دانلود رایگان مقاله ISI روانگرایی خاک به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 3 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر شکل پس از روانگرایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تغییر شکل پس از روانگرایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحریک روانگرایی و تغییر شکل پس از روانگرایی رسوبات چند لایه عنوان انگلیسی مقاله Liquefaction triggering and post-liquefaction deformation of laminated deposits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت انحنای سطح زمین در مدل سازی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اهمیت انحنای سطح زمین در مدل سازی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله آزمونهای LEAP-GWU-2015 دانشگاه کیوتو و اهمیت انحنای سطح زمین در مدل سازی سانتریفیوژ عنوان انگلیسی مقاله Kyoto University LEAP-GWU-2015 tests and the importance of curving the ground surface in centrifuge modelling انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خاکریز آسیب دیده در جریان زلزله – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خاکریز آسیب دیده در جریان زلزله – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تفسیر پدیده تغییر شکل یک خاکریز آسیب دیده در جریان زلزله امیلیا ۲۰۱۲ عنوان انگلیسی مقاله Interpreting the deformation phenomena of a levee damaged during the 2012 Emilia earthquake انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات پیش لرزش بر کشش حجمی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثرات پیش لرزش بر کشش حجمی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اثرات پیش لرزش بر کشش حجمی و مقاومت چرخه ای ماسه و مقایسه آن با خاکهای غیر اشباع عنوان انگلیسی مقاله Pre-shaking effects on volumetric strain and cyclic strength of sand and comparison to unsaturated soils انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل الاستوپلاستیک چند لایه نیمه ریز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل الاستوپلاستیک چند لایه نیمه ریز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل الاستوپلاستیک چند لایه نیمه ریز جدید برای روان شدگی ماسه عنوان انگلیسی مقاله A novel semi-micro multilaminate elasto-plastic model for the liquefaction of sand انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلوک کشویی برای مشکلات گسترش جانبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلوک کشویی برای مشکلات گسترش جانبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاربرد تجزیه و تحلیل بلوک کشویی برای مشکلات گسترش جانبی عنوان انگلیسی مقاله Applicability of sliding block analyses for lateral spreading problems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روانگرایی خاک در مهندسی ژئوتکنیک – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاهش روانگرایی خاک در مهندسی ژئوتکنیک – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کاهش روانگرایی خاک در مهندسی ژئوتکنیک: مروری بر روشهای اخیراً توسعه یافته عنوان انگلیسی مقاله Soil liquefaction mitigation in geotechnical engineering: An overview of recently developed methods انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی اثرات روانگرایی برای خاکریزی با استفاده از دیوارهای خاک-سیمان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی اثرات روانگرایی برای خاکریزی با استفاده از دیوارهای خاک-سیمان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازسازی اثرات روانگرایی برای خاکریزی با استفاده از دیوارهای خاک-سیمان: سانتریفوژ و مدل سازی عددی عنوان انگلیسی مقاله Remediation of liquefaction effects for an embankment using soil-cement walls: Centrifuge and numerical modeling انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی رفتارهای خاک قبل و بعد از روانگرایی جریان – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدلسازی رفتارهای خاک قبل و بعد از روانگرایی جریان – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Unified modeling of soil behaviors before/after flow liquefaction ترجمه عنوان مقاله مدلسازی یکپارچه رفتارهای خاک قبل و بعد از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهاسازی روانگرایی ناشی از زلزله و پاسخ پس از روانگرایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رهاسازی روانگرایی ناشی از زلزله و پاسخ پس از روانگرایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A 3D model for earthquake-induced liquefaction triggering and post-liquefaction response ترجمه عنوان مقاله یک مدل سه بعدی برای رهاسازی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی روانگرایی خاک غیر اشباع در حالت بحران – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبیه سازی روانگرایی خاک غیر اشباع در حالت بحران – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Simulation of liquefaction of unsaturated soil using critical state soil model ترجمه عنوان مقاله شبیه سازی روانگرایی خاک غیر اشباع با استفاده از مدل خاک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت دقت پتانسیلی روانگرایی خاک غیر اشباع – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تقویت دقت پتانسیلی روانگرایی خاک غیر اشباع – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Strategy for Improving Precision of Soil Liquefaction Potential ترجمه عنوان مقاله استراتژی تقویت دقت پتانسیلی روانگرایی خاک غیر اشباع فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از سرعت موجی برشی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تخمین پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از سرعت موجی برشی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of liquefaction potential of soil using the shear wave velocity in Tehran, Iran ترجمه عنوان مقاله تخمین پتانسیل روانگرایی خاک با استفاده از سرعت […]

دانلود رایگان مقاله ISI روانگرایی خاک (Soil Liquefaction) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف روانگرایی خاک: روان‌ گرایی خاک پدیده‌ای است که در آن خاک اشباع در اثر تنش شدیدی که به آن وارد می‌شود، مقاومت و سختی خود را به طور کامل ازدست می‌دهد و مانند یک مایع رفتار می‌کند. این تنش وارده می‌تواند در اثر تکان‌های ناشی از زمین‌لرزه یا دگرگونی‌های ناگهانی در شرایط تنش خاک باشد.
عبارت روان‌گرایی در مکانیک خاک برای اولین بار توسط هازن در مسئلهٔ شکست سد کالاوراس در کالیفرنیا مطرح شد.
رشته های مرتبط: مهندسی عمران
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده روانگرایی خاک اینجا کلیک نمایید.