دانلود رایگان مقاله ISI شیمی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 21 از 26 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلیظ کردن فاضلاب کارخانه ملاس – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد غلیظ کردن فاضلاب کارخانه ملاس – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Concentrating molasses distillery wastewater using biomimetic forward osmosis (FO) membranes ترجمه عنوان مقاله غلیظ کردن فاضلاب کارخانه ملاس با استفاده از غشاهای اسمز معکوس بیومیمتیک (FO) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوخت های خورشیدی و القاء برگرفته از فتوسنتز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سوخت های خورشیدی و القاء برگرفته از فتوسنتز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Solar fuels and inspiration from photosynthesis ترجمه عنوان مقاله سوخت های خورشیدی و القاء برگرفته از فتوسنتز فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش خوردگی فلزات در تماس با کلسیم کلرید هگزا هیدرات – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایش خوردگی فلزات در تماس با کلسیم کلرید هگزا هیدرات – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corrosion testing of metals in contact with calcium chloride hexahydrate used for thermal energy storage ترجمه عنوان مقاله آزمایش خوردگی فلزات در تماس با کلسیم […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خوردگی ماتریکس فلزی از جنس آلومنیم مسلح شده – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار خوردگی ماتریکس فلزی از جنس آلومنیم مسلح شده – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Corrosion behaviour of Aluminium Metal Matrix reinforced with Multi-wall Carbon Nanotube ترجمه عنوان مقاله رفتار خوردگی ماتریکس فلزی از جنس آلومنیم مسلح شده با لوله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اسید های آمینه: مهار کنندگان فلزات و آلیاژها – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اسید های آمینه: مهار کنندگان فلزات و آلیاژها – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Amino acids and their derivatives as corrosion inhibitors for metals and alloys ترجمه عنوان مقاله اسید های آمینه و مشتقات آن به عنوان مهار کنندگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات کم بودن عناصر در آب و تصفیه فاضلاب – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشکلات کم بودن عناصر در آب و تصفیه فاضلاب – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Problems of Trace Elements in Water and Wastewater Treatment ترجمه عنوان مقاله مشکلات کم بودن عناصر در آب و تصفیه فاضلاب فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد اسلب یکطرفه بتن سبک با استفاده از پومیس و اسکوریا – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد اسلب یکطرفه بتن سبک با استفاده از پومیس و اسکوریا – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance of lightweight concrete one-way slabs using medium-K basaltic andesite pumice and scoria ترجمه عنوان مقاله عملکرد اسلب های یکطرفه ی بتن سبک با استفاده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلز سنگین سمی با استفاده از ذرات CaCO3 – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلز سنگین سمی با استفاده از ذرات CaCO3 – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effective Removal of Toxic Heavy Metal Ions from Aqueous Solution by CaCO3 Microparticles ترجمه عنوان مقاله حذف موثر یون های فلز سنگین سمی از محلول […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین و آلوده کننده ارگانیک از آب – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین و آلوده کننده ارگانیک از آب – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals and organic pollutants from water using dendritic polymers based adsorbents: A critical review ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین و آلوده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین با استفاده از روش جذب غشاء – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین با استفاده از روش جذب غشاء – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals and pollutants by membrane adsorption techniques ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین و مواد آلوده کننده با استفاده از روش جذب […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلز سنگین نیکل از فاضلاب با استفاده از نانو ذرات کربن – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلز سنگین نیکل از فاضلاب با استفاده از نانو ذرات کربن – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of Heavy Metal Nickel-Ions from Wastewaters Using Carbon Nanodots from Frying Oil ترجمه عنوان مقاله حذف یون های فلز سنگین نیکل از فاضلاب ها […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزودنی های کلرید در حذف فلزات سنگین بهبود یافته – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد افزودنی های کلرید در حذف فلزات سنگین بهبود یافته – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله New advancement perspectives of chloride additives on enhanced heavy metals removal and phosphorus fixation during thermal processing of sewage sludge ترجمه عنوان مقاله دیدگاه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن در تصفیه الکتروکینتیک – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از لجن در تصفیه الکتروکینتیک – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Biosurfactants enhanced heavy metals removal from sludge in the electrokinetic treatment ترجمه عنوان مقاله افزایش حذف فلزات سنگین از لجن در تصفیه الکتروکینتیک با بیوسورفکتانت […]

مقالات انگلیسی رایگان شیمی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته شیمی (به انگلیسی Chemistry) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های شیمی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره شیمی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده شیمی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه شیمی به ترتیب سال انتشار: