دانلود رایگان مقاله ISI روانگرایی خاک به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کیسون های مکش توربین بادی و روش ساده شده برای مدل سازی لرزه ای – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کیسون های مکش توربین بادی و روش ساده شده برای مدل سازی لرزه ای – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ساده شده برای طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد ارابه های مکش پشتیبان ژاکت توربین های بادی فراساحلی عنوان انگلیسی مقاله Simplified method for performance-based seismic design of suction caissons supporting jacket offshore wind turbines انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی توربین‌ بادی دریایی و ساحلی تک ستون‌ در خاک‌ لرزه‌ای روان‌پذیر – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی توربین‌ بادی دریایی و ساحلی تک ستون‌ در خاک‌ لرزه‌ای روان‌پذیر – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی تک ستون‌ها برای توربین‌های بادی دریایی و نزدیک ساحل در خاک‌های لرزه‌ای روان‌پذیر: روش‌شناسی و اعتبارسنجی عنوان انگلیسی مقاله Design of monopiles for offshore and nearshore wind turbines in seismically liquefiable soils: Methodology and validation انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در پی روان‌ گرایی جنبشی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در پی روان‌ گرایی جنبشی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در جریان روان‌ گرایی لرزه‌ای عنوان انگلیسی مقاله Experimental investigation of transient bending moment of piles during seismic liquefaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر روانگرایی شن و ماسه – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر روانگرایی شن و ماسه – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقاومت در برابر روانگرایی شن و ماسه رودخانه Fraser بهبود یافته با یک سیمان سازی القا شده با میکروب عنوان انگلیسی مقاله Liquefaction resistance of Fraser River sand improved by a microbially-induced cementation انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی پتانسیل روان گرایی خاک بستر دریا در مزرعه بادی دریایی ChangBin با توجه به عدم قطعیت پارامتری تست های نفوذ استاندارد عنوان انگلیسی مقاله Assessment on liquefaction potential of seabed soil in ChangBin Offshore wind farm considering parametric uncertainty of standard penetration tests انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی روانگرایی خاک با استفاده از ترکیب فناوری AI و مدل کوپل ENN / t-SNE – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی روانگرایی خاک با استفاده از ترکیب فناوری AI و مدل کوپل ENN / t-SNE – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی روانگرایی خاک با استفاده از ترکیب فناوری AI و مدل کوپل ENN / t-SNE عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of soil liquefaction using AI technology incorporating a coupled ENN / t-SNE model انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیستمی رسوبات روانگرا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ سیستمی رسوبات روانگرا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ سیستمی رسوبات روانگرا عنوان انگلیسی مقاله System response of liquefiable deposits انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) Scopus – […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ناهمسانی بافتی بر پاسخ لرزه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تأثیر ناهمسانی بافتی بر پاسخ لرزه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ناهمسانی بافتی بر پاسخ لرزه ای پایه دایره ای عنوان انگلیسی مقاله Influence of fabric anisotropy on seismic response of circular foundation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار پلیمری فوق روان کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار پلیمری فوق روان کنندگان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تأثیر ساختار پلیمری فوق روان کنندگان مبتنی بر پلی کربوکسیلات بر رفتار بین لایه ای در خاک رس مونت موریلونیت عنوان انگلیسی مقاله Influence of the polymer structure of polycarboxylate-based superplasticizers on the intercalation behaviour in montmorillonite clays انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قابلیت اطمینان سیستم چند خطری خاکریز کنترل سیل عنوان انگلیسی مقاله Multi-hazard system reliability of flood control levees انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر روان شدگی ماسه ها – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر روان شدگی ماسه ها – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همبستگی مقاومت در برابر روان شدگی ماسه ها در حوضه های پخش کننده استخراج نواری لیگنیت با مقاومت سر CPT و سرعت موج برشی عنوان انگلیسی مقاله Correlations of the liquefaction resistance of sands in spreader dumps of lignite opencast mines with CPT tip resistance and shear wave velocity […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ خاکهای دانه ریز طبیعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاسخ خاکهای دانه ریز طبیعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پاسخ خاکهای دانه ریز طبیعی برای روش طراحی لرزه ای: مجموعه ای از یافته های تحقیقاتی از بریتیش کلمبیا، کانادا عنوان انگلیسی مقاله Response of natural fine-grained soils for seismic design practice: A collection of research findings from British Columbia, Canada انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر روانگرایی و استحکام برشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاومت در برابر روانگرایی و استحکام برشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درجه اشباع موثر در مقاومت در برابر روانگرایی و استحکام برشی تخلیه نشده ماسه های سیلتی عنوان انگلیسی مقاله Degree of saturation affecting liquefaction resistance and undrained shear strength of silty sands انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

دانلود رایگان مقاله ISI روانگرایی خاک (Soil Liquefaction) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
تعریف روانگرایی خاک: روان‌ گرایی خاک پدیده‌ای است که در آن خاک اشباع در اثر تنش شدیدی که به آن وارد می‌شود، مقاومت و سختی خود را به طور کامل ازدست می‌دهد و مانند یک مایع رفتار می‌کند. این تنش وارده می‌تواند در اثر تکان‌های ناشی از زمین‌لرزه یا دگرگونی‌های ناگهانی در شرایط تنش خاک باشد.
عبارت روان‌گرایی در مکانیک خاک برای اولین بار توسط هازن در مسئلهٔ شکست سد کالاوراس در کالیفرنیا مطرح شد.
رشته های مرتبط: مهندسی عمران
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده روانگرایی خاک اینجا کلیک نمایید.