دانلود رایگان مقاله ISI شیمی کاربردی به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر برای استفاده در جذب سطحی و فرآیندهای پیشرفته اکسیداتیو – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ژئوپلیمر برای استفاده در جذب سطحی و فرآیندهای پیشرفته اکسیداتیو – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ژئوپلیمر برای استفاده در جذب سطحی و فرآیندهای پیشرفته اکسیداتیو: یک بررسی انتقادی عنوان انگلیسی مقاله Geopolymer for use in heavy metals adsorption, and advanced oxidative processes: A critical review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کروماتوگرافی مایع نانو برای جداسازی باکلوفن انانتیومرها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کروماتوگرافی مایع نانو برای جداسازی باکلوفن انانتیومرها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کروماتوگرافی مایع نانو برای جداسازی باکلوفن انانتیومرها با استفاده از فاز ثابت سیلیس وانکومایسین عنوان انگلیسی مقاله Nano-liquid chromatography for enantiomers separation of baclofen by using vancomycin silica stationary phase انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش دهی محلول لیتیم فلورید برای پایدارسازی آند فلزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش دهی محلول لیتیم فلورید برای پایدارسازی آند فلزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پوشش دهی محلول یکجای لیتیم فلورید با لایه ای با کیفیت بالا برای پایدارسازی آند فلزی لیتیوم عنوان انگلیسی مقاله One-pot Solution Coating of High Quality LiF Layer to Stabilize Li Metal Anode انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الکتروشیمایی بهبود یافته پلی اتیلن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد الکتروشیمایی بهبود یافته پلی اتیلن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد الکتروشیمایی بهبود یافته پلی اتیلن (amidographene) عنوان انگلیسی مقاله Enhanced electrochemical performance of hyperbranched poly(amidographene) انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز زئولیت به واسطه صرف کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر کاتالیزور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز زئولیت به واسطه صرف کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر کاتالیزور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنتز زئولیت به واسطه صرف کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر کاتالیزور عنوان انگلیسی مقاله Synthesis of zeolites from spent fluid catalytic cracking catalyst انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل عملکردی ستون مدار همبسته گرما با پمپاژ گرما – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل عملکردی ستون مدار همبسته گرما با پمپاژ گرما – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل عملکردی ستون مدار همبسته گرما با پمپاژ گرما عنوان انگلیسی مقاله Performance analysis of a heat integrated column with heat pumping انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد نانوذرات در سوخت های زیستی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد نانوذرات در سوخت های زیستی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد نانوذرات در سوخت های زیستی: یک مرور کلی عنوان انگلیسی مقاله Application of nanoparticles in biofuels: An overview انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عمل آوری اپوکسی با نانوذرات CoxFe3-xO4 اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عمل آوری اپوکسی با نانوذرات مغناطیسی CoxFe3-xO4 دستکاری شده سطحی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) عنوان انگلیسی مقاله Curing epoxy with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) surface-functionalized CoxFe3-xO4 magnetic nanoparticles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی گالیم از ضایعات دیودهای ساطع کننده نور با شستشوی اسید اگزالیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازیابی گالیم از ضایعات دیودهای ساطع کننده نور با شستشوی اسید اگزالیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازیابی گالیم از ضایعات دیودهای ساطع کننده نور با شستشوی اسید اگزالیک عنوان انگلیسی مقاله Recovery of gallium from waste light emitting diodes by oxalic acidic leaching انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تكستروپیك آشفتگی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر تكستروپیك آشفتگی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در مورد اثر تكستروپیك آشفتگی عنوان انگلیسی مقاله On the thixotropic effect of turbulence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیش عملیات فوم مس در رشد و مهار نانوذرات اکسید مس به وسیله اکسایش حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر پیش عملیات فوم مس در رشد و مهار نانوذرات اکسید مس به وسیله اکسایش حرارتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثر پیش عملیات فوم مس در رشد و مهار نانوذرات اکسید مس به دست آمده به وسیله اکسایش حرارتی و ارزیابی آنها به عنوان فوتوکاتد عنوان انگلیسی مقاله Effect of the Cu foam pretreatment in the growth and inhibition of copper oxide nanoneedles obtained by thermal oxidation and their […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی برای طبقه بندی پایداری سدیم و پتاسیم – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی برای طبقه بندی پایداری سدیم و پتاسیم – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه برای پیش بینی و طبقه بندی پایداری Coronates سدیم و پتاسیم عنوان انگلیسی مقاله Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression for Prediction and Classifi cation of Sustainability of Sodium and Potassium Coronates انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج حلال آلی اورانیوم از ضایعات هسته ای قلیایی – اسپرینگر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج حلال آلی اورانیوم از ضایعات هسته ای قلیایی – اسپرینگر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخراج حلال آلی اورانیوم از ضایعات هسته ای قلیایی عنوان انگلیسی مقاله Organic solvent extraction of uranium from alkaline nuclear waste انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته شیمی کاربردی به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر