دانلود رایگان مقاله ISI رایانش امن به زبان انگلیسی - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک امنیت سایبری در ترانزیت خودران – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی ریسک امنیت سایبری در ترانزیت خودران – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ریسک امنیت سایبری در حمل و نقل خودگردان عنوان انگلیسی مقاله Cyber security risk assessment in autonomous shipping انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای بحرانی و امنیت رایانه ای در کشور رو به پیشرفت – اسپرینگر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای بحرانی و امنیت رایانه ای در کشور رو به پیشرفت – اسپرینگر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امنیت سایبری و رفتارهای مخاطره آمیز در زمینه کشور در حال توسعه: دیدگاه پاکستان عنوان انگلیسی مقاله Cyber-security and risky behaviors in a developing country context: a Pakistani perspective انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه اسپرینگر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیش بینی مدل شبکه ای با امنیت رایانه ای – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کنترل پیش بینی مدل شبکه ای با امنیت رایانه ای – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امنیت سایبری در کنترل پیش بینی مدل شبکه ای و توزیع شده عنوان انگلیسی مقاله Cyber-security in networked and distributed model predictive control انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله مروری (Review Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت سایبری و لویاتان – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد امنیت سایبری و لویاتان – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله امنیت سایبری و لویاتان عنوان انگلیسی مقاله Cyber security and the Leviathan انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus – Master […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاندمی کرونا و مسائل امنیت رایانه ای – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پاندمی کرونا و مسائل امنیت رایانه ای – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله همه گیر کووید ۱۹ و مسائل امنیت سایبری: تحلیل احساسات و رویکرد مدل سازی موضوع عنوان انگلیسی مقاله COVID-19 pandemic & cyber security issues: Sentiment analysis and topic modeling approach انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قالب فرهنگ امنیت سایبری برای آمادگی سازمان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد قالب فرهنگ امنیت سایبری برای آمادگی سازمان – تیلور و فرانسیس ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چارچوب فرهنگ امنیت سایبری برای ارزیابی آمادگی سازمان عنوان انگلیسی مقاله A Cyber-Security Culture Framework for Assessing Organization Readiness انتشار  مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه  دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده  نشریه تیلور و فرانسیس – Taylor & Francis نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی نفوذ مشارکتی برای تقویت هوش تهدید سایبری – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ردیابی نفوذ مشارکتی برای تقویت هوش تهدید سایبری – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تقویت هوش تهدید سایبری از طریق تشخیص نفوذ مشارکتی عنوان انگلیسی مقاله Boosting Cyber-Threat Intelligence via Collaborative Intrusion Detection انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۲۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظرسنجی در ارتباط با امنیت فناوری بلاک چین – الزویر ۲۰۲۲

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظرسنجی در ارتباط با امنیت فناوری بلاک چین – الزویر ۲۰۲۲

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بررسی در مورد فناوری بلاک چین و امنیت آن عنوان انگلیسی مقاله A survey on blockchain technology and its security انتشار مقاله سال ۲۰۲۲ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های IoT پرداختن به امنیت ، اخلاق ، حریم خصوصی و قوانین – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چالش های IoT پرداختن به امنیت ، اخلاق ، حریم خصوصی و قوانین – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله چالش های IoT پرداختن به امنیت ، اخلاق ، حریم خصوصی و قوانین عنوان انگلیسی مقاله The Challenges of IoT Addressing Security, Ethics, Privacy, and Laws انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد سیستم های امنیتی و حریم خصوصی مبتنی بر بلاکچین – IEEE 2021

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی عملکرد سیستم های امنیتی و حریم خصوصی مبتنی بر بلاکچین – IEEE 2021

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی عملکرد سیستم های امنیتی و حریم خصوصی مبتنی بر بلاکچین برای اینترنت اشیا: یک آموزش عنوان انگلیسی مقاله The Performance Evaluation of Blockchain-based Security and Privacy Systems for the Internet of Things: A Tutorial انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه فناوری بلاک چین در اینترنت اشیا برای امنیت – IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تعبیه فناوری بلاک چین در اینترنت اشیا برای امنیت – IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تعبیه فناوری بلاک چین در اینترنت اشیا برای امنیت: یک بررسی عنوان انگلیسی مقاله Embedding Blockchain Technology Into IoT for Security: A Survey انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درجه بندی اعتماد مصنوعات خودکار امنیت IT: – الزویر ۲۰۲۱

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درجه بندی اعتماد مصنوعات خودکار امنیت IT: – الزویر ۲۰۲۱

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله درجه بندی اعتماد به مصنوعات خودکار امنیت IT: مطالعه چند دامنه ای فیشینگ – ابزار تشخیص وبسایت عنوان انگلیسی مقاله Trust calibration of automated security IT artifacts: A multi-domain study of phishing-website detection tools انتشار مقاله سال ۲۰۲۱ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک طرح امن تأیید صحت اطلاعات برای فضای ذخیره سازی ابر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک طرح امن تأیید صحت اطلاعات برای فضای ذخیره سازی ابر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک طرح امن تأیید صحت اطلاعات برای فضای ذخیره سازی ابر عنوان انگلیسی مقاله One secure data integrity verification scheme for cloud storage انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته رایانش امن به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر