دانلود رایگان مقاله ISI حسابداری مدیریت به زبان انگلیسی - صفحه 10 از 10 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استانداردهای حسابداری در تصمیمات مصون سازی – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر استانداردهای حسابداری در تصمیمات مصون سازی – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of accounting standards on hedging decisions ترجمه عنوان مقاله تاثیر استانداردهای حسابداری در تصمیمات مصون سازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروسه استخدام و انتخاب حسابداران مدیریت – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروسه استخدام و انتخاب حسابداران مدیریت – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Understanding the recruitment and selection processes of management accountants: An explorative study ترجمه عنوان مقاله پروسه استخدام و انتخاب حسابداران مدیریت فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای توسعه پایدار  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حسابداری برای توسعه پایدار ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  ACCOUNTING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT—A CASE STUDY OF CITY FARM ترجمه عنوان مقاله  حسابداری برای توسعه پایدار – مطالعه موردی City Farm فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۰۰ تعداد صفحات مقاله  ۲۳ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله  Critical Perspectives on Accounting […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals ترجمه عنوان مقاله  ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: پایان موزیکال جهان غرب فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد با حسابداری مدیریت ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد با حسابداری مدیریت ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does management accounting mediate the relationship between cost system design and performance? ترجمه عنوان مقاله  آیا حسابداری مدیریت به عنوان میانجی رابطه بین طراحی سیستم هزینه و عملکرد آن می باشد؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting ترجمه عنوان مقاله  یک نمونه موردی مقاله انتقادی: چشم اندازهای انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۲۲ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل ریسک مدیریت تغییرات آب و هوایی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل ریسک مدیریت تغییرات آب و هوایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence ترجمه عنوان مقاله  تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه حسابداری مدیریت محیطی شرکت تولیدی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه حسابداری مدیریت محیطی شرکت تولیدی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms ترجمه عنوان مقاله  شیوه های حسابداری مدیریت محیطی در شرکت های تولیدی متوسط کوچک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله  کنفرانس جهانی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تست ارتباط رویکرد پژوهشی سازنده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تست ارتباط رویکرد پژوهشی سازنده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Perspectives on relevance: The relevance test in the constructive research approach ترجمه عنوان مقاله  چشم ‌اندازهای مرتبط: تست ارتباط در رویکرد پژوهشی سازنده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط  حسابداری گرایش های مرتبط  حسابداری مدیریت مجله  پژوهش حسابداری […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته حسابداری مدیریت به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر