دانلود رایگان مقالات ژورنالی جوشکاری - صفحه 2 از 2 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی فرسودگی اتصالات جوش داده شده در API 579-1 / ASME FFS-1 2016 – روش های موجود و پیشرفت های جدید عنوان انگلیسی مقاله Fatigue assessment of welded joints in API 579-1/ASME FFS-1 2016 – existing methods and new developments انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فرسودگی چرخه بالا – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار فرسودگی چرخه بالا – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر توپوگرافی ماشینی بر روی رفتار فرسودگی چرخه بالا (HCF) آلیاژ Al7050 عنوان انگلیسی مقاله THE INFLUENCE OF MACHINED TOPOGRAPHY ON THE HCF BEHAVIOUR OF THE Al7050 ALLOY انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات تجربی یک آلیاژ CuAg – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین خصوصیات تجربی یک آلیاژ CuAg – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین خصوصیات تجربی یک آلیاژ CuAg برای کاربردهای حرارتی مکانیکی: مدل های انعطاف پذیری غیرخطی و منحنی های فرسودگی چرخه پایین عنوان انگلیسی مقاله Experimental characterization of a CuAg alloy for thermo-mechanical applications: non-linear plasticity models and low-cycle fatigue curves انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین تنش های جوش باقی مانده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعیین تنش های جوش باقی مانده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین تنش های جوش باقی مانده با روش سوراخ کردن مجرا افزایشی در اتصالات پل مانند فولاد لوله ای عنوان انگلیسی مقاله Determination of residual weld stresses with the incremental hole-drilling method in tubular steel bridge joints انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی انواع آویزهای مورد استفاده در پل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی انواع آویزهای مورد استفاده در پل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی میزان فرسودگی برای انواع آویزهای مورد استفاده در پل های قوسی رابط عنوان انگلیسی مقاله Evaluation regarding fatigue for various type of hangers used for tied arch bridges انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی فرسودگی اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی فرسودگی اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی فرسودگی اتصالات جوش داده شده با فناوری پالس الکترومغناطیسی (EMPT) با استفاده از مفهوم شعاع مرجع عنوان انگلیسی مقاله Fatigue assessment of EMPT-welded joints using the reference radius concept انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی جوشکاری به زبان انگلیسی از مجلات ISI