دانلود رایگان مقاله ISI شیمی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 22 از 26 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از فاضلاب توسط جاذب های کشاورزی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف فلزات سنگین از فاضلاب توسط جاذب های کشاورزی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metals from wastewater using modified agricultural adsorbents ترجمه عنوان مقاله حذف فلزات سنگین از فاضلاب با استفاده از جاذب های کشاورزی اصلاح […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلزات سنگین از آب با استفاده از شناور بودن یون – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حذف یون فلزات سنگین از آب با استفاده از شناور بودن یون – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Removal of heavy metal ions from water using ion flotation ترجمه عنوان مقاله حذف یون های فلزات سنگین از آب با استفاده از شناور بودن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب های آلی فلزی برای حذف فلزات سنگین از آب – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب های آلی فلزی برای حذف فلزات سنگین از آب – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Metal–organic frameworks for heavy metal removal from water ترجمه عنوان مقاله چارچوب های آلی فلزی برای حذف فلزات سنگین از آب فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش حسابداری هزینه ای سیستم ذخیره سازی انرژی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش حسابداری هزینه ای سیستم ذخیره سازی انرژی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A cost accounting method of the Li-ion battery energy storage system for frequency regulation considering the effect of life degradation ترجمه عنوان مقاله روش حسابداری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های نوین دارو رسانی، دستگاه ها و روش های تولید – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های نوین دارو رسانی، دستگاه ها و روش های تولید – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Novel drug delivery systems, devices, and fabrication methods ترجمه عنوان مقاله سیستم های نوین دارو رسانی، دستگاه ها و روش های تولید فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از جداسازی تربو الکترواستاتیک در بازیافت ضایعات پلاستیکی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از جداسازی تربو الکترواستاتیک در بازیافت ضایعات پلاستیکی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Application of tribo-electrostatic separation in the recycling of plastic wastes ترجمه عنوان مقاله استفاده از جداسازی تربو الکترواستاتیک در بازیافت ضایعات پلاستیکی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های مختلف تخمینی تولید انرژی بی هوازی – ۲۰۱۸ Frontiers

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش های مختلف تخمینی تولید انرژی بی هوازی – ۲۰۱۸ Frontiers

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در Frontiers عنوان انگلیسی مقاله A Comparison between Different Methods of Estimating Anaerobic Energy Production ترجمه عنوان مقاله مقایسه بین روش های مختلف تخمینی تولید انرژی بی هوازی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد LIBS-Raman: تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد LIBS-Raman: تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله LIBS-Raman: an effective complementary approach to analyze renal-calculi ترجمه عنوان مقاله LIBS-Raman: یک رویکرد موثر مکمل برای تجزیه و تحلیل کالکولی های کلیه فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک  – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Applications of Metal-Organic Frameworks in Electrochemical Sensors ترجمه عنوان مقاله جنبه های الکتروشیمیایی مدرن برای سنتز محصولات ارگانیک ارزش افزوده فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش الکتروشیمیایی دی اکسید کربن برای سنتز سوخت سبز – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش الکتروشیمیایی دی اکسید کربن برای سنتز سوخت سبز – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Electrochemical reduction of CO2 for synthesis of green fuel ترجمه عنوان مقاله کاهش الکتروشیمیایی دی اکسید کربن برای سنتز سوخت سبز فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ماژول آزمایشی از غشای فیبر توخالی کامپوزیتی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساخت ماژول آزمایشی از غشای فیبر توخالی کامپوزیتی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Fabrication of a pilot scale module of thin film composite hollow fiber membrane for osmotic pressure-driven processes ترجمه عنوان مقاله ساخت ماژول مقیاس آزمایشی از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی یک آمین شاخه ای و ترکیبات اپوکسی – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی یک آمین شاخه ای و ترکیبات اپوکسی – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Preparation of a branched amine and physical and thermal studies of epoxy compositions including the amine compound ترجمه عنوان مقاله آماده سازی یک آمین شاخه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی بسته بندی برای بهبود عمر مفید میوه ها – وایلی ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تکنولوژی بسته بندی برای بهبود عمر مفید میوه ها – وایلی ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Packaging technology for improving shelf-life of fruits based on a nanoporous–crystalline polymer ترجمه عنوان مقاله تکنولوژی بسته بندی برای بهبود عمر مفید میوه ها بر […]

مقالات انگلیسی رایگان شیمی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته شیمی (به انگلیسی Chemistry) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های شیمی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره شیمی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده شیمی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه شیمی به ترتیب سال انتشار: