دانلود رایگان مقاله ISI جوشکاری به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود قابلیت نفوذ منبع حرارتی برای ۳۱۶ جوش فولاد ضد زنگ تولید شده توسط جوشکاری ترکیبی لیزری-MIG  – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود قابلیت نفوذ منبع حرارتی برای ۳۱۶ جوش فولاد ضد زنگ تولید شده توسط جوشکاری ترکیبی لیزری-MIG – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود قابلیت نفوذ منبع حرارتی برای ۳۱۶ جوش فولاد ضد زنگ تولید شده توسط جوشکاری ترکیبی لیزری-MIG با کمک میدان مغناطیسی متناوب عنوان انگلیسی مقاله Improvement of penetration ability of heat source for 316 stainless steel welds produced by alternating magnetic field assisted laser-MIG hybrid welding انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فرسودگی با فلزات تولیدی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی فرسودگی با فلزات تولیدی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی فرسودگی با فلزات تولیدی افزودنی: موضوعاتی که باید در نظر گرفته شوند و چشم اندازی برای تحقیقات آینده عنوان انگلیسی مقاله Fatigue Design with Additive Manufactured Metals: Issues to Consider and Perspective for Future Research انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی تنش های باقیمانده از جوش – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی تنش های باقیمانده از جوش – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی و شبیه سازی تنش های باقی مانده از جوش و درمان اثر فراصوت اتصالات جوش داده شده عنوان انگلیسی مقاله Modeling and simulation of weld residual stresses and ultrasonic impact treatment of welded joints انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اجمالی پیشرفتهای اخیر در تجزیه و تحلیل فرآیند و کنترل کیفیت در جوشکاری نقطه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی اجمالی پیشرفتهای اخیر در تجزیه و تحلیل فرآیند و کنترل کیفیت در جوشکاری نقطه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی اجمالی پیشرفتهای اخیر در تجزیه و تحلیل فرآیند و کنترل کیفیت در جوشکاری نقطه ای عنوان انگلیسی مقاله Overview of recent advances of process analysis and quality control in resistance spot welding انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی فولادهای با استحکام بالا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی فولادهای با استحکام بالا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خواص فرسودگی فولادهای با استحکام بالا بریده و جوش داده شده – جنبه های کیفیت در طراحی و تولید عنوان انگلیسی مقاله Fatigue properties of cut and welded high strength steels – Quality aspects in design and production انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دما و میزان کشش – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر دما و میزان کشش – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر دما و میزان کشش بر خصوصیات ماده Al319-T7 عنوان انگلیسی مقاله Effect of Temperature and Strain Rate on Material Characteristics of Al319-T7 انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر فرسودگی آلومینیوم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر فرسودگی آلومینیوم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی از طریق فرآیند به کار برده شده در مقاومت در برابر فرسودگی آلومینیوم قالب عنوان انگلیسی مقاله Through Process Modelling applied to the fatigue resistance of cast Aluminum انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی استحکام در برابر فرسودگی چرخه بالا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی استحکام در برابر فرسودگی چرخه بالا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ارزیابی استحکام در برابر فرسودگی چرخه بالا با توجه به اثرات سوراخ کردن عنوان انگلیسی مقاله High cycle fatigue strength assessment methodology considering punching effects انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش ساختاری فرسودگی یک قاب شاسی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش ساختاری فرسودگی یک قاب شاسی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پیشرفته تنش ساختاری فرسودگی یک قاب شاسی فولادی جوش داده شده شکاف وسیله نقلیه سنگین: آماده سازی مدل تجزیه و تحلیل عنصر محدود، توضیحات مدل جوش ، محاسبه و همبستگی تنش فرسودگی با ۱۰ سال تجربه عملیاتی عنوان انگلیسی مقاله Enhanced fatigue structural stress analysis of a […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی ۱۵-۵PH – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی ۱۵-۵PH – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر پروفایل تنش باقی مانده و ریزساختار سطحی بر طول عمر فرسودگی ۱۵-۵PH عنوان انگلیسی مقاله Influence of residual stress profile and surface microstructure on fatigue life of a 15-5PH انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی Al319-T7 – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر فرسودگی Al319-T7 – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی طول عمر فرسودگی Al319-T7 در معرض شرایط بارگذاری حرارتی-مکانیکی عنوان انگلیسی مقاله Fatigue Life Prediction of Al319-T7 Subjected to Thermo-Mechanical Loading Conditions انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات فرسودگی در نمونه های آزمون- الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات فرسودگی در نمونه های آزمون- الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فولادهای P92 و ۱۵CH2NMFA – یک مقایسه از خصوصیات فرسودگی به دست آمده در نمونه های آزمون استاندارد و مینیاتوری عنوان انگلیسی مقاله P92 and 15CH2NMFA Steels – A Comparison of Fatigue Characteristics obtained on standard and miniature test specimens انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش مقاومت فرسودگی جوش – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش مقاومت فرسودگی جوش – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه تجربی کاهش مقاومت فرسودگی جوش برای یک قطعه لوله کشی فولاد ضد زنگ عنوان انگلیسی مقاله Experimental study of weld fatigue strength reduction for a stainless steel piping component انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقالات انگلیسی رایگان جوشکاری – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته جوشکاری (به انگلیسی Welding) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های جوشکاری با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره جوشکاری از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده جوشکاری (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه جوشکاری به ترتیب سال انتشار: