دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی فناوری اطلاعات IT - صفحه 4 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در آرایه آنتن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در آرایه آنتن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل روش های اجرای خطوط انتقال چپ و راست در آرایه آنتن عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Implementation Methods of Left and Right Handed Transmission Lines in Antenna Array انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم سنجش توزیع شده غیر متمرکز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم سنجش توزیع شده غیر متمرکز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم سنجش فشرده توزیع شده غیر متمرکز برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Decentralized Distributed Compressed Sensing Algorithm for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تشخیص و اصلاح خطا متنی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تشخیص و اصلاح خطا متنی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در روش تشخیص و اصلاح خطا متنی بر اساس جامعه یادگیری آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Research on Text Error Detection and Repair Method Based on Online Learning Community انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در آنتن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در آنتن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت کاربرد خطوط انتقال چپ و راست در واحدهای آنتن باند دو گانه / چند گانه عنوان انگلیسی مقاله Application Status of Left and Right Handed Transmission Lines in Dual/Multi-Band Antenna Units انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در فیلتر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در فیلتر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل روش های اجرای خطوط انتقال چپ و راست در فیلتر عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the Implementation Methods of the Left and Right Hand Transmission Lines in the Filter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط آنتن وسایل نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط آنتن وسایل نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ایمنی مدیریت ارتباط آنتن وسایل نقلیه ریلی عنوان انگلیسی مقاله Safety Assessment of Railway Vehicle Antenna Communication Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر نشت گاز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر نشت گاز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر نشت گاز با شبکه های حسگر بی سیم موبایل عنوان انگلیسی مقاله Gas Leakage Monitoring with Mobile Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه کاربردی ویدیویی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه کاربردی ویدیویی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه کاربردی ویدیویی در شبکه فوق العاده متراکم عنوان انگلیسی مقاله Video Application on Ultra-Dense Network انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های درخواست تکرار خودکار ترکیبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پروتکل های درخواست تکرار خودکار ترکیبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد و مقایسه پروتکل های درخواست تکرار خودکار ترکیبی (HARQ) بر اساس احتمال خاموشی در شبکه های ارتباطی بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Performance Analysis and Comparison of HARQ Protocols Based on Outage Probability in Wireless Communication Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی نابرابر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم خوشه بندی نابرابر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک الگوریتم خوشه بندی نابرابر مبتنی بر فاصله و انرژی باقیمانده برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله An Unequal Clustering Algorithm Based on Spacing and Residual Energy for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق درمورد پلتفرم ساخت سیستم حمل و نقل هوشمند Xi ‘an عنوان انگلیسی مقاله Xi ‘an Intelligent Transportation System Construction Platform Research انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد خطوط انتقال چپ و راست – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد کاربرد خطوط انتقال چپ و راست – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت کاربرد خطوط انتقال چپ و راست در تقسیم کنندگان توان عنوان انگلیسی مقاله Application Status of Left and Right Handed Transmission Lines in Power Dividers انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات نوری فضای آزاد از راه دور – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارتباطات نوری فضای آزاد از راه دور – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله استراتژی انتقال کد نخاعی مبتنی بر یادگیری تقویتی Q در ارتباطات نوری فضای آزاد از راه دور عنوان انگلیسی مقاله Q-Learning-Based Spinal Code Transmission Strategy in Long Distance FSO Communication انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی فناوری اطلاعات IT به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر