دانلود رایگان مقاله ISI زیست شناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 22 از 25 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت به آنتی بیوتیک در عفونت باکتریال گرم منفی در بیماران سرطانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت به آنتی بیوتیک در عفونت باکتریال گرم منفی در بیماران سرطانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Antibiotic-Resistant Gram-Negative Bacterial Infections in Patients With Cancer ترجمه عنوان مقاله  مقاومت به آنتی بیوتیک در عفونت باکتریال گرم منفی در بیماران مبتلا به سرطان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی و پزشکی گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع و آنتی بیوگرام جدایه های منفی گرم از نمونه بالینی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توزیع و آنتی بیوگرام جدایه های منفی گرم از نمونه بالینی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Distribution and Antibiogram of Gram Negative Isolates from Various Clinical Samples at a Teaching Hospital, Tumkur ترجمه عنوان مقاله  توزیع و آنتی بیوگرام جدایه های منفی گرم از نمونه های بالینی مختلف در یک بیمارستان آموزشی، تومکور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش تولید فلاوونوئید از طریق الیسیتور متیل جاسمونات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزایش تولید فلاوونوئید از طریق الیسیتور متیل جاسمونات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Enhanced production of flavonoids by methyl jasmonate elicitation in cell suspension culture of Hypericum perforatum ترجمه عنوان مقاله  افزایش تولید فلاوونوئیدها از طریق الیسیتور متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی ﻫﺎﻳﭙﺮﻳﻜﻮم ﭘﺮﻓﻮراﺗﻮم فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر پاسخ به درمان ناباروری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عوامل موثر بر پاسخ به درمان ناباروری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Factors Affecting Response to Infertility Treatment: Case of Iran ترجمه عنوان مقاله  عوامل تاثیرگذار بر پاسخ به درمان ناباروری: مورد ایران فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال کارکردی تیروئید و ناباروری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال کارکردی تیروئید و ناباروری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Thyroid dysfunction and subfertility ترجمه عنوان مقاله  اختلال عملکرد تیروئید و ناباروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک مجله  جامعه کره برای داروهای باروری – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه زیرگونه خربزه  ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه زیرگونه خربزه ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effects of environmental factors on Cucumis melo L. subsp. agrestis var. agrestis (Naudin) Pangalo seed germination and seedling emergence ترجمه عنوان مقاله  اثرات عوامل زیست‌ محیطی بر جوانه ‌زنی دانه ‌های زیرگونه خربزه کوچک وحشی اگرستیس و رشد جوانه در آن ‌ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری LH از آپوپتوز ناشی از سیس پلاتین در اووسیت ها و حفظ باروری موش های ماده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جلوگیری LH از آپوپتوز ناشی از سیس پلاتین در اووسیت ها و حفظ باروری موش های ماده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  LH prevents cisplatin-induced apoptosis in oocytes and preserves female fertility in mouse ترجمه عنوان مقاله  LH از آپوپتوز ناشی از سیس پلاتین در اووسیت ها جلوگیری کرده و باروری موش های ماده را حفظ می کند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناباروری زنان با منشا غدد درون ریز ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ناباروری زنان با منشا غدد درون ریز ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Female infertility of endocrine origin ترجمه عنوان مقاله  ناباروری زنان با منشا اندوکرین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۴ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک دانشگاه  Instituto Estadual de Diabetes e […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال باروری در پرتودرمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال باروری در پرتودرمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fertility impairment in radiotherapy ترجمه عنوان مقاله  اختلال باروری در رادیوتراپی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک مجله  انکولوژی معاصر – contemporary oncology دانشگاه Chair […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیگار کشیدن بر باروری و سن یائسگی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیگار کشیدن بر باروری و سن یائسگی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Impact of smoking on fertility and age of menopause: a population-based assessment ترجمه عنوان مقاله  تاثیر استعمال دخانیات بر باروری و سن یائسگی: سنجش مبتنی بر جمعیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی فراوانی و دلایل ناباروری اولیه در ایران

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی فراوانی و دلایل ناباروری اولیه در ایران

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Prevalence and Causes of Primary Infertility in Iran: A Population-Based Study ترجمه عنوان مقاله  شیوع و علل ناباروری اولیه در ایران: مطالعه مبتنی بر جمعیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی و درمان ناباروری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی و درمان ناباروری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluation and Treatment of Infertility ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی و درمان ناباروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک دانشگاه Saint Louis University Family Medicine Residency, […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  زوجین نابارور با و بدون عفونت تناسلی Chalmydia trachomatis

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زوجین نابارور با و بدون عفونت تناسلی Chalmydia trachomatis

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparative study in infertile couples with and without Chlamydia trachomatis genital infection ترجمه عنوان مقاله  مطالعه مقایسه ای در زوجین نابارور با و بدون عفونت تناسلی Chalmydia trachomatis فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش […]

مقالات انگلیسی رایگان زیست شناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته زیست شناسی (به انگلیسی Biology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های زیست شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره زیست شناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده زیست شناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه زیست شناسی به ترتیب سال انتشار: