دانلود رایگان مقالات مروری علوم تربیتی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع و عامل های مرتبط با افسردگی، اضطراب و گرایش به خودکشی  – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوع و عامل های مرتبط با افسردگی، اضطراب و گرایش به خودکشی – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوع و عوامل مرتبط با افسردگی، اضطراب و تمایل به خودکشی در میان دانش آموزان یادگیرنده الکتورنیکی دبیرستان چینی در طول قرنطینه کووید ۱۹ عنوان انگلیسی مقاله Prevalence and associated factors of depression, anxiety and suicidality among Chinese high school E‑learning students during the COVID‑۱۹ lockdown انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  یک بررسی انتقادی درباره نگه داشتن والدین در خارج از دروازه مدرسه – MDPI 2022

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک بررسی انتقادی درباره نگه داشتن والدین در خارج از دروازه مدرسه – MDPI 2022

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نگه داشتن والدین در خارج از دروازه مدرسه – یک بررسی انتقادی عنوان انگلیسی مقاله Keeping the Parents outside the School Gate—A Critical Review نشریه MDPI سال انتشار ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۷ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی رویکردهای آموزشی و انواع دانش ریاضی در بازی های آموزشی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی رویکردهای آموزشی و انواع دانش ریاضی در بازی های آموزشی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی رویکردهای آموزشی و انواع دانش ریاضی در بازی های آموزشی: فراتحلیل و بررسی انتقادی عنوان انگلیسی مقاله Examining pedagogical approaches and types of mathematics knowledge in educational games: A meta-analysis and critical review انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درهم آمیختن بازیها و فناوریهای آموزشی: خوشه بندی و پیش بینی روندهای تحقیقات یادگیری مبتنی بر بازی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درهم آمیختن بازیها و فناوریهای آموزشی: خوشه بندی و پیش بینی روندهای تحقیقات یادگیری مبتنی بر بازی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درهم آمیختن بازیها و فناوریهای آموزشی: خوشه بندی و پیش بینی روندهای تحقیقات یادگیری مبتنی بر بازی با استفاده از تحلیل کتابشناختی و بصری عنوان انگلیسی مقاله Interweaving gaming and educational technologies: Clustering and forecasting the trends of game-based learning research by bibliometric and visual analysis انتشار مقاله سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کووید-۱۹ در فرآیند یادگیری دانش آموزان دبستانی – MDPI 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کووید-۱۹ در فرآیند یادگیری دانش آموزان دبستانی – MDPI 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات کووید-۱۹ در فرآیند یادگیری دانش آموزان دبستانی: مروری سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله The Effects of COVID-19 in the Learning Process of Primary School Students: A Systematic Review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه MDPI نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و موفقیت تحصیلی در آموزش عالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و موفقیت تحصیلی در آموزش عالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی و موفقیت تحصیلی در آموزش عالی: یک بررسی منظم با تمرکز ویژه بر روی دانشجویان “کم حضور” عنوان انگلیسی مقاله Social networks, social capital, social support and academic success in higher education: A systematic review with a special focus on ‘underrepresented’ students […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجدید برنامه درسی پرستاری – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجدید برنامه درسی پرستاری – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل اتاوا برای تجدید برنامه درسی پرستاری: مروری یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله The Ottawa model for nursing curriculum renewal: An integrative review انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های آموزشی نوآورانه در آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شیوه های آموزشی نوآورانه در آموزش عالی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شیوه های آموزشی نوآورانه در آموزش عالی: یک بررسی ادبی یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Innovative pedagogical practices in higher education: An integrative literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی برنامه درسی و سستی در میان دانشجویان کارشناسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی برنامه درسی و سستی در میان دانشجویان کارشناسی پرستاری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی برنامه درسی و سستی در میان دانشجویان کارشناسی پرستاری: یک بررسی سیستماتیک عنوان انگلیسی مقاله Curriculum design and attrition among undergraduate nursing students: A systematic review انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سایه های بحرانی در آموزش بهداشت و سلامت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سایه های بحرانی در آموزش بهداشت و سلامت – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سایه های بحرانی در آموزش بهداشت و سلامت عنوان انگلیسی مقاله Shades of criticality in health and wellbeing education انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله مروری ( Review Articles) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی پرستاری و تحکیم – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه درسی پرستاری و تحکیم – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه درسی پرستاری و تحکیم: یک بررسی ادبی یکپارچه عنوان انگلیسی مقاله Nursing curriculum and bullying: An integrative literature review انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review article) نوع مقاله […]

دانلود رایگان مقالات مروری علوم تربیتی (Review article) به زبان انگلیسی از مجلات ISI