دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت سیستم های اطلاعات به زبان انگلیسی - صفحه 4 از 14 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی و کاربرد رایانش مه و پلتفورم خدمات اینترنت اشیا برای شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله Design and application of fog computing and Internet of Things service platform for smart city انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت های ایجاد شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد حالت های ایجاد شهرهای هوشمند – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله حالت های ایجاد شهرهای هوشمند: یا، شیوه های شهرسازی هوشمند متنوع عنوان انگلیسی مقاله Modes of making smart cities: Or, practices of variegated smart urbanism انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل توافقات ناآگاهانه در کره از طریق سیستم پذیریش اطلاعات مدیریتی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تحلیل توافقات ناآگاهانه در کره از طریق سیستم پذیریش اطلاعات مدیریتی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحلیل توافقات ناآگاهانه در کره از طریق سیستم پذیریش اطلاعات مدیریتی عنوان انگلیسی مقاله Analysis of involuntary admissions in Korea through the admission management information system انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یوتیوب به عنوان منبع اطلاعات بیمار برای هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۰

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یوتیوب به عنوان منبع اطلاعات بیمار برای هیدروسفالی – الزویر ۲۰۲۰

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یوتیوب به عنوان منبع اطلاعات بیمار برای هیدروسفالی: تجزیه و تحلیل کیفیت-محتوا و بهینه سازی عنوان انگلیسی مقاله YouTube as a Source of Patient Information for Hydrocephalus: A Content-Quality and Optimization Analysis انتشار مقاله سال ۲۰۲۰ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد LADRA: تشخیص وظیفه غیر عادی مبتنی بر ورودی و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد LADRA: تشخیص وظیفه غیر عادی مبتنی بر ورودی و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله LADRA: تشخیص وظیفه غیر عادی مبتنی بر ورودی و تجزیه و تحلیل علل ریشه ای در پردازش داده های بزرگ با جرقه عنوان انگلیسی مقاله LADRA: Log-based abnormal task detection and root-cause analysis in big data processing with Spark انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۴۱ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم انتخاب فناوری دسترسی رادیویی آگاه به زمینه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مکانیسم انتخاب فناوری دسترسی رادیویی آگاه به زمینه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله مکانیسم انتخاب فناوری دسترسی رادیویی آگاه به زمینه در شبکه تلفن همراه ۵G برای کاربردهای شهر هوشمند عنوان انگلیسی مقاله A Context-aware Radio Access Technology selection mechanism in 5G mobile network for smart city applications انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب یادگیری ماشین برای بررسی نقض داده های مبتنی بر تجزیه و تحلیل های معنایی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد چارچوب یادگیری ماشین برای بررسی نقض داده های مبتنی بر تجزیه و تحلیل های معنایی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک چارچوب یادگیری ماشین برای بررسی نقض داده های مبتنی بر تجزیه و تحلیل های معنایی الگوهای حمله دشمن در مخازن هوشمند تهدید کننده عنوان انگلیسی مقاله A machine learning framework for investigating data breaches based on semantic analysis of adversary’s attack patterns in threat intelligence repositories انتشار مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل برای ادغام داده های حسی ناهمگن در سیستم های اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک مدل برای ادغام داده های حسی ناهمگن در سیستم های اینترنت اشیا – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مدل برای ادغام داده های حسی ناهمگن در سیستم های اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله A model for integrating heterogeneous sensory data in IoT systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش نظارتی PTZ بر اساس هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پوشش نظارتی PTZ بر اساس هوش مصنوعی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله پوشش نظارتی PTZ بر اساس هوش مصنوعی برای شهرهای هوشمند عنوان انگلیسی مقاله PTZ-Surveillance coverage based on artificial intelligence for smart cities انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های نظارت و تحلیل وضعیت اضطراری در سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ویژگی های نظارت و تحلیل وضعیت اضطراری در سیستم های اطلاعاتی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ویژگی های نظارت و تحلیل وضعیت اضطراری در سیستم های اطلاعاتی عنوان انگلیسی مقاله Specifics of Monitoring and Analysing Emergencies in Information Systems انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منبع دریافت به روز رسانی های اخبار – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد منبع دریافت به روز رسانی های اخبار – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله از کجا باید به روز رسانی های اخبار را دریافت کرد: توییتر یا ردیت عنوان انگلیسی مقاله Where should one get news updates: Twitter or Reddit انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای امنیتی و حریم خصوصی آنلاین در بین کاربران با دانش فنی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رفتارهای امنیتی و حریم خصوصی آنلاین در بین کاربران با دانش فنی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله قرار دادن پارادوکس حریم خصوصی در معرض آزمایش: رفتارهای امنیتی و حریم خصوصی آنلاین در بین کاربران با دانش فنی، آگاهی از حریم خصوصی و منابع مالی عنوان انگلیسی مقاله Putting the privacy paradox to the test: Online privacy and security behaviors among users with technical knowledge, privacy awareness, […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری مجموعه راف برای تولید قوانین تصمیم گیری در مورد تعداد وسایل نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از تئوری مجموعه راف برای تولید قوانین تصمیم گیری در مورد تعداد وسایل نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استفاده از تئوری مجموعه راف برای تولید قوانین تصمیم گیری در مورد تعداد وسایل نقلیه راهنمایی و رانندگی عنوان انگلیسی مقاله Usage of the rough set theory for generating decision rules of number of traffic vehicles انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله […]

دانلود رایگان مقالات جدید ISI رشته مدیریت سیستم های اطلاعات به زبان انگلیسی از منابع علمی و معتبر