دانلود رایگان مقاله ISI مقاوم سازی لرزه ای به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم شناسایی آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع جهت شناخت میزان آسیب در ساختمان‌ دیوار برشی بتنی – الزویر ۲۰۲۳

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم شناسایی آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع جهت شناخت میزان آسیب در ساختمان‌ دیوار برشی بتنی – الزویر ۲۰۲۳

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم تشخیص آسیب مبتنی بر یادگیری ماشین سریع برای شناسایی میزان آسیب در ساختمان‌های دیوار برشی بتنی عنوان انگلیسی مقاله A rapid machine learning-based damage detection algorithm for identifying the extent of damage in concrete shear-wall buildings نشریه الزویر انتشار مقاله سال ۲۰۲۳ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکار طراحی لرزه ای سازه زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد راهکار طراحی لرزه ای سازه زیرزمینی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله راه حل جدید طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی. مطالعه موردی یک ایستگاه مترو ۲ طبقه ۳ ایستگاه عنوان انگلیسی مقاله Novel seismic design solution for underground structures. Case study of a 2-story 3-bay subway station انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کیسون های مکش توربین بادی و روش ساده شده برای مدل سازی لرزه ای – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد عملکرد کیسون های مکش توربین بادی و روش ساده شده برای مدل سازی لرزه ای – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش ساده شده برای طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد ارابه های مکش پشتیبان ژاکت توربین های بادی فراساحلی عنوان انگلیسی مقاله Simplified method for performance-based seismic design of suction caissons supporting jacket offshore wind turbines انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست ترد اتصالات پیچی با بار جانبی برای سازه های چوبی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شکست ترد اتصالات پیچی با بار جانبی برای سازه های چوبی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خرابی شکننده اتصالات پیچی خودکششی با بارگذاری جانبی برای سازه های چوبی چند لایه متقاطع عنوان انگلیسی مقاله Brittle failure of laterally loaded self-tapping screw connections for cross-laminated timber structures انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در پی روان‌ گرایی جنبشی – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنالیز ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در پی روان‌ گرایی جنبشی – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی تجربی ممان خمشی گذرا شمع‌ ها در جریان روان‌ گرایی لرزه‌ای عنوان انگلیسی مقاله Experimental investigation of transient bending moment of piles during seismic liquefaction انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوسازی تحکیم بومی توسط بازسازی مدل سه بعدی با داده ژئوفیزیک – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوسازی تحکیم بومی توسط بازسازی مدل سه بعدی با داده ژئوفیزیک – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بازسازی یک مدل سه بعدی از داده های ژئوفیزیک برای مدل سازی تقویت محلی: مورد مطالعه دره رون بالا، سوئیس عنوان انگلیسی مقاله Reconstructing a 3D model from geophysical data for local amplification modelling: The study case of the upper Rhone valley, Switzerland انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مقاوم سازی لرزه ای بهینه برای ستون های بتن مسلح – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش مقاوم سازی لرزه ای بهینه برای ستون های بتن مسلح – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش مقاوم سازی لرزه ای بهینه برای ستون های بتن مسلح با دیواری های جانبی عنوان انگلیسی مقاله Optimal seismic retrofit method for reinforced concrete columns with wing walls انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاوم سازی لرزه ای ستون ها – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقاوم سازی لرزه ای ستون ها – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم طراحی بهینه برای مقاوم سازی لرزه ای ستون های RC با تکنیک پوشش فولادی عنوان انگلیسی مقاله Optimal design algorithm for seismic retrofitting of RC columns with steel jacketing technique انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل هزینه و سود استراتژی های مقاوم سازی لرزه ای سنتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل هزینه و سود استراتژی های مقاوم سازی لرزه ای سنتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل هزینه و سود استراتژی های مقاوم سازی لرزه ای سنتی که در بازسازی ساختمان های سنگ کاری یکپارچه شده است عنوان انگلیسی مقاله Cost-benefit analysis of traditional seismic retrofitting strategies integrated in the renovation of stone masonry buildings انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تعمیرات برای ترکهای خستگی ناشی از اعوجاج در یک مجموعه پل دو طبقه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی تعمیرات برای ترکهای خستگی ناشی از اعوجاج در یک مجموعه پل دو طبقه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی تعمیرات برای ترکهای خستگی ناشی از اعوجاج در یک مجموعه پل دو طبقه مقاوم سازی شده در برابر لرزه عنوان انگلیسی مقاله Repair assessment for distortion-induced fatigue cracks in a seismically retrofitted double-deck bridge complex انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پایداری لرزه ای ساختمان – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بررسی پایداری لرزه ای ساختمان – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی پایداری لرزه ای ساختمان های مرتفع با استفاده از روش مشخصه گرید عنوان انگلیسی مقاله Investigation of Seismic Stability of High-Rising Buildings Using Grid-Characteristic Method انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند منظوره میراگرهای ویسکوز برای مقاوم سازی لرزه ای سازه های نامنظم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهینه سازی چند منظوره میراگرهای ویسکوز برای مقاوم سازی لرزه ای سازه های نامنظم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهینه سازی چند منظوره میراگرهای ویسکوز مبتنی بر خسران برای مقاوم سازی لرزه ای سازه های نامنظم عنوان انگلیسی مقاله Multi-objective loss-based optimization of viscous dampers for seismic retrofitting of irregular structures انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء لرزه ای فریم های فولادی با دمپرهای چسبنده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتقاء لرزه ای فریم های فولادی با دمپرهای چسبنده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله در استفاده از سرعت بین طبقات برای ارتقاء لرزه ای فریم های فولادی با دمپرهای چسبنده عنوان انگلیسی مقاله On the use of interstorey velocity for the seismic retrofit of steel frames with viscous dampers انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

دانلود رایگان مقاله ISI مقاوم سازی لرزه ای (Seismic Retrofitting) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf
مقاوم‌سازی ساختمان در علم مهندسی عمران: به مفهوم بالا بردن مقاومت یک سازه (ساختمان) در برابر نیروهای وارده است. امروزه از این اصطلاح بیشتر در مورد نیروی زلزله استفاده می‌شود. از دیدگاه علمی، مقاوم‌سازی واژه کاملاً درستی برای این منظور نیست. چرا که منظور از اصطلاح «مقاومت‌سازی» به‌طور قطع بالا بردن مقاومت در برابر نیروی زلزله نیست بلکه منظور بهبود عملکرد اجزای سازه (ساختمان)‌ در برابر نیروی زلزله است.
همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شده مقاوم سازی لرزه ای اینجا کلیک نمایید.