دانلود رایگان مقاله ISI بتن مسلح یا بتن آرمه RC به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 7 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پانل های بتنی تقویت شده با الیاف سبک مسلح تحت بارگذاری برشی خالص – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار پانل های بتنی تقویت شده با الیاف سبک مسلح تحت بارگذاری برشی خالص – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار پانل های بتنی تقویت شده با الیاف سبک مسلح تحت بارگذاری برشی خالص عنوان انگلیسی مقاله Behavior of lightly reinforced fiber reinforced concrete panels under pure shear loading انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای لوله فولادی dumb-bell در ستون های بتنی مسلح محدود شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار لرزه ای لوله فولادی dumb-bell در ستون های بتنی مسلح محدود شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار لرزه ای لوله فولادی dumb-bell در ستون های بتنی مسلح محدود شده عنوان انگلیسی مقاله Seismic behavior of dumb-bell steel tube confined reinforced concrete piers انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توابع شکنندگی برای سازه بتنی مسلح در معرض زلزله و سونامی پشت سر هم – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توابع شکنندگی برای سازه بتنی مسلح در معرض زلزله و سونامی پشت سر هم – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توابع شکنندگی برای سازه بتنی مسلح در معرض زلزله و سونامی پشت سر هم عنوان انگلیسی مقاله Fragility functions for a reinforced concrete structure subjected to earthquake and tsunami in sequence انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مهاری برای افزایش ظرفیت خمشی تیرهای RC تقویت شده با FRCM – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم مهاری برای افزایش ظرفیت خمشی تیرهای RC تقویت شده با FRCM – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم مهاری جدید و موثر برای افزایش ظرفیت خمشی تیرهای RC تقویت شده با کامپوزیت های FRCM عنوان انگلیسی مقاله A novel and effective anchorage system for enhancing the flexural capacity of RC beams strengthened with FRCM composites انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام پانچ نمونه های ورقه-ستون معمولی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استحکام پانچ نمونه های ورقه-ستون معمولی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استحکام پانچ نمونه های ورقه-ستون معمولی عنوان انگلیسی مقاله Punching strength of conventional slab-column specimens انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر پرکننده‌های بنائی بر پاسخ لرزه ای فریم های RC تحت بار چرخه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر پرکننده‌های بنائی بر پاسخ لرزه ای فریم های RC تحت بار چرخه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر پرکننده‌های بنائی بر پاسخ لرزه ای فریم های RC تحت بار چرخه ای با فرکانس پایین عنوان انگلیسی مقاله Influence of masonry infills on seismic response of RC frames under low frequency cyclic load انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیلی شکست ورقه بتن آرمه تحت بارگذاری ضربه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل تحلیلی شکست ورقه بتن آرمه تحت بارگذاری ضربه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل تحلیلی شکست ورقه بتن آرمه تحت بارگذاری ضربه ای عنوان انگلیسی مقاله Failure analytical model of reinforced concrete slab under impact loading انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش عددی ستون های بتنی تقویت شده با لایه ای از الیاف بتونی و بتن مسلح – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنجش عددی ستون های بتنی تقویت شده با لایه ای از الیاف بتونی و بتن مسلح – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنجش عددی ستون های بتنی تقویت شده با لایه ای از الیاف بتونی و بتن مسلح عنوان انگلیسی مقاله Numerical comparison of concrete columns strengthened with layer of fiber concrete and reinforced concrete انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های قاب سازه ای بتن آرمه – هینداوی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های قاب سازه ای بتن آرمه – هینداوی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم های قاب سازه ای بتن آرمه در موقعیت داده های بزرگ عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of Seismic Performance of Reinforced Concrete Frame Structures in the Context of Big Data انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشی به عنوان مبنایی برای بررسی مقاومت آتش زیر ساخت های RC – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آزمایشی به عنوان مبنایی برای بررسی مقاومت آتش زیر ساخت های RC – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آزمایشی در مقیاس بزرگ به عنوان مبنایی برای بررسی مقاومت آتش زیر ساخت های RC زیرزمینی عنوان انگلیسی مقاله Large-scale test as the basis of investigating the fire-resistance of underground RC substructures انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی بر روی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح پس از آتش سوزی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مطالعه تجربی بر روی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح پس از آتش سوزی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی بر روی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح پس از آتش سوزی عنوان انگلیسی مقاله Experimental study on seismic performance of post-fire reinforced concrete frames انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالات حدی برای ساختارهای بتنی مسلح پایدار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالات حدی برای ساختارهای بتنی مسلح پایدار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حالات حدی برای ساختارهای بتنی مسلح پایدار عنوان انگلیسی مقاله Limit states for sustainable reinforced concrete structures انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تیر بتن مسلح پیش تنیده خارجی ضد انفجار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تیر بتن مسلح پیش تنیده خارجی ضد انفجار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تیر بتن مسلح پیش تنیده خارجی ضد انفجار: یک رویکرد نظری عنوان انگلیسی مقاله Blast resistance of externally prestressed RC Beam: A theoretical approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

دانلود رایگان مقاله ISI بتن مسلح (Reinforced Concrete) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
بتن آرمه یا بتن مسلح RC: به بتن مسلح شده با میلگرد (آرماتور) گفته می‌شود. برای مسلح کردن بتن از میلگردهای تقویتی، شبکه‌های توری تقویتی، صفحات فلزی یا الیاف تقویتی استفاده می‌گردد. هدف اصلی استفاده از بتن آرمه، واگذاری نیروهای کششی بوجود آمده در بتن به میلگردهاست (به دلیل مقاومت کششی بالای میلگرد) تا بدین طریق نیروهای کششی به بتن وارد نشده و سبب ترک‌خوردگی و در نهایت پکیدن بتن نشود.
رشته های مرتبط: مهندسی عمران
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده بتن مسلح اینجا کلیک نمایید.