دانلود رایگان مقاله ISI جغرافیا به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 4 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضای سبز و روند برنامه ریزی شهری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فضای سبز و روند برنامه ریزی شهری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حساسیت فضای سبز به روند برنامه ریزی شهری. سه مطالعه موردی از مادرید (اسپانیا) عنوان انگلیسی مقاله Sensitivity of green spaces to the process of urban planning. Three case studies of Madrid (Spain) انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه کشی ریسک سیل قرن ۲۱ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقشه کشی ریسک سیل قرن ۲۱ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نقشه کشی ریسک سیل قرن ۲۱ در مکان های منتخب خدمات پارک ملی ایالات متحده عنوان انگلیسی مقاله ۲۱st Century flood risk projections at select sites for the U.S. National Park Service انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود نقشه های بارش رادار آب و هوا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود نقشه های بارش رادار آب و هوا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود نقشه های بارش رادار آب و هوا: یک رویکرد منطق فازی عنوان انگلیسی مقاله Improving weather radar precipitation maps: A fuzzy logic approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص توزیع شده جغرافیایی با حمایت از ساخت و نگهداری مدل مشترک جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص توزیع شده جغرافیایی با حمایت از ساخت و نگهداری مدل مشترک جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله PeerAppear: یک شاخص توزیع شده جغرافیایی با حمایت از ساخت و نگهداری مدل مشترک جهانی عنوان انگلیسی مقاله PeerAppear: A distributed geospatial index supporting collaborative world model construction and maintenance انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخدام، ادغام و حفظ مشارکت ذینفعان در مدیریت زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخدام، ادغام و حفظ مشارکت ذینفعان در مدیریت زیست محیطی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخدام، ادغام و حفظ مشارکت ذینفعان در مدیریت زیست محیطی: مطالعه موردی از ناحیه های بزرگ دریاچه های مربوطه عنوان انگلیسی مقاله Recruiting, integrating, and sustaining stakeholder participation in environmental management: A case study from the Great Lakes Areas of Concern انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی سیستمهای اطلاعاتی و طرحی برای استفاده آینده از GIS – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی سیستمهای اطلاعاتی و طرحی برای استفاده آینده از GIS – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی سیستمهای اطلاعاتی – طرحی برای استفاده آینده از GIS در هدف قرار دادن اکتشاف مواد معدنی عنوان انگلیسی مقاله Exploration information systems – A proposal for the future use of GIS in mineral exploration targeting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرارسیدن گرمایش جهانی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرارسیدن گرمایش جهانی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آیا گرمایش جهانی به این زودی رسید؟ عنوان انگلیسی مقاله Has global warming already arrived? انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریزه باران و آشفتگی تحت ابرهای استراتوکمولوس دریایی سلولی محصور – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ریزه باران و آشفتگی تحت ابرهای استراتوکمولوس دریایی سلولی محصور – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ریزه باران و آشفتگی تحت ابرهای استراتوکمولوس دریایی سلولی محصور عنوان انگلیسی مقاله Drizzle and Turbulence Below Closed Cellular Marine Stratocumulus Clouds انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مروری بر پروفایل های انتشار گاز گلخانه ای ، پویایی و تلاش های کاهش تغییرات آب و هوایی در بین عوامل کلیدی تغییر اقلیم عنوان انگلیسی مقاله A review of greenhouse gas emission profiles, dynamics, and climate change mitigation efforts across the key climate change players انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت اطمینان سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل عنوان انگلیسی مقاله Multi-hazard system reliability of flood control levees انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از دست دادن پوشش رویشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد از دست دادن پوشش رویشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از دست دادن پوشش رویشی و افزایش دمای سطح زمین: مطالعه موردی اسلام آباد ، پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Loss of vegetative cover and increased land surface temperature: A case study of Islamabad, Pakistan انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقسیم بندی معنایی دقیق آب – IEEE 2019

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقسیم بندی معنایی دقیق آب – IEEE 2019

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طرح بهینه سازی +DeepLabV3 پشتیبانی شده با ویژگی های چند مقیاسی برای تقسیم بندی معنایی دقیق آب عنوان انگلیسی مقاله Multiscale Features Supported DeepLabV3+ Optimization Scheme for Accurate Water Semantic Segmentation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری: بررسی و چالش های آینده عنوان انگلیسی مقاله Traffic control for freeway networks with sustainability-related objectives: Review and future challenges انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقالات انگلیسی رایگان جغرافیا – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته جغرافیا (به انگلیسی Geography) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های جغرافیا با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره جغرافیا از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده جغرافیا (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه جغرافیا به ترتیب سال انتشار: