دانلود رایگان مقاله ISI میراث فرهنگی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند بین بخشی بین میراث فرهنگی و امنیت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیوند بین بخشی بین میراث فرهنگی و امنیت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیوند بین بخشی بین میراث فرهنگی و امنیت: میراث فرهنگی چگونه به عنوان یک موضوع امنیتی توسعه یافته است؟ عنوان انگلیسی مقاله The cross-sectoral linkage between cultural heritage and security: how cultural heritage has developed as a security issue? نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت هوشمند برای میراث فرهنگی سنتی کره – IEEE 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت هوشمند برای میراث فرهنگی سنتی کره – IEEE 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعات در مورد نظارت هوشمند برای میراث فرهنگی سنتی کره عنوان انگلیسی مقاله Studies on Intelligent Curation for the Korean Traditional Cultural Heritage نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم CHIC مدیریت هوشمند میراث فرهنگی – IEEE 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم CHIC مدیریت هوشمند میراث فرهنگی – IEEE 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پلتفرم CHIC: پلت فرم مدیریت هوشمند میراث فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله CHIC: Cultural Heritage Intelligent Curation platform نشریه آی تریپل ای – IEEE سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث فرهنگی و برندسازی ملت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث فرهنگی و برندسازی ملت – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله میراث فرهنگی و برندسازی ملت – دیدگاه‌های چند ذی‌نفع از پرتغال عنوان انگلیسی مقاله Cultural heritage and nation branding – multi stakeholder perspectives from Portugal نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی میراث طبیعی و فرهنگی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جداسازی میراث طبیعی و فرهنگی – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله جداسازی میراث طبیعی و فرهنگی: رویکردی منسوخ شده؟ عنوان انگلیسی مقاله Separating natural and cultural heritage: an outdated approach? نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رادار تصویربرداری در میراث فرهنگی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش رادار تصویربرداری در میراث فرهنگی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش رادار تصویربرداری در میراث فرهنگی: از فناوری تا کاربردها عنوان انگلیسی مقاله The role of imaging radar in cultural heritage: From technologies to applications نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری یک چشم انداز از منظره در میراث فرهنگی دیجیتالی – اسپرینگر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد به کارگیری یک چشم انداز از منظره در میراث فرهنگی دیجیتالی – اسپرینگر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقدمه: به کارگیری یک چشم انداز از منظره در میراث فرهنگی دیجیتالی عنوان انگلیسی مقاله Introduction: applying a landscape perspective to digital cultural heritage انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری حفاظت از میراث فرهنگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوآوری حفاظت از میراث فرهنگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد نوآوری حفاظت از میراث فرهنگی نامشهود در دوره اینترنت پلاس عنوان انگلیسی مقاله Research on the Innovation of Protecting Intangible Cultural Heritage in the “Internet Plus” Era انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری فرهنگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گردشگری فرهنگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله گردشگری فرهنگی: مرور تحقیقات و روند اخیر عنوان انگلیسی مقاله Cultural tourism: A review of recent research and trends انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا انرژی کارآمد برای حفاظت پیشگیرانه از میراث فرهنگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری اینترنت اشیا انرژی کارآمد برای حفاظت پیشگیرانه از میراث فرهنگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله معماری اینترنت اشیا (IoT) انرژی کارآمد برای حفاظت پیشگیرانه از میراث فرهنگی عنوان انگلیسی مقاله An energy-efficient internet of things (IoT) architecture for preventive conservation of cultural heritage انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث فرهنگی نامشهود و اقتصاد – الزویر ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میراث فرهنگی نامشهود و اقتصاد – الزویر ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اهمیت میراث فرهنگی نامشهود در اقتصاد عنوان انگلیسی مقاله The importance of the intangible cultural heritage in the economy انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های استفاده از GIS در حفاظت از میراث فرهنگی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های استفاده از GIS در حفاظت از میراث فرهنگی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در یک تحقیق برای درک حفاظت از میراث فرهنگی در بورسا عنوان انگلیسی مقاله Challenges in use of geographical information systems (GIS) in a research for understanding conservation of cultural heritage in Bursa انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نظارتی IoT برای سایت میراث فرهنگی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نظارتی IoT برای سایت میراث فرهنگی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An IoT-based monitoring approach for cultural heritage sites: The Matera case ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد نظارتی بر اساس اینترنت اشیا برای سایت های میراث […]

دانلود رایگان مقاله ISI میراث فرهنگی (Cultural Heritage) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف میراٍث فرهنگی: میراث فرهنگی به کلیهٔ آثار باقی‌مانده از گذشتگان گفته می‌شود که دارای ارزش فرهنگی باشد. این آثار می‌تواند دربرگیرندهٔ آثار ملموس (مانند بناهای باستانی) یا آثار ناملموس (مانند آداب و رسوم یک منطقه) باشد که امروزه در حفظ آن برای آیندگان می‌کوشند. میراث فرهنگی منحصربه‌فرد، غیرقابل جایگزینی و در میان نسل‌ها از ارزش و احترام برخوردار است.
رشته های مرتبط: تاریخ
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده به بخش ترجمه مقالات میراث فرهنگی در سایت ترجمه فا مراجعه نمایید.