دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی کنترل به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تشخیص خطای جدید برای قطع کننده های مدار بر اساس خوشه بندی انتشار میل بهینه شده عنوان انگلیسی مقاله A novel fault diagnosis method for circuit breakers based on optimized affinity propagation clustering انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل مدارهای نوسانی در سیستم توربین بادی تحت حدود کنترل تحمیلی توسط صنعت – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکل مدارهای نوسانی در سیستم توربین بادی تحت حدود کنترل تحمیلی توسط صنعت – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی مشکل مدارهای نوسانی و جذب کننده در سیستم توربین های بادی تحت حدود کنترل تحمیل شده توسط صنعت عنوان انگلیسی مقاله Investigating the problem of oscillatory orbits and attractors in wind turbines system under control limits imposed by industry انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل پیشرفته برای یک درایو موتور سنکرون PM در حالت تضعیف شده برق عنوان انگلیسی مقاله An advanced control for a PM synchronous motor drive in power degraded mode انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتور – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتور – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک روش تعیین محل خطای زمین مبتنی بر تغییرات ولتاژ توالی منفی در سمت ولتاژ پایین ترانسفورماتورهای توزیع عنوان انگلیسی مقاله An earth fault location method based on negative sequence voltage changes at low voltage side of distribution transformers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی پویای ولتاژ القا شده در روکش های کابلی با ولتاژ بالا: رویکرد حالت دائمی عنوان انگلیسی مقاله Dynamic simulation of induced voltages in high voltage cable sheaths: Steady state approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش حد مجاز ترانسفورماتورها تحت بارهای غیر سینوسی: مدل سازی و تجزیه و تحلیل عنوان انگلیسی مقاله De-rating of Transformers under Non-sinusoidal Loads: Modeling and Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های کنترل پیش‌بینانه مدل برای سیستم های دوره ای با استفاده از برنامه ریزی تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های کنترل پیش‌بینانه مدل برای سیستم های دوره ای با استفاده از برنامه ریزی تصادفی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش های سلسله مراتبی کنترل پیش‌بینانه مدل برای سیستم های دوره ای با استفاده از برنامه ریزی تصادفی عنوان انگلیسی مقاله Hierarchical MPC schemes for periodic systems using stochastic programming انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در سنسورهای غیر تماسی استفاده شده برای دستکاری میکرو/نانو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت های اخیر در سنسورهای غیر تماسی استفاده شده برای دستکاری میکرو/نانو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های اخیر در سنسورهای غیر تماسی استفاده شده برای دستکاری میکرو/نانو عنوان انگلیسی مقاله Recent advances in non-contact force sensors used for micro/nano manipulation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل قدرت مستقیم بر پایه مبدل متصل به شبکه نوع-T بهبود یافته – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل قدرت مستقیم بر پایه مبدل متصل به شبکه نوع-T بهبود یافته – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل پیش بینی کنترل قدرت مستقیم بر پایه مبدل متصل به شبکه نوع-T بهبود یافته عنوان انگلیسی مقاله Model Predictive Direct Power Control Based on Improved T – type Grid Connected Inverter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی مسیر نور محدود به ظرفیت در شبکه های نوری WDM – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی مسیر نور محدود به ظرفیت در شبکه های نوری WDM – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مسیریابی مسیر نور محدود به ظرفیت در شبکه های نوری WDM عنوان انگلیسی مقاله Capacity-bounded lightpath routing in WDM optical networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رؤیت‌ کننده تطبیقی غیرخطی برای کنترل غیرفعال بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رؤیت‌ کننده تطبیقی غیرخطی برای کنترل غیرفعال بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رؤیت‌ کننده تطبیقی غیرخطی برای کنترل غیرفعال بدون حسگر موتور سنکرون مغناطیس دائم عنوان انگلیسی مقاله Nonlinear adaptive observer for sensorless passive control of permanent magnet synchronous motor انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز حسگرهای رنگی نوری برای هضم بی هوازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز حسگرهای رنگی نوری برای هضم بی هوازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چشم انداز حسگرهای رنگی نوری برای هضم بی هوازی عنوان انگلیسی مقاله Perspectives of optical colourimetric sensors for anaerobic digestion انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ردیابی حداکثر توان برای توربین های بادی با جبران تأثیر اینرسی – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ردیابی حداکثر توان برای توربین های بادی با جبران تأثیر اینرسی – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ردیابی حداکثر توان تپه نوردی برای توربین های بادی با جبران تأثیر اینرسی عنوان انگلیسی مقاله A New Hill Climbing Maximum Power Tracking Control for Wind Turbines with Inertial Effect Compensation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی کنترل به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر