دانلود رایگان مقاله ISI زیست شناسی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 23 از 25 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال باروری در پرتودرمانی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اختلال باروری در پرتودرمانی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Fertility impairment in radiotherapy ترجمه عنوان مقاله  اختلال باروری در رادیوتراپی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک مجله  انکولوژی معاصر – contemporary oncology دانشگاه Chair […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیگار کشیدن بر باروری و سن یائسگی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر سیگار کشیدن بر باروری و سن یائسگی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Impact of smoking on fertility and age of menopause: a population-based assessment ترجمه عنوان مقاله  تاثیر استعمال دخانیات بر باروری و سن یائسگی: سنجش مبتنی بر جمعیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی فراوانی و دلایل ناباروری اولیه در ایران

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی فراوانی و دلایل ناباروری اولیه در ایران

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Prevalence and Causes of Primary Infertility in Iran: A Population-Based Study ترجمه عنوان مقاله  شیوع و علل ناباروری اولیه در ایران: مطالعه مبتنی بر جمعیت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی و درمان ناباروری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی و درمان ناباروری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluation and Treatment of Infertility ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی و درمان ناباروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک دانشگاه Saint Louis University Family Medicine Residency, […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  زوجین نابارور با و بدون عفونت تناسلی Chalmydia trachomatis

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زوجین نابارور با و بدون عفونت تناسلی Chalmydia trachomatis

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Comparative study in infertile couples with and without Chlamydia trachomatis genital infection ترجمه عنوان مقاله  مطالعه مقایسه ای در زوجین نابارور با و بدون عفونت تناسلی Chalmydia trachomatis فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۹ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ایندومتروز بر نتیجه فناوری تولید مثل کمکی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر ایندومتروز بر نتیجه فناوری تولید مثل کمکی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of endometriosis on the outcome of Assisted Reproductive Technology ترجمه عنوان مقاله  تاثیر ایندومتروز بر نتیجه تکنولوژی کمک باروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط  بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش گیاه به تنش سیل ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واکنش گیاه به تنش سیل ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Plant responses to flooding stress ترجمه عنوان مقاله  واکنش گیاه به تنش سیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۸ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی و مهندسی کشاورزی گرایش های مرتبط  علوم گیاهی، علوم باغبانی و فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعتی، فیزیولوژی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون رقابت و قابلیت همکاری در رایانش ابری

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قانون رقابت و قابلیت همکاری در رایانش ابری

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of endometriosis on the outcome of Assisted Reproductive Technology ترجمه عنوان مقاله تاثیر ایندومتروز بر نتیجه تکنولوژی کمک باروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  زیست شناسی، پزشکی گرایش های مرتبط بیولوژی تولید مثل، علوم سلولی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر شاخص توده بدنی زنان نابارور بر متد و نتیجه IVF ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر شاخص توده بدنی زنان نابارور بر متد و نتیجه IVF ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Does Body Mass Index of Infertile Women Have an Impact on IVF Procedure and Outcome? ترجمه عنوان مقاله  آیا شاخص توده بدنی زنان نابارور بر روش و نتیجه IVF تاثیرگذار است؟ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۰۰ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  زیست […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر BMI بر پارامترهای اسپرم و تغییرات متابولیت پلاسمای سمینال

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر BMI بر پارامترهای اسپرم و تغییرات متابولیت پلاسمای سمینال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of BMI on sperm parameters and the metabolite changes of seminal plasma concomitantly ترجمه عنوان مقاله  تاثیر BMI بر پارامترهای اسپرم و تغییرات متابولیت پلاسمای سمینال به طور همزمان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۶ صفحه رشته های مرتبط  زیست […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Solvothermal and electrochemical synthetic method of HKUST-1 and its methane storage capacity ترجمه عنوان مقاله  روش سنتز سولووترمال و الکتروشیمیایی HKUST-1 و ظرفیت ذخیره‌سازی متان در آن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  شیمی گرایش های مرتبط شیمی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  تغییر فعالیت میتوکندری و موقعیت ردوکس در اووسیت و زیگوت با چاقی ناشی از رژیم غذایی مادر

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر فعالیت میتوکندری و موقعیت ردوکس در اووسیت و زیگوت با چاقی ناشی از رژیم غذایی مادر

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Maternal Diet-Induced Obesity Alters Mitochondrial Activity and Redox Status in Mouse Oocytes and Zygotes ترجمه عنوان مقاله  چاقی ناشی از رژیم غذایی مادر، فعالیت میتوکندری و وضعیت ردوکس در اووسیت ها و زیگوت های موشها را تغییر می دهد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Standard operation protocol for analysis of lipid hydroperoxides in human serum using a fully automated method based on solid-phase extraction and liquid chromatography–mass spectrometry in selected reaction monitoring ترجمه عنوان مقاله  پروتکل عملکرد استاندارد برای آنالیز لیپید هیدروپروکسید در خونابه انسان با استفاده از یک روش کاملا مکانیزه مبنی بر […]

مقالات انگلیسی رایگان زیست شناسی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته زیست شناسی (به انگلیسی Biology) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های زیست شناسی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره زیست شناسی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده زیست شناسی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه زیست شناسی به ترتیب سال انتشار: