دانلود رایگان مقاله ISI زیست شناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 23 از 24 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  تغییر فعالیت میتوکندری و موقعیت ردوکس در اووسیت و زیگوت با چاقی ناشی از رژیم غذایی مادر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر فعالیت میتوکندری و موقعیت ردوکس در اووسیت و زیگوت با چاقی ناشی از رژیم غذایی مادر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Maternal Diet-Induced Obesity Alters Mitochondrial Activity and Redox Status in Mouse Oocytes and Zygotes ترجمه عنوان مقاله  چاقی ناشی از رژیم غذایی مادر، فعالیت میتوکندری و وضعیت ردوکس در اووسیت ها و زیگوت های موشها را تغییر می دهد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Standard operation protocol for analysis of lipid hydroperoxides in human serum using a fully automated method based on solid-phase extraction and liquid chromatography–mass spectrometry in selected reaction monitoring ترجمه عنوان مقاله  پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان با استفاده از یک روش کاملا مکانیزه مبنی بر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در بیمار پس از پیوند ارگان توپر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در بیمار پس از پیوند ارگان توپر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Nocardia thailandica Pulmonary Nocardiosis in a Post­Solid Organ Transplant Patient ترجمه عنوان مقاله  نوکاردیوز ریوی نوکاردیا thailandica در یک بیمار پس از پیوند ارگان توپر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی و پزشکی گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  آزمایشگاه مننژیت باکتریال در نوزادان تازه متولد شده ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشگاه مننژیت باکتریال در نوزادان تازه متولد شده ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Etiology and laboratory abnormalities in bacterial meningitis in neonates and young infants ترجمه عنوان مقاله  سبب شناسی و وضعیت های غیر طبیعی آزمایشگاهی مننژیت باکتریال در نوزادان تازه متولد شده و نوزادان بزرگتر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوکاردیوز ریوی بیمار سالم از نظر ایمنی با فیبروز کیستیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نوکاردیوز ریوی بیمار سالم از نظر ایمنی با فیبروز کیستیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pulmonary Nocardiosis in an Immunocompetent Patient with Cystic Fibrosis ترجمه عنوان مقاله  نوکاردیوز ریوی در یک بیمار سالم از نظر ایمنی با فیبروز کیستیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی گرایش های مرتبط  پزشکی ریه یا پولمونولوژی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیولوژی مولکولی سرطان کبد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بیولوژی مولکولی سرطان کبد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Molecular Biology of Liver Cancer ترجمه عنوان مقاله  بیولوژی مولکولی سرطان کبد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۳۹ صفحه رشته های مرتبط زیست شناسی و پزشکی گرایش های مرتبط ژنتیک، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی و گوارش و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک تولید میکرو آرایه زیستی – ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنیک تولید میکرو آرایه زیستی – ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bio-Microarray Fabrication Techniques—A Review ترجمه عنوان مقاله  تکنیک های تولید میکرو آرایه های زیستی- یک مرور فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۲۴ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و زیست شناسی گرایش های مرتبط  مهندسی بافت، علوم سلولی و مولکولی و ژنتیک مجله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پایدار منابع آب شهری با در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت پایدار منابع آب شهری با در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sustainable urban water resources management considering life-cycle environmental impacts of water utilization under uncertainty ترجمه عنوان مقاله  مدیریت پایدار منابع آب شهری با در نظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی چرخه زندگی استفاده از آب در شرایط غیر قطعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروسکوپ الکترونی روبشی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد میکروسکوپ الکترونی روبشی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Applications of scanning electron microscopy in earth sciences ترجمه عنوان مقاله  کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی در علوم زمین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته های مرتبط زمین شناسی و فیزیک مجله  علوم زمین – Earth Sciences دانشگاه  آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی، […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نوع غلات و آنزیم بر فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر نوع غلات و آنزیم بر فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Effect of Cereal Type and Enzyme Addition on Performance, Pancreatic Enzyme Activity, Intestinal Microflora and Gut Morphology of Broilers ترجمه عنوان مقاله  تاثیر نوع غلات و آنزیم های اضافی بر عملکرد، فعالیت آنزیم وابسته به لوزالمعده، میکروفلورای روده ای و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی فرمت مقاله  PDF نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل کانال سدیم ولتاژی توسط فعالیت گیرنده فاکتور نکروز تومور

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعدیل کانال سدیم ولتاژی توسط فعالیت گیرنده فاکتور نکروز تومور

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Modulation of Voltage-Gated Sodium Channels by Activation of Tumor Necrosis Factor Receptor-1 and Receptor-2 in Small DRG Neurons of Rats ترجمه عنوان مقاله  تعدیل کانال های سدیم ولتاژی توسط فعالیت گیرنده ۱ و ۲ فاکتور نکروز تومور در نورون های DRG کوچک موش ها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وراثت پدری و محدودیت رشد igf2

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وراثت پدری و محدودیت رشد igf2

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Paternally Inherited IGF2 Mutation and Growth Restriction ترجمه عنوان مقاله  وراثت پدری و محدودیت رشد IGF2 از پدر فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  پزشکی و زیست شناسی گرایش های مرتبط  ژنتیک پزشکی و ژنتیک مجله  مجله پزشکی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسیژن واکنش گر در پاسخ گیاهان به تنش شوری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکسیژن واکنش گر در پاسخ گیاهان به تنش شوری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The regulatory roles of ethylene and reactive oxygen species (ROS) in plant salt stress responses ترجمه عنوان مقاله نقش های تنظیمی اتیلن و گونه های اکسیژن واکنش گر (ROS) در پاسخ های گیاهان به تنش شوری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ […]

مقالات انگلیسی رایگان زیست شناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته زیست شناسی (به انگلیسی Biology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های زیست شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره زیست شناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده زیست شناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه زیست شناسی به ترتیب سال انتشار: