دانلود رایگان مقاله ISI بیش فعالی ADHD به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزارهای غربالگری برای بیماران ختلال کم توجهی بیش فعالی بزرگسالان در مراقبت های اولیه – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ابزارهای غربالگری برای بیماران ختلال کم توجهی بیش فعالی بزرگسالان در مراقبت های اولیه – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ابزارهای غربالگری برای بیماران اختلال کم توجهی بیش فعالی (ADHD) بزرگسالان در مراقبت های اولیه عنوان انگلیسی مقاله Screening Tools for Adult ADHD Patients in Primary care نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشخصه بالینی نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی همزیستی – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشخصه بالینی نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی همزیستی – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشخصه بالینی نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی همزیستی در یک نمونه ای از بزرگسالان مبتلا به خلق ادواری: یک مطالعه مشاهداتی مقدماتی عنوان انگلیسی مقاله Clinical characterization of coexisting ADHD symptoms in a sample of adults with cyclothymia: A preliminary observational study نشریه الزویر انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی طب سوزنی برای اختلال کم توجهی-بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کارایی طب سوزنی برای اختلال کم توجهی-بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کارایی طب سوزنی برای اختلال کم توجهی-بیش فعالی (ADHD): مرور اجمالی بررسی های سیستماتیک و فراتحلیل ها عنوان انگلیسی مقاله The efficacy of acupuncture for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD): An overview of systematic reviews and meta-analyses نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی روابط بین تعلیق مدرسه، تشخیص های ADHD و بزهکاری در محیط های آموزشی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی روابط بین تعلیق مدرسه، تشخیص های ADHD و بزهکاری در محیط های آموزشی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی روابط بین تعلیق مدرسه، تشخیص های ADHD و بزهکاری در محیط های آموزشی مختلف تنبیهی و آموزش ویژه عنوان انگلیسی مقاله Exploring the relationships between school suspension, ADHD diagnoses, and delinquency across different school punitive and special education climates نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل متعادل کننده ارتباط میان مراقبت غیر والدینی اوایل دوران کودکی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل متعادل کننده ارتباط میان مراقبت غیر والدینی اوایل دوران کودکی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عوامل متعادل کننده ارتباط میان مراقبت غیر والدینی اوایل دوران کودکی و نشانه های اختلال کم توجهی – بیش فعالی عنوان انگلیسی مقاله Factors moderating the link between early childhood non-parental care and ADHD symptoms انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط عملکردی تغییر یافته در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی  – هینداوی ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط عملکردی تغییر یافته در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی – هینداوی ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط عملکردی تغییر یافته در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی تشخیص داده شده با الکتروانسفالوگرافی سر عنوان انگلیسی مقاله Altered Functional Connectivity in Children with ADHD Revealed by Scalp EEG: An ERP Study انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین اختلال تنفسی در خواب و عملکردهای رفتاری و شناختی – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباط بین اختلال تنفسی در خواب و عملکردهای رفتاری و شناختی – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارتباط بین اختلال تنفسی در خواب و عملکردهای رفتاری و شناختی در کودکان با و بدون اختلال کم توجهی – بیش فعالی عنوان انگلیسی مقاله Associations between sleep-disordered breathing and behavioral and cognitive functions in children with and without attention-deficit/hyperactivity disorder انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات تنظیم هیجان، اما نه اضطرار منفی، و همراه بودن آن با اختلال کمبود توجه/بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات تنظیم هیجان، اما نه اضطرار منفی، و همراه بودن آن با اختلال کمبود توجه/بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مشکلات تنظیم هیجان، اما نه اضطرار منفی، با اختلال کمبود توجه/بیش فعالی و علائم اختلال خوردن در دانشجویان مقطع کارشناسی همراه است. عنوان انگلیسی مقاله Emotion regulation difficulties, but not negative urgency, are associated with attention-deficit/hyperactivity disorder and eating disorder symptoms in undergraduate students انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ابتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطر ابتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قرار گرفتن در معرض الکل قبل از تولد و خطر ابتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی در فرزندان: تجزیه و تحلیل گذشته نگر از مطالعه گروه هزاره عنوان انگلیسی مقاله Prenatal alcohol exposure and risk of attention deficit hyperactivity disorder in offspring: A retrospective analysis of the millennium […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت رابطه معلم و دانش آموز در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و بدون این اختلال – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت رابطه معلم و دانش آموز در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و بدون این اختلال – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کیفیت رابطه معلم و دانش آموز در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی – بیش فعالی و بدون این اختلال: یک مطالعه مبتنی بر جامعه مقطعی عنوان انگلیسی مقاله Student–teacher relationship quality in children with and without ADHD: A cross-sectional community based study انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال ADHD همراه با اوتیسم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال ADHD همراه با اوتیسم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی اختلال بیش فعالی – کم توجهی (ADHD) همراه با اوتیسم: رسیدگی به ارائه بی اعتنا عنوان انگلیسی مقاله Identifying comorbid ADHD in autism: Attending to the inattentive presentation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های داخل سلولی و تغییرات رفتاری در مدل mouse اختلال کم توجهی-بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم های داخل سلولی و تغییرات رفتاری در مدل mouse اختلال کم توجهی-بیش فعالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم های داخل سلولی و تغییرات رفتاری در مدل mouse اختلال کم توجهی-بیش فعالی: اهمیت محاصره گیرنده NMDA ویژه سنی عنوان انگلیسی مقاله Intracellular mechanisms and behavioral changes in mouse model of attention deficit hyperactivity disorder: Importance of age-specific NMDA receptor blockade انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علائم اختلال کم‌توجّهی-بیش‌فعالی در کودکان با لکنت زبان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد علائم اختلال کم‌توجّهی-بیش‌فعالی در کودکان با لکنت زبان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله علائم اختلال کم‌توجّهی-بیش‌فعالی در کودکانی که لکنت دارند عنوان انگلیسی مقاله Elevated attention deficit hyperactivity disorder symptoms in children who stutter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

دانلود رایگان مقاله ISI بیش فعالی (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف بیش فعالی: اختلال کم‌ توجهی – بیش‌فعالی (ADHD) یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری در او کند است و کودک از فعّالیّت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است. این اختلال با فقدان توجه، فعّالیت بیش‌ازحد، رفتارهای تکانشی، یا ترکیبی از این موارد همراه است.
رشته های مرتبط: روانشناسی
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بیش فعالی اینجا کلیک نمایید.