دانلود رایگان مقاله ISI سامانه های شبکه ای به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 12 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بلاک چین برای شهرهای هوشمند: مرور معماری ها، روندهای ادغام و مسیرهای تحقیقات آینده عنوان انگلیسی مقاله Blockchain for smart cities: A review of architectures, integration trends and future research directions انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Software systems from smart city vendors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ دیجیتال سازی بخش خصوصی در شهرهای فنلاندی غنی از داده عنوان انگلیسی مقاله Smart cities with a Nordic twist? Public sector digitalization in Finnish data-rich cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار عنوان انگلیسی مقاله Enabling technologies and sustainable smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Design and application of fog computing and Internet of Things service platform for smart city انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا صنعتی و پیشرفت های اخیر – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت اشیا صنعتی و پیشرفت های اخیر – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینترنت اشیا صنعتی: پیشرفت های اخیر، تکنولوژی های توانمندسازی و چالش های باز عنوان انگلیسی مقاله Industrial internet of things: Recent advances, enabling technologies and open challenges انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت های ایجاد شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت های ایجاد شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حالت های ایجاد شهرهای هوشمند: یا، شیوه های شهرسازی هوشمند متنوع عنوان انگلیسی مقاله Modes of making smart cities: Or, practices of variegated smart urbanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم قیمت گذاری کارامد پارکینگ هوشمند برای محیط شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک سیستم قیمت گذاری کارامد پارکینگ هوشمند برای محیط شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک سیستم قیمت گذاری کارامد پارکینگ هوشمند برای محیط شهر هوشمند: یک رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین عنوان انگلیسی مقاله An efficient smart parking pricing system for smart city environment: A machine-learning based approach انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های آنلاین نظارت بر قلب در محیط های اینترنت اشیای سلامتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های آنلاین نظارت بر قلب در محیط های اینترنت اشیای سلامتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های آنلاین نظارت بر قلب در محیط های اینترنت اشیای سلامتی: یک نظرسنجی، یک مدل مرجع و یک چشم انداز عنوان انگلیسی مقاله Online heart monitoring systems on the internet of health things environments: A survey, a reference model and an outlook انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بالا بردن میزان کشف اطلاعات اجتماعی توسط تکنیک های تحلیل احساسات – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بالا بردن میزان کشف اطلاعات اجتماعی توسط تکنیک های تحلیل احساسات – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بالا بردن میزان کشف اطلاعات اجتماعی توسط تکنیک های تحلیل احساسات عنوان انگلیسی مقاله Social information discovery enhanced by sentiment analysis techniques انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد MGPV: یک طرح جدید و کارآمد برای به اشتراک گذاری داده های امن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد MGPV: یک طرح جدید و کارآمد برای به اشتراک گذاری داده های امن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله MGPV: یک طرح جدید و کارآمد برای به اشتراک گذاری داده های امن در میان کاربران تلفن همراه در ابر عمومی عنوان انگلیسی مقاله MGPV: A novel and efficient scheme for secure data sharing among mobile users in the public cloud انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر بارگذاری هنجار احتمالی در سیستم های توزیع شده مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر بارگذاری هنجار احتمالی در سیستم های توزیع شده مقیاس بزرگ – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر بارگذاری هنجار احتمالی در سیستم های توزیع شده مقیاس بزرگ با استفاده از عوامل تلفن همراه عنوان انگلیسی مقاله Probabilistic normed load monitoring in large scale distributed systems using mobile agents انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم gCube: تحویل محیط تحقیق مجازی به عنوان یک سرویس – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم gCube: تحویل محیط تحقیق مجازی به عنوان یک سرویس – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم gCube: تحویل محیط تحقیق مجازی به عنوان یک سرویس عنوان انگلیسی مقاله The gCube system: Delivering Virtual Research Environments as-a-Service انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research article) مقاله بیس […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته سامانه شبکه ای به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر