دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت سیستم های اطلاعات به زبان انگلیسی - صفحه 3 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تشخیص چهره هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق در محیط اینترنت اشیا-ابر عنوان انگلیسی مقاله Deep learning-based intelligent face recognition in IoT-cloud environment انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهر هوشمند به عنوان یک پلت فرم توزیع شده: به سمت یک سیستم برای مدیریت شهروند محور عنوان انگلیسی مقاله Smart city as a distributed platform: Toward a system for citizen-oriented management انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت هستی شناسی اشیای موسیقی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اینترنت هستی شناسی اشیای موسیقی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اینترنت هستی شناسی اشیای موسیقی عنوان انگلیسی مقاله The Internet of Musical Things Ontology انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس میباشد نمایه (index) Scopus […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله Ethanol: معماری شبکه بی سیم نرم افزار محور برای شبکه های IEEE 802.11 عنوان انگلیسی مقاله Ethanol: A Software-Defined Wireless Networking architecture for IEEE 802.11 networks انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سیستم اطلاعات مدیریتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ادغام سیستم اطلاعات مدیریتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ادغام سیستم اطلاعات مدیریتی برای موقعیت یابی رقابتی عنوان انگلیسی مقاله Integration of the Management Information System for Competitive Positioning انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار اجتناب از اطلاعات در سایت های شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتار اجتناب از اطلاعات در سایت های شبکه های اجتماعی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله رفتار اجتناب از اطلاعات در سایت های شبکه های اجتماعی: نامربوط بودن اطلاعات، استفاده زیاد و نقش تعدیل کننده فشار زمانی عنوان انگلیسی مقاله Information avoidance behavior on social network sites: Information irrelevance, overload, and the moderating role of time pressure انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدل شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مدل شهر هوشمند مبتنی بر تئوری سیستم ها عنوان انگلیسی مقاله Smart city model based on systems theory انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی سیستم اطلاعاتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اکولوژی سیستم اطلاعاتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله اکولوژی سیستم اطلاعاتی: کاربردی از افزایش حامل داده ای عنوان انگلیسی مقاله Information system ecology: An application of dataphoric ascendancy انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله توسعه دستورالعمل هایی برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار عنوان انگلیسی مقاله Development of guidelines for the implementation of sustainable enterprise resource planning systems انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بلاک چین برای شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بلاک چین برای شهرهای هوشمند: مرور معماری ها، روندهای ادغام و مسیرهای تحقیقات آینده عنوان انگلیسی مقاله Blockchain for smart cities: A review of architectures, integration trends and future research directions انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله سیستم های نرم افزاری عاملان شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Software systems from smart city vendors انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نمایه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شهرهای هوشمند با Nordic twist؟ دیجیتال سازی بخش خصوصی در شهرهای فنلاندی غنی از داده عنوان انگلیسی مقاله Smart cities with a Nordic twist? Public sector digitalization in Finnish data-rich cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله فناوری های مورد استفاده و شهرهای هوشمند پایدار عنوان انگلیسی مقاله Enabling technologies and sustainable smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت سیستم های اطلاعات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر