دانلود رایگان مقاله ISI علوم اجتماعی به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 23 از 23 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مغز جهانی مدل جامعه اطلاعات آینده

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مغز جهانی مدل جامعه اطلاعات آینده

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The Global Brain as a model of the future information society: An introduction to the special issue ترجمه عنوان مقاله  مغز جهانی به عنوان یک مدل جامعه اطلاعات آینده: مقدمه ای بر موضوع خاص فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی کشور توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی کشور توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sustainability of rural informatization programs in developing countries: A case study of China’s Sichuan  province ترجمه عنوان مقاله  پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی از استان سیچوان چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش جنسیتی سازمان موقت مورد رفتار تعاونی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش جنسیتی سازمان موقت مورد رفتار تعاونی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Reproduction of ‘Typical’ gender roles in temporary organizations—No surprise for whom? The case of  cooperative behaviors and their acknowledgement ترجمه عنوان مقاله  تکثیر نقش جنسیتی “متداول” در سازمان های موقت – برای آنها جای تعجبی نیست؟ مورد رفتارهای تعاونی و تایید آنها فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کارایی برنامه توسعه فناوری دو منظوره تحقیق توسعه دیدگاه اجتماعی اقتصادی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی کارایی برنامه توسعه فناوری دو منظوره تحقیق توسعه دیدگاه اجتماعی اقتصادی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Evaluating the efficiency of dual-use technology development programs from the R&D and socio-economic  perspectives ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی کارایی برنامه های توسعه فناوری دو منظوره از تحقیق و توسعه و دیدگاه های اجتماعی و اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقالات کوتاه (Short communication) سال انتشار […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی بنتام مارکس و رالز جستجوی سازش

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصول اخلاقی بنتام مارکس و رالز جستجوی سازش

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Bentham, Marx and Rawls ethical principles: In search for a compromise ترجمه عنوان مقاله  اصول اخلاقی بنتام، مارکس و رالز: در جستجوی سازش فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  علوم اجتماعی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشنهاد خروجی بد کارایی تولید رفاه اجتماعی مکزیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشنهاد خروجی بد کارایی تولید رفاه اجتماعی مکزیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Efficiency in the generation of social welfare in Mexico: A proposal in the presence of bad outputs ترجمه عنوان مقاله  کارایی در تولید رفاه اجتماعی در مکزیک: پیشنهاد در کنار خروجی های بد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه اجتماعی عدم اطمینان تکنولوژیکی عملکرد استراتژیک

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر سرمایه اجتماعی عدم اطمینان تکنولوژیکی عملکرد استراتژیک

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The impact of social capital and technological uncertainty on strategic performance: The supplier perspective ترجمه عنوان مقاله  تاثیر سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان تکنولوژیکی بر عملکرد استراتژیک: دیدگاه عرضه کننده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش طبقه بندی گرین واشینگ پس از رسوایی فولکس واگن

مقاله انگلیسی رایگان در مورد گسترش طبقه بندی گرین واشینگ پس از رسوایی فولکس واگن

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  “More than words”: Expanding the taxonomy of greenwashing after the Volkswagen scandal ترجمه عنوان مقاله “فرای کلمات”: گسترش طبقه بندی گرین واشینگ پس از رسوایی فولکس واگن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویداد بحران تکامل سازمان فروش شرکت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویداد بحران تکامل سازمان فروش شرکت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  How critical events shape the evolution of sales organizations: A case study of a business-to-business  services firm ترجمه عنوان مقاله  چگونه رویدادهای بحرانی تکامل سازمان های فروش را شکل می دهند: مطالعه موردی یک شرکت خدمات بنگاه به بنگاه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات حرفه ای بنگاه و نقش سرمایه فکری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خدمات حرفه ای بنگاه و نقش سرمایه فکری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Customizing business-to-business (B2B) professional services: The role of intellectual capital and internal  social capital ترجمه عنوان مقاله  سفارشی کردن خدمات حرفه ای بنگاه به بنگاه (B2B): نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی درونی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله فصلی از کتاب (Book chapter) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ قدرت درک شده نمادگرایی انسانی و مذهبی و استفاده از پول

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرهنگ قدرت درک شده نمادگرایی انسانی و مذهبی و استفاده از پول

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Cross-cultural folk-tale-elicitation research on the perceived power, humanistic and religious symbolisms, and  use of money ترجمه عنوان مقاله  تحقیقات میان فرهنگی و عامیانه درباره قدرت درک شده، نمادگرایی های انسانی و مذهبی و استفاده از پول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانستن فعالیت اجتماعی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دانستن فعالیت اجتماعی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  What makes a social practice? Being, knowing, doing and leading ترجمه عنوان مقاله  چه چیزی یک فعالیت اجتماعی می سازد؟ بودن، دانستن، انجام و منتهی شدن فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۹  صفحه رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای علوم اجتماعی برای محقق سازمان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای علوم اجتماعی برای محقق سازمان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Performativity of social sciences as seen by an organization scholar ترجمه عنوان مقاله  اجراگری علوم اجتماعی به عنوان محقق سازمان دیده فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۴ صفحه رشته های مرتبط مدیریت و علوم اجتماعی گرایش […]

مقالات انگلیسی رایگان علوم اجتماعی – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته علوم اجتماعی (به انگلیسی Social Sciences) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های علوم اجتماعی با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره علوم اجتماعی از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی(دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه علوم اجتماعی به ترتیب سال انتشار: