دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی راه و ترابری به زبان انگلیسی - صفحه 2 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مخلوط بتن آسفالت نفوذ پذیر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مخلوط بتن آسفالت نفوذ پذیر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی یک عنصر محدود شدت باران بر مقاومت در برابر لغزش برای مخلوط بتن آسفالت نفوذ پذیر عنوان انگلیسی مقاله A finite element study of rain intensity on skid resistance for permeable asphalt concrete mixes انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز نانو ورقه های مغناطیسی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سنتز نانو ورقه های مغناطیسی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سنتز نانو ورقه های مغناطیسی هیدروکسید مضاعف لایه لایه منیزیم و آلومینیم حاوی Fe3O4 برای بهبود فرسودگی ضد فرابنفشی و خواص جذب مایکروویو مورد استفاده در مواد آسفالت عنوان انگلیسی مقاله Synthesis of Fe3O4-decorated Mg-Al layered double hydroxides magnetic nanosheets to improve anti-ultraviolet aging and microwave absorption properties used in asphalt […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات رئولوژیکی چسباننده آسفالت – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خصوصیات رئولوژیکی چسباننده آسفالت – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله خصوصیات رئولوژیکی چسباننده آسفالت اصلاح شده با مواد آسفالت بازیافتی و پلیمرهای خود ترمیم فعال شده با نور عنوان انگلیسی مقاله Rheological properties of asphalt binder modified with recycled asphalt materials and light-activated self-healing polymers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش برشی در ریل های تراموا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تنش برشی در ریل های تراموا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تمرکز تنش برشی در ریل های تراموا: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عنصر محدود دو بعدی مقطعی میله بر پایه نظریه عنوان انگلیسی مقاله Shear stress concentrations in tramway rails: Results from beam theorybased cross-sectional 2D Finite Element analyses انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله کنترل ترافیک برای شبکه های بزرگراه با اهداف مرتبط با پایداری: بررسی و چالش های آینده عنوان انگلیسی مقاله Traffic control for freeway networks with sustainability-related objectives: Review and future challenges انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی سرمایه گذاری در دارایی بزرگراه عنوان انگلیسی مقاله Data envelopment analysis for highway asset investment assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی آسیب فرسودگی چند محوره اتصالات جوش داده شده در پل فولادی راه آهن با استفاده از رویکرد صفحه بحرانی عنوان انگلیسی مقاله Multiaxial Fatigue Damage Assessment of Welded Connections in Railway Steel Bridge using Critical Plane Approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر یک محور ریلی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طول عمر یک محور ریلی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مطالعه ای در مورد طول عمر یک محور ریلی در معرض سایش عنوان انگلیسی مقاله A study on lifetime of a railway axle subjected to grinding انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی انواع آویزهای مورد استفاده در پل – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فرسودگی انواع آویزهای مورد استفاده در پل – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی میزان فرسودگی برای انواع آویزهای مورد استفاده در پل های قوسی رابط عنوان انگلیسی مقاله Evaluation regarding fatigue for various type of hangers used for tied arch bridges انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی حمل و نقل در عصر کلان داده ها – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل سازی حمل و نقل در عصر کلان داده ها – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل سازی حمل و نقل در عصر کلان داده ها عنوان انگلیسی مقاله Transport modelling in the age of big data انتشار  مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه تیلور و فرانسیس نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پی های شمعی مگاپروژه ها: LRT در خاک زمینی – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پی های شمعی مگاپروژه ها: LRT در خاک زمینی – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پی های شمعی مگاپروژه ها: ایستگاه جدید راه آهن و قطار سبک شهری (LRT) در خاک زمینی مسئله دار آستانه (قزاقستان) عنوان انگلیسی مقاله Pile Foundations of Mega Projects: New Railway Station and LRT in Problematical Soil Ground of Astana انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی پاسخ لرزه ای ساختمان ها با حمل و نقل استوک ول – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شناسایی پاسخ لرزه ای ساختمان ها با حمل و نقل استوک ول – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شناسایی پاسخ لرزه ای غیر خطی ساختمان ها توسط حمل و نقل ترکیب شده استوک ول و رویکرد تداخل سنجی دکانولوشن عنوان انگلیسی مقاله Identification of the nonlinear seismic response of buildings by a combined Stockwell Transform and deconvolution interferometry approach انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی مجامع بزرگراه های مشارکت دولتی و خصوصی – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بازسازی مجامع بزرگراه های مشارکت دولتی و خصوصی – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجربه پرتغالی در بازسازی مجامع بزرگراه های مشارکت دولتی و خصوصی در طول بحران مالی عنوان انگلیسی مقاله “Cutting costs to the bone”: the Portuguese experience in renegotiating public private partnerships highways during the financial crisis انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی راه و ترابری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر