دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به زبان انگلیسی - صفحه 21 از 22 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی آهن ربا مقررات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی آهن ربا مقررات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Hyper-transparency and social control: Social media as magnets for regulation ترجمه عنوان مقاله  شفافیت و کنترل اجتماعی: رسانه های اجتماعی به عنوان آهن ربا برای مقررات فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مجله  سیاست ارتباط از راه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل رسانه اجتماعی حکمرانی اینترنت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم عامل رسانه اجتماعی حکمرانی اینترنت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Internet governance by social media platforms ترجمه عنوان مقاله  حکمرانی اینترنتی توسط سیستم عامل های رسانه های اجتماعی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT، مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های مرتبط  اینترنت و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سیستم عامل خبری قلمرو گیت کیپر فردی و الگوریتمی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت سیستم عامل خبری قلمرو گیت کیپر فردی و الگوریتمی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social media and the public interest: Governance of news platforms in the realm of individual and algorithmic  gatekeepers ترجمه عنوان مقاله  رسانه های اجتماعی و منافع عمومی: مدیریت سیستم عامل های خبری در قلمرو گیت کیپرهای فردی و الگوریتمی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی چالش حکومت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه اجتماعی چالش حکومت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue ترجمه عنوان مقاله  تعریف رسانه های اجتماعی و چالش حکومت: مقدمه ای بر موضوع خاص فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۶ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتریان کسب و کار خدمات تلفن همراه اینترنت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رضایت مشتریان کسب و کار خدمات تلفن همراه اینترنت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Satisfaction of business customers with mobile phone and internet services in Spain ترجمه عنوان مقاله  رضایت مشتریان کسب و کار از خدمات تلفن همراه و اینترنت در اسپانیا فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت تکنولوژی تلفن همراه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر رقابت تکنولوژی تلفن همراه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Competition effect of a new mobile technology on an incumbent technology: An Indian case study ترجمه عنوان مقاله  اثر رقابت تکنولوژی جدید تلفن همراه بر روی تکنولوژی فعلی: یک مطالعه موردی هند فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل هزینه سوئیچینگ بازار گوشی هوشمند  کره جنوبی

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل هزینه سوئیچینگ بازار گوشی هوشمند کره جنوبی

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  An empirical analysis of switching cost in the smartphone market in South Korea ترجمه عنوان مقاله  تجزیه و تحلیل تجربی هزینه سوئیچینگ در بازار گوشی های هوشمند در کره جنوبی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ساختار صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Structural changes and growth factors of the ICT industry in Korea: 1995–۲۰۰۹ ترجمه عنوان مقاله  تغییرات ساختاری و عوامل رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کره: ۱۹۹۵-۲۰۰۹ فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی انحصاری ظهور بازار موفق اینترنت

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استراتژی انحصاری ظهور بازار موفق اینترنت

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Exclusionary strategies and the rise of winner-takes-it-all markets on the Internet ترجمه عنوان مقاله  استراتژی های انحصاری و ظهور بازارهای موفق در اینترنت فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی کشور توسعه

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی کشور توسعه

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Sustainability of rural informatization programs in developing countries: A case study of China’s Sichuan  province ترجمه عنوان مقاله  پایداری برنامه اطلاعاتی روستایی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی از استان سیچوان چین فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستور کار جهانی ICT4D آفریقا

مقاله انگلیسی رایگان در مورد دستور کار جهانی ICT4D آفریقا

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Global agenda and ICT4D in Africa: Constraints of localizing ‘universal norm ترجمه عنوان مقاله  دستور کار جهانی و ICT4D در آفریقا: محدودیت های بومی سازی، هنجار جهانی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زندگی اطلاعاتی فقرا مطالعه دسترسی دیجیتال

مقاله انگلیسی رایگان در مورد زندگی اطلاعاتی فقرا مطالعه دسترسی دیجیتال

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The informational life of the poor: A study of digital access in three Mexican towns ترجمه عنوان مقاله  زندگی اطلاعاتی فقرا: مطالعه از دسترسی های دیجیتال در سه شهر مکزیک فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محوریت برق ICT کشور کم درآمد

مقاله انگلیسی رایگان در مورد محوریت برق ICT کشور کم درآمد

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  The centrality of electricity to ICT use in low-income countries ترجمه عنوان مقاله  محوریت برق به استفاده از ICT در کشورهای کم درآمد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر