دانلود رایگان مقاله ISI افسردگی به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI افسردگی (Depression) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
افسردگی: افسردگی به عنوان بیماری ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
اختلال افسردگی اساسی، افسرده‌خویی، اختلال عاطفی فصلی، اختلالات افسردگی، افسردگی پس‌زایمانی، افسردگی (حالت)
رشته های مرتبط: روانشناسی و پزشکی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده افسردگی اینجا کلیک نمایید.