دانلود رایگان مقاله ISI روانشناسی عمومی به زبان انگلیسی - صفحه 18 از 19 - آی اس آی دانلود | مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه استرس و بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رابطه استرس و بیماری آلزایمر – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The relationship between stress and Alzheimer’s disease ترجمه عنوان مقاله رابطه استرس و بیماری آلزایمر فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، روانشناسی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز جدی درباره استرس با تمرکز بر میتوکندری – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چشم انداز جدی درباره استرس با تمرکز بر میتوکندری – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله An energetic view of stress: Focus on mitochondria ترجمه عنوان مقاله یک چشم انداز جدی درباره استرس: تمرکزی بر میتوکندری فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پسارونویسی پاسخ های استرس در سرطان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پسارونویسی پاسخ های استرس در سرطان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Post-transcriptional control of stress responses in cancer ترجمه عنوان مقاله کنترل پسارونویسی پاسخ های استرس در سرطان فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط پزشکی، روانشناسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمرکز بر رفتار سیگار کشیدن نوجوانان – Sage 2018

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تمرکز بر رفتار سیگار کشیدن نوجوانان – Sage 2018

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه Sage نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Household Implementation of Smoke-Free Rules in Homes and Cars: A Focus on Adolescent Smoking Behavior and Secondhand Smoke Exposure ترجمه عنوان مقاله اجرای خانگی قوانین […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Ethnography and emotions: cultural intelligence applied to motherhood migration process ترجمه عنوان مقاله قوم شناسی و احساسات: هوش فرهنگی مورد استفاده در فرآیند مهاجرت مادری فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش معنوی و تعصب مذهبی و رضایت از زندگی در مسلمانان – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد هوش معنوی و تعصب مذهبی و رضایت از زندگی در مسلمانان – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Exploring Relationship Between Spiritual Intelligence, Religiosity and Life Satisfaction Among Elderly Pakistani Muslims ترجمه عنوان مقاله کاوش روابط میان هوش معنوی و تعصب مذهبی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر عزت نفس سازمانی در استراسیزم و رفتار های محل کار – امرالد ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر عزت نفس سازمانی در استراسیزم و رفتار های محل کار – امرالد ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Mediating Effects of Organization-based Self-esteem for the Relationships between Workplace Ostracism and Workplace Behaviors ترجمه عنوان مقاله اثر واسطه گر عزت نفس سازمانی در رابطه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بیماری ملاسما در عزت نفس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بیماری ملاسما در عزت نفس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The effect of melasma on self-esteem: A pilot study ترجمه عنوان مقاله تاثیر بیماری ملاسما در عزت نفس: مطالعه آزمایشی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بیماری پوستی در عزت نفس کودک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر بیماری پوستی در عزت نفس کودک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of pediatric skin disease on self-esteem ترجمه عنوان مقاله تاثیر بیماری پوستی در عزت نفس کودک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط روانشناسی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عصبانیت و رفتار های خشونت آمیز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عصبانیت و رفتار های خشونت آمیز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Anger and aggression treatments: a review of meta-analyses ترجمه عنوان مقاله عصبانیت و رفتار های خشونت آمیز: یک بررسی فراتحلیلی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم فازی ژنتیکی عصبی برای درجه بندی افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم فازی ژنتیکی عصبی برای درجه بندی افسردگی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Genetic-neuro-fuzzy system for grading depression ترجمه عنوان مقاله سیستم فازی ژنتیکی عصبی برای درجه بندی افسردگی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی کامپیوتر، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فقر و راه های برون گرایی و درون گرایی رفتار کودکان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فقر و راه های برون گرایی و درون گرایی رفتار کودکان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Patterns of poverty exposure and children’s trajectories of externalizing and internalizing behaviors ترجمه عنوان مقاله الگو های در معرض دید قرار دادن فقر و راه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرم، سرزنش خود، انگ و همدردی در پذیرش درمان – الزویر ۲۰۱۵

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شرم، سرزنش خود، انگ و همدردی در پذیرش درمان – الزویر ۲۰۱۵

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Shame, Self-Criticism, Self-Stigma, and Compassion in Acceptance and Commitment Therapy ترجمه عنوان مقاله شرم، سرزنش خود، انگ و همدردی در پذیرش و تعهد درمان فرمت […]