دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی ورزشی به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی ورزش و تمرین در کره – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روانشناسی ورزش و تمرین در کره – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روانشناسی ورزش و تمرین در کره: سه دهه رشد عنوان انگلیسی مقاله Sport and exercise psychology in Korea: Three decades of growth انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ultrarunning در بازیابی اعتیاد به مواد مخدر و الکل – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش ultrarunning در بازیابی اعتیاد به مواد مخدر و الکل – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقش ultrarunning در بازیابی اعتیاد به مواد مخدر و الکل: مطالعه خودزیستنامه ای سفرهای ورزشکاران عنوان انگلیسی مقاله The role of ultrarunning in drug and alcohol addiction recovery: An autobiographic study of athlete journeys انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه تمرین استقامتی ۴ هفته ای – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه تمرین استقامتی ۴ هفته ای – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک برنامه تمرین استقامتی ۴ هفته ای، تحمل به فشار روانی را در ۲ فرد آموزش ندیده بهبود می بخشد عنوان انگلیسی مقاله A 4-week endurance training program improves tolerance to mental exertion in 2 untrained individuals انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقای استقلال در زوال عقل با اجسام لوئی از طریق ورزش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقای استقلال در زوال عقل با اجسام لوئی از طریق ورزش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتقاء استقلال در زوال عقل با اجسام لوئی از طریق ورزش (PRIDE): پروتکل برای یک مطالعه مقدماتی عنوان انگلیسی مقاله Promoting independence in Lewy body dementia through exercise (PRIDE) study: Protocol for a pilot study انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بدنی و تاثیر آن در برابر محافظت از اضطراب حادثه – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت بدنی و تاثیر آن در برابر محافظت از اضطراب حادثه – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فعالیت بدنی از اضطراب حادثه محافظت می کند: متاآنالیز مطالعات هم گروهی آینده نگر عنوان انگلیسی مقاله Physical activity protects from incident anxiety: A meta‐analysis of prospective cohort studies انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل استرس زا بر ایمنی و بیماری در ورزشکاران – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر عوامل استرس زا بر ایمنی و بیماری در ورزشکاران – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تاثیر عوامل استرس زا وابسته به ورزش بر میزان ایمنی و بیماری در ورزشکاران تیم ورزشی عنوان انگلیسی مقاله The impact of sport related stressors on immunity and illness risk in team-sport athletes انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط انگیزشی همتا و رشد شخصیت – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرایط انگیزشی همتا و رشد شخصیت – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شرایط انگیزشی همتا و رشد شخصیت: آزمایش مدل ورزشی جوانان ورزش کار پرورش یافته عنوان انگلیسی مقاله Peer motivational climate and character development: Testing a practitioner-developed youth sport model انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای هم تیمی و تاثیر قرار گرفتن، شناخت و رفتارها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای هم تیمی و تاثیر قرار گرفتن، شناخت و رفتارها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چگونگی ارتباط رفتارهای هم تیمی به تحت تاثیر قرار گرفتن، شناخت و رفتارها: رویکردی از یادداشت روزانه فعالیت ورزشی جوانان عنوان انگلیسی مقاله How teammate behaviors relate to athlete affect, cognition, and behaviors: A daily diary approach within youth sport انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت در فوتبال: عوامل خطر آفرین – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خشونت در فوتبال: عوامل خطر آفرین – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Violence in Football (Soccer): Overview, Prevalence, and Risk Factors ترجمه عنوان مقاله خشونت در فوتبال: بررسی اجمالی، شیوع و عوامل خطر آفرین فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات مرتبط با فوتبال در سلامت روان عمومی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مداخلات مرتبط با فوتبال در سلامت روان عمومی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله “What is the score?” A review of football-based public mental health interventions ترجمه عنوان مقاله امتیاز چیست؟ یک بررسی درباره مداخلات مرتبط با فوتبال در سلامت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واسطه گری در ورزش: اختلافات ورزش با عملکرد بالا – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واسطه گری در ورزش: اختلافات ورزش با عملکرد بالا – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sport Mediation: Mediating HighPerformance Sports Disputes ترجمه عنوان مقاله واسطه گری در ورزش: واسطه گری در اختلافات ورزش با عملکرد بالا فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش، ساختن باور، نگرش های فرار – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ورزش، ساختن باور، نگرش های فرار – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Sport, Make-Believe, and Volatile Attitudes ترجمه عنوان مقاله ورزش، ساختن باور، نگرش های فرار فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط تربیت بدنی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نسبت به درک روحیه ورزشکاری – ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویکرد نسبت به درک روحیه ورزشکاری – ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Three Approaches Toward an Understanding of Sportsmanship ترجمه عنوان مقاله  سه رویکرد نسبت به درک روحیه ورزشکاری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۲صفحه رشته های مرتبط  تربیت بدنی گرایش های مرتبط  روانشناسی ورزشی مجله  مجله فلسفه ورزش – Journal of the Philosophy […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته روانشناسی ورزشی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر