دانلود رایگان مقاله ISI شیمی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 24 از 26 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص ضد میکروبی فیلم های نانوکامپوزیتی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خواص ضد میکروبی فیلم های نانوکامپوزیتی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Preparation, Characterization, and Antimicrobial Properties of Chitosan–Silver Nanocomposites Films Against Fish Pathogenic Bacteria and Fungi ترجمه عنوان مقاله خواص ضد میکروبی فیلم های نانوکامپوزیتی نقره […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TiO2 و کامپوزیت های آن به عنوان مواد زیست شناختی – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد TiO2 و کامپوزیت های آن به عنوان مواد زیست شناختی – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله TiO2 and its composites as promising biomaterials: a review ترجمه عنوان مقاله TiO2 و کامپوزیت های آن به عنوان مواد زیست شناختی فرمت مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانو ذرات در تولید هیدروژن بیولوژیکی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نانو ذرات در تولید هیدروژن بیولوژیکی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Nanoparticles in Biological Hydrogen Production: An Overview ترجمه عنوان مقاله نانو ذرات در تولید هیدروژن بیولوژیکی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط شیمی گرایش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بیوسورفکتانت از پسماندهای صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تولید بیوسورفکتانت از پسماندهای صنعتی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Biosurfactant production from industrial wastes with potential remove of insoluble paint ترجمه عنوان مقاله تولید بیوسورفکتانت از پسماندهای صنعتی با حذف بالقوه رنگ نامحلول فرمت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سمیت ژنی در شرایط آزمایشگاهی علف کش ها – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی سمیت ژنی در شرایط آزمایشگاهی علف کش ها – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله In vitro genotoxicity assessment of dinitroaniline herbicides pendimethalin and trifluralin ترجمه عنوان مقاله ارزیابی سمیت ژنی در شرایط آزمایشگاهی علف کش های دینیتروانیلین پاندیمتالین و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجمع سرب در پوسته صدف، یک ابزار بالقوه برای پایش محیطی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجمع سرب در پوسته صدف، یک ابزار بالقوه برای پایش محیطی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Lead accumulation in oyster shells, a potential tool for environmental monitoring ترجمه عنوان مقاله تجمع سرب در پوسته صدف، یک ابزار بالقوه برای پایش محیطی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دگرشکلی کربن به عنوان حسگر برای نظارت بر محیط (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دگرشکلی کربن به عنوان حسگر برای نظارت بر محیط (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Carbon allotropes as sensors for environmental monitoring ترجمه عنوان مقاله دگرشکلی کربن به عنوان حسگر برای نظارت بر محیط فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زمان واقعی جریان آب با استفاده از مدل مخزن پروکسی و نظریه همجوشی داده (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت زمان واقعی جریان آب با استفاده از مدل مخزن پروکسی و نظریه همجوشی داده (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Real-time management of the waterflooding process using proxy reservoir modeling and data fusion theory ترجمه عنوان مقاله مدیریت زمان واقعی فرایند جریان آب با استفاده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات ناخالصی توسط مراحل توسعه محصول و دارو (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیقات ناخالصی توسط مراحل توسعه محصول و دارو (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Impurity Investigations by Phases of Drug and Product Development ترجمه عنوان مقاله تحقیقات ناخالصی توسط مراحل توسعه محصول و دارو فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Pervaporative desulfurization of gasoline: A review ترجمه عنوان مقاله  گوگردزدایی بنزین توسط فرآیند تراوش تبخیری: یک بررسی مروری فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط مهندسی شیمی و شیمی گرایش های مرتبط  شیمی تجزیه و مهندسی فرآیند مجله  مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی پوشش فیبر تهی پلی تقویت شده بافته شده اولترافیلتراسیون ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آماده سازی پوشش فیبر تهی پلی تقویت شده بافته شده اولترافیلتراسیون ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Preparation of robust braid-reinforced poly (vinyl chloride) ultrafiltration hollow fiber membrane with antifouling surface and application to filtration of activated sludge solution ترجمه عنوان مقاله  آماده سازی پوشش های فیبر تهی پلی (وینیل کلرید) تقویت شده بافته شده اولترافیلتراسیون دارای سطح ضد رسوبی و کاربردهای آن در محلول رسوب فعال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  مخلوط‌  هیدروفوبیک برپایه سیلان در بتن ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مخلوط‌ هیدروفوبیک برپایه سیلان در بتن ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Characterization of silane-based hydrophobic admixtures in concrete using TOF-MS ترجمه عنوان مقاله  تعریف خصوصیات مخلوط‌ های هیدروفوبیک برپایه سیلان در بتن با استفاده از TOF-MS فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی عمران گرایش های مرتبط  سازه و مدیریت […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت آلفای گليكوسيدی غربالگری بازدارنده بر اساس عدم تغییر نانوذرات طلا ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فعالیت آلفای گليكوسيدی غربالگری بازدارنده بر اساس عدم تغییر نانوذرات طلا ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sensitive colorimetric assays for a-glucosidase activity and inhibitor screening based on unmodified gold nanoparticles ترجمه عنوان مقاله  آزمایشات دقیق رنگ سنجی برای فعالیت آلفای گليكوسيدی و غربالگری بازدارنده مبتنی بر عدم تغییر نانوذرات طلا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۷ صفحه رشته […]

مقالات انگلیسی رایگان شیمی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته شیمی (به انگلیسی Chemistry) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های شیمی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره شیمی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده شیمی (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه شیمی به ترتیب سال انتشار: