دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های اجتماعی به زبان انگلیسی

دانلود رایگان مقاله ISI شبکه های اجتماعی (Social Networks) به زبان انگلیسی از جدیدترین نشریات معتبر با فرمت pdf

شبکه های اجتماعی: شبکه های اجتماعی، هنگامی به وجود می‌آیند که ساختاری از گره‌‌های مرتبط به هم شکل می‌گیرند. هر گره، یک فرد یا یک گروه یا یک سازمان است. شبکه اجتماعی، به معنای نمایش و مطالعه‌ی ارتباط بین این گره ها و جریان دانش و اطلاعات بین آنهاست.

همچنین برای مشاهده مقالات ترجمه شبکه های اجتماعی اینجا کلیک نمایید.