دانلود رایگان مقاله ISI فلسفه به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت پایدار حقوق بشر – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد وضعیت پایدار حقوق بشر – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شرایط مستحکم حقوق بشر: رویکردهای غربی و چینی عنوان انگلیسی مقاله The Concrete Conditions of Human Rights: Western and Chinese Approaches انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تراژدی کانون، یا وابستگی به مسیر در تاریخ و فلسفه علوم – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تراژدی کانون، یا وابستگی به مسیر در تاریخ و فلسفه علوم – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تراژدی کانون، یا وابستگی به مسیر در تاریخ و فلسفه علوم عنوان انگلیسی مقاله The tragedy of the canon; or, path dependence in the history and philosophy of science انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره منشأ فلسفه هیوم در احساسات – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره منشأ فلسفه هیوم در احساسات – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درباره منشأ فلسفه هیوم در احساسات عنوان انگلیسی مقاله On the origin of Hume’s philosophy in the passions انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنج مشکل برگشت ناپذیری – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پنج مشکل برگشت ناپذیری – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پنج مشکل برگشت ناپذیری عنوان انگلیسی مقاله The five problems of irreversibility انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) MedLine – Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی و تکرارپذیری در آزمایش سیاهچاله EHT – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همزمانی و تکرارپذیری در آزمایش سیاهچاله EHT – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همزمانی و تکرارپذیری در آزمایش سیاهچاله EHT عنوان انگلیسی مقاله Coincidence and reproducibility in the EHT black hole experiment انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زبان عشق و قدرت سازنده زبان دینی – وایلی ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زبان عشق و قدرت سازنده زبان دینی – وایلی ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله زبانهای عشق: قدرت سازنده زبان دینی عنوان انگلیسی مقاله Languages of Love: The Formative Power of Religious Language انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه وایلی مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه (index) JCR – Master Journal […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته فلسفه به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر