دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی راه و ترابری به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 4 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل – امرالد ۲۰۱۶

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل – امرالد ۲۰۱۶

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مقایسه مقطعی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل در نیجریه عنوان انگلیسی مقاله Cross-sectional comparison of public-private partnerships in transport infrastructure development in Nigeria انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه امرالد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویارویی با زیرساخت حمل و نقل شهری در محیط چند منظوره – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رویارویی با زیرساخت حمل و نقل شهری در محیط چند منظوره – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Financing urban transportation infrastructure in a multi-actors environment: the role of value […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معانی مختلف حمل و نقل در اماکن شهری – اسپرینگر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی معانی مختلف حمل و نقل در اماکن شهری – اسپرینگر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of various means of transport for urban areas ترجمه عنوان مقاله ارزیابی معانی مختلف حمل و نقل […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های اطمینان بخش سیستم حمل و نقل شهری – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شاخص های اطمینان بخش سیستم حمل و نقل شهری – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Urban Transport System Reliability Indicators ترجمه عنوان مقاله شاخص های اطمینان بخش سیستم حمل و نقل شهری فرمت مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگام سازی جدول زمانی حمل و نقل عمومی و برنامه ریزی خودرو – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگام سازی جدول زمانی حمل و نقل عمومی و برنامه ریزی خودرو – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrated Public Transport Timetable Synchronization and Vehicle Scheduling with Demand Assignment: A Bi-objective […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه حمل و نقل عمومی و جلوگیری از تصادفات – الزویر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد توسعه حمل و نقل عمومی و جلوگیری از تصادفات – الزویر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر   مقاله مروری (Review Article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Public transportation development and traffic accident prevention in Indonesia ترجمه عنوان مقاله توسعه حمل و نقل عمومی و جلوگیری از تصادفات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه دستیابی به مشاغل با حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقایسه دستیابی به مشاغل با حمل و نقل عمومی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Elevating access: Comparing accessibility to jobs by public transport for individuals with and without a physical disability ترجمه عنوان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سیستم های حمل و نقل از طراحی تا ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سیستم های حمل و نقل از طراحی تا ساخت و ساز – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Integrating transportation systems management and operations into the project life cycle from planning to construction: A synthesis of best […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کارگاه مدیریت ریسک – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد کارگاه مدیریت ریسک – تیلور و فرانسیس ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه تیلور و فرانسیس نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Risk management workshop application: a case study of Ahwaz Urban Railway project ترجمه عنوان مقاله کاربرد کارگاه مدیریت ریسک: مطالعه موردی پروژه راه آهن […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت تحقیقاتی در قطار سریع السیر زنجیره ای – اسپرینگر ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیشرفت تحقیقاتی در قطار سریع السیر زنجیره ای – اسپرینگر ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه اسپرینگر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Advances of research on high-speed railway catenary ترجمه عنوان مقاله پیشرفت های تحقیقاتی در زمینه قطار سریع السیر زنجیره ای فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قطار سریع السیر بر قیمت زمین مسکونی – وایلی ۲۰۱۷

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر قطار سریع السیر بر قیمت زمین مسکونی – وایلی ۲۰۱۷

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه وایلی نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The impact of a high-speed railway on residential land prices ترجمه عنوان مقاله تاثیر قطار سریع السیر بر قیمت زمین مسکونی فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های شهری چین در قطار و شبکه هوایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های شهری چین در قطار و شبکه هوایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Comparing China’s urban systems in high-speed railway and airline networks ترجمه عنوان مقاله مقایسه سیستم های شهری چین در قطار سریع السیر و شبکه های هوایی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضربه راه آهن سریع السیر چینی بر حمل و نقل هوایی – الزویر ۲۰۱۸

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ضربه راه آهن سریع السیر چینی بر حمل و نقل هوایی – الزویر ۲۰۱۸

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Analysis on shock effect of China’s high-speed railway on aviation transport ترجمه عنوان مقاله تحلیل اثر ضربه راه آهن سریع السیر چینی بر حمل و نقل […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مهندسی راه و ترابری به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر