دانلود رایگان مقالات کنفرانسی علوم و فنون هوایی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج ویژگی سیگنال ساطع کننده رادار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استخراج ویژگی سیگنال ساطع کننده رادار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد روش استخراج ویژگی سیگنال ساطع کننده رادار بر اساس آنتروپی فازی عنوان انگلیسی مقاله Research on Radar Emitter Signal Feature Extraction Method Based on Fuzzy Entropy انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنال ساطع کننده رادار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنال ساطع کننده رادار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل ساختار مدل شناسایی و مرتب سازی سیگنال ساطع کننده رادار عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Radar Emitter Signal Sorting and Recognition Model Structure انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرتب سازی سیگنال رادار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مرتب سازی سیگنال رادار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیشینه و اهمیت تحقیقات مرتب سازی سیگنال رادار در جنگ مدرن عنوان انگلیسی مقاله The Background and Significance of Radar Signal Sorting Research in Modern Warfare انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی داخل پالسی سیگنال ساطع کننده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی داخل پالسی سیگنال ساطع کننده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استخراج ویژگی داخل پالسی سیگنال ساطع کننده رادار بر اساس تجزیه و تحلیل حالت تجربی عنوان انگلیسی مقاله Radar Emitter Signal Intra-Pulse Feature Extraction Based on Empirical Mode Decomposition انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش انتخاب ویژگی / کاهش صفت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش انتخاب ویژگی / کاهش صفت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد روش انتخاب ویژگی/ کاهش صفت بر اساس نظریه مجموعه راف عنوان انگلیسی مقاله Research on Feature Selection/Attribute Reduction Method Based on Rough Set Theory انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنال ساطع کننده رادار ناشناخته – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیگنال ساطع کننده رادار ناشناخته – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد یک ساختار مدل جدید برای مرتب سازی سیگنال ساطع کننده رادار ناشناخته عنوان انگلیسی مقاله Research on a New Model Structure for Unknown Radar Emitter Signal Sorting انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی علوم و فنون هوایی به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر