دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی عمران به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل بهینه سازی تخصیص مکان برای پناهگاه های اضطراری پس از زلزله با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره مبنی بر شبکه عنوان انگلیسی مقاله A location-allocation optimization model for post-earthquake emergency shelters using network-based multi-criteria decision-making نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاه تیرهای شبکه شیاری فولاد ضد زنگ برای پل – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاه تیرهای شبکه شیاری فولاد ضد زنگ برای پل – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شاه تیرهای شبکه شیاری فولاد ضد زنگ برای پل های جاده ای کامپوزیت: بهینه سازی و مطالعات پارامتریک عنوان انگلیسی مقاله Stainless steel corrugated web girders for composite road bridges: Optimization and parametric studies نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی ترمیم سریع برای عملکرد لرزه ای – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی ترمیم سریع برای عملکرد لرزه ای – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی ترمیم سریع برای عملکرد لرزه ای سازه هایی با آسیب لرزه ای با در نظر گرفتن ترمیم ناکامل و تاب آوری لرزه ای عنوان انگلیسی مقاله Rapid recovery strategy for seismic performance of seismic-damaged structures considering imperfect repair and seismic resilience نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق در مورد تدوام مقاومت لغزندگی مخلوط آسفالت – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحقیق در مورد تدوام مقاومت لغزندگی مخلوط آسفالت – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد تدوام مقاومت لغزندگی مخلوط آسفالت ویسکوزیته اصلاح شده توسط تست سایشی شتاب داده شده عنوان انگلیسی مقاله Research on skid-resistance durability of high viscosity modified asphalt mixture by accelerated abrasion test نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش سبز – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت دانش سبز – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدیریت دانش سبز: کلید محرک نوآوری فناوری سبز و عملکرد پایدار در سازمان های ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله Green knowledge management: A key driver of green technology innovation and sustainable performance in the construction organizations نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مکانیکی یک نوع جدیدی از اسلب کامپوزیت بتن مسلح – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار مکانیکی یک نوع جدیدی از اسلب کامپوزیت بتن مسلح – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار مکانیکی یک نوع جدیدی از اسلب کامپوزیت بتن مسلح با یک اتصال عنوان انگلیسی مقاله Mechanical behavior of a new type of reinforced concrete composite slab with a joint نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی آسیب سازه ای ساختمان هایی با بتن مسلح در آدیامان – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی آسیب سازه ای ساختمان هایی با بتن مسلح در آدیامان – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی آسیب سازه ای ساختمان هایی با بتن مسلح در آدیامان پس از زلزله های قهرمان مرعش (ترکیه) در ۶ فوریه سال ۲۰۲۳ عنوان انگلیسی مقاله Structural damage assessment of reinforced concrete buildings in Adıyaman after Kahramanmaraş (Türkiye) Earthquakes on 6 February 2023 نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پانل های بتن مسلح تحت بار – الزویر ۲۰۲۴

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پانل های بتن مسلح تحت بار – الزویر ۲۰۲۴

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار پانل های بتن مسلح تحت بار بعد از چرخه های انجماد-ذوب برودتی عنوان انگلیسی مقاله Behaviour of reinforced concrete panels under impact loading after cryogenic freeze-thaw cycles نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۴ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل پیش بینی برای خواص بتن با کمک یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل پیش بینی برای خواص بتن با کمک یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های پیش بینی برای خواص بتن با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق: یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Predictive models for concrete properties using machine learning and deep learning approaches: A review نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کنترل پاسخ زلزله به سیستم های دوگانه سازه – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات کنترل پاسخ زلزله به سیستم های دوگانه سازه – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات کنترل پاسخ زلزله به سیستم های دوگانه سازه واقع در سختی بندی منفی: بررسی عددی و آزمایشی عنوان انگلیسی مقاله Earthquake response control effects of coupled structural systems incorporating a negative stiffness connector: Experimental and numerical investigation نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم شناسایی آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع جهت شناخت میزان آسیب در ساختمان‌ دیوار برشی بتنی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم شناسایی آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع جهت شناخت میزان آسیب در ساختمان‌ دیوار برشی بتنی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم تشخیص آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع برای شناسایی میزان آسیب در ساختمان‌های دیوار برشی بتنی عنوان انگلیسی مقاله A rapid machine learning-based damage detection algorithm for identifying the extent of damage in concrete shear-wall buildings نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین کاربرد بتن تقویت شده در اسپانیا – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اولین کاربرد بتن تقویت شده در اسپانیا – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اولین کاربرد بتن مسلح در اسپانیا و اولین کاربرد اروپایی در پل ها: بازسازی پل رومی الکانتارا عنوان انگلیسی مقاله First application of reinforced concrete in Spain and first European application in bridges: The rehabilitation of the Roman bridge of Alcántara نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مجدد از عناصر سازه بتنی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده مجدد از عناصر سازه بتنی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده مجدد از عناصر سازه بتنی – ارزیابی و تضمین کیفیت برای داشتن عمر مفید عنوان انگلیسی مقاله Reusing of concrete building elements – Assessment and quality assurance for service-life نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی عمران – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی عمران (به انگلیسی Civil Engineering) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های عمران با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره مهندسی عمران از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی عمران (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی عمران به ترتیب سال انتشار: