دانلود رایگان مقالات ژورنالی علوم تربیتی - صفحه 12 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مدیریت کارشناسی دانشگاه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آموزش مدیریت کارشناسی دانشگاه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Making the choice: University and program selection factors for undergraduate management education in  Maritime Canada ترجمه عنوان مقاله  انتخاب کردن: عوامل انتخاب دانشگاه و برنامه برای آموزش مدیریت کارشناسی در Maritime Canada فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب خودشیفتگی دانشکده دانشجویان آموزش کسب و کار

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عواقب خودشیفتگی دانشکده دانشجویان آموزش کسب و کار

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Faculty narcissism and student outcomes in business higher education: A student-faculty fit analysis ترجمه عنوان مقاله  عواقب خودشیفتگی دانشکده و دانشجویان در آموزش عالی کسب و کار: تجزیه و تحلیل مناسب استاد-دانشجو فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت دوره دیپلم قبل از فارغ التحصیلی از دیدگاه دانشجویان

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کیفیت دوره دیپلم قبل از فارغ التحصیلی از دیدگاه دانشجویان

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Quality evaluation in post-graduate diploma courses from the students’ perspective: An exploratory study in Brazil ترجمه عنوان مقاله  ارزیابی کیفیت در دوره های دیپلم قبل از فارغ التحصیلی از دیدگاه دانشجویان: یک مطالعه اکتشافی در برزیل فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

دانلود رایگان مقالات ژورنالی علوم تربیتی به زبان انگلیسی از مجلات ISI