stage-by-phase multivariable combination control for centralized and distributed drive modes switching of electric vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل توان راکتیو بهینه توزیع شده مبتنی بر ADMM برای به حداقل رساندن تلفات مزارع بادی مبتنی بر DFIG عنوان انگلیسی مقاله ADMM-based distributed optimal reactive power control for loss minimization of DFIG-based wind farms انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم سبز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم سبز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم سبز بر اساس چرخه زندگی: منابع و دیدگاه اقتصادی عنوان انگلیسی مقاله Green system reliability assessment method based on life cycle: Resources and economical view انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورترهای خورشیدی تک فاز – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینورترهای خورشیدی تک فاز – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر اینورترهای خورشیدی تک فاز متصل به شبکه: مدارها و روش های کنترل عنوان انگلیسی مقاله Review on novel single-phase grid-connected solar inverters: Circuits and control methods انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی کنترل به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر