دانلود رایگان مقاله ISI خاک و پی یا ژئوتکنیک به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل پیش بینی برای خواص بتن با کمک یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل پیش بینی برای خواص بتن با کمک یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل های پیش بینی برای خواص بتن با استفاده از روش های یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق: یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Predictive models for concrete properties using machine learning and deep learning approaches: A review نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم شناسایی آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع جهت شناخت میزان آسیب در ساختمان‌ دیوار برشی بتنی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم شناسایی آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع جهت شناخت میزان آسیب در ساختمان‌ دیوار برشی بتنی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم تشخیص آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع برای شناسایی میزان آسیب در ساختمان‌های دیوار برشی بتنی عنوان انگلیسی مقاله A rapid machine learning-based damage detection algorithm for identifying the extent of damage in concrete shear-wall buildings نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد فرسودگی اتصالات برشی داربست در تیر مرکب فولاد-بتن با آسیب اولیه – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد فرسودگی اتصالات برشی داربست در تیر مرکب فولاد-بتن با آسیب اولیه – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله عملکرد فرسودگی اتصالات برشی داربست در تیر کامپوزیت فولاد-بتن با آسیب اولیه عنوان انگلیسی مقاله Fatigue performance of stud shear connectors in steel-concrete composite beam with initial damage نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکار طراحی لرزه ای سازه زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکار طراحی لرزه ای سازه زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل جدید طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی. مطالعه موردی یک ایستگاه مترو ۲ طبقه ۳ ایستگاه عنوان انگلیسی مقاله Novel seismic design solution for underground structures. Case study of a 2-story 3-bay subway station انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کیسون های مکش توربین بادی و روش ساده شده برای مدل سازی لرزه ای – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کیسون های مکش توربین بادی و روش ساده شده برای مدل سازی لرزه ای – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ساده شده برای طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد ارابه های مکش پشتیبان ژاکت توربین های بادی فراساحلی عنوان انگلیسی مقاله Simplified method for performance-based seismic design of suction caissons supporting jacket offshore wind turbines انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی توربین‌ بادی دریایی و ساحلی تک ستون‌ در خاک‌ لرزه‌ای روان‌پذیر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی توربین‌ بادی دریایی و ساحلی تک ستون‌ در خاک‌ لرزه‌ای روان‌پذیر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی تک ستون‌ها برای توربین‌های بادی دریایی و نزدیک ساحل در خاک‌های لرزه‌ای روان‌پذیر: روش‌شناسی و اعتبارسنجی عنوان انگلیسی مقاله Design of monopiles for offshore and nearshore wind turbines in seismically liquefiable soils: Methodology and validation انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در پی روان‌ گرایی جنبشی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در پی روان‌ گرایی جنبشی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در جریان روان‌ گرایی لرزه‌ای عنوان انگلیسی مقاله Experimental investigation of transient bending moment of piles during seismic liquefaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوسازی تحکیم بومی توسط بازسازی مدل سه بعدی با داده ژئوفیزیک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوسازی تحکیم بومی توسط بازسازی مدل سه بعدی با داده ژئوفیزیک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازسازی یک مدل سه بعدی از داده های ژئوفیزیک برای مدل سازی تقویت محلی: مورد مطالعه دره رون بالا، سوئیس عنوان انگلیسی مقاله Reconstructing a 3D model from geophysical data for local amplification modelling: The study case of the upper Rhone valley, Switzerland انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبش شناسی شکاف توسط پترن شکاف ها – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد جنبش شناسی شکاف توسط پترن شکاف ها – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعیین سینماتیک ترک از الگوهای نمایان شده ترک عنوان انگلیسی مقاله Determining crack kinematics from imaged crack patterns انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی‌ خالی و خواص مکانیکی آسفالت اثر گرفته از چرخه‌ انجماد و ذوب – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توپولوژی‌ خالی و خواص مکانیکی آسفالت اثر گرفته از چرخه‌ انجماد و ذوب – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر چرخه‌های انجماد و ذوب بر روی توپولوژی‌های خالی و خواص مکانیکی آسفالت عنوان انگلیسی مقاله Effect of freeze–thaw cycles on the void topologies and mechanical properties of asphalt انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر در هدایت هیدرولیکی سنگهای شکسته در پایه سد در حین کار – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر در هدایت هیدرولیکی سنگهای شکسته در پایه سد در حین کار – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تغییر در هدایت هیدرولیکی سنگهای شکسته در پایه سد در حین کار عنوان انگلیسی مقاله Variation in hydraulic conductivity of fractured rocks at a dam foundation during operation انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نسبت های مخلوط با استفاده از طراحی آزمایش آماری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی نسبت های مخلوط با استفاده از طراحی آزمایش آماری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی نسبت های مخلوط با استفاده از طراحی آزمایش آماری با استفاده از روش سطح پاسخ – یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Optimization of mixture proportions by statistical experimental design using response surface method – A review انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۴ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تغییر شکل های باقیمانده در یک سازه ساختمانی بتنی مسلح – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی تغییر شکل های باقیمانده در یک سازه ساختمانی بتنی مسلح – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پیش بینی تغییر شکل های باقیمانده در یک سازه ساختمانی بتنی مسلح پس از یک حادثه آتش سوزی عنوان انگلیسی مقاله Predicting residual deformations in a reinforced concrete building structure after a fire event انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته خاک و پی یا ژئوتکنیک به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر