دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی فناوری اطلاعات IT - صفحه 3 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی استفاده از نیرو مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی استفاده از نیرو مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی و مدل سازی پیش بینی استفاده از نیرو مبتنی بر یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning-Based Power Usage Forecast Modeling and Evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واحدهای آنتن باند پهن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واحدهای آنتن باند پهن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت کاربرد خطوط انتقال چپ و راست در واحدهای آنتن باند پهن عنوان انگلیسی مقاله Application Status of Left and Right Handed Transmission Lines in Broadband Antenna Units انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی پویا فازی بینشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی پویا فازی بینشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه بیزی پویا فازی بینشی و کاربرد آن برای ارزیابی موقعیت پایانه عنوان انگلیسی مقاله Intuitionistic Fuzzy Dynamic Bayesian Network and its Application to Terminating Situation Assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن تمام جهته حلقوی قطبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن تمام جهته حلقوی قطبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش اجرا برای آنتن تمام جهته قطبی حلقوی عنوان انگلیسی مقاله Implementation Method for Circularly Polarized Omnidirectional Antenna انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود نمونه برداری فشرده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود نمونه برداری فشرده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود نمونه برداری فشرده در فضاهای تغییر ناپذیر با انتقال براساس تابع L1 عنوان انگلیسی مقاله Recovery of Compressed Sampling in Shift-Invariant Spaces Base on L1 Norm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری ها در ترکیب شبکه های FTTH – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری ها در ترکیب شبکه های FTTH – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق و پیاده سازی فناوری های کلیدی در ترکیب شبکه های FTTH (فیبر به خانه) عنوان انگلیسی مقاله Research and Implementation of Key Technologies in FTTH Networks Combining انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در آرایه آنتن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در آرایه آنتن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل روش های اجرای خطوط انتقال چپ و راست در آرایه آنتن عنوان انگلیسی مقاله Analysis of Implementation Methods of Left and Right Handed Transmission Lines in Antenna Array انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم سنجش توزیع شده غیر متمرکز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد الگوریتم سنجش توزیع شده غیر متمرکز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله الگوریتم سنجش فشرده توزیع شده غیر متمرکز برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی مقاله Decentralized Distributed Compressed Sensing Algorithm for Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تشخیص و اصلاح خطا متنی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد روش تشخیص و اصلاح خطا متنی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در روش تشخیص و اصلاح خطا متنی بر اساس جامعه یادگیری آنلاین عنوان انگلیسی مقاله Research on Text Error Detection and Repair Method Based on Online Learning Community انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در آنتن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در آنتن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت کاربرد خطوط انتقال چپ و راست در واحدهای آنتن باند دو گانه / چند گانه عنوان انگلیسی مقاله Application Status of Left and Right Handed Transmission Lines in Dual/Multi-Band Antenna Units انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در فیلتر – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد خطوط انتقال چپ و راست در فیلتر – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تجزیه و تحلیل روش های اجرای خطوط انتقال چپ و راست در فیلتر عنوان انگلیسی مقاله Analysis of the Implementation Methods of the Left and Right Hand Transmission Lines in the Filter انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط آنتن وسایل نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مدیریت ارتباط آنتن وسایل نقلیه – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی ایمنی مدیریت ارتباط آنتن وسایل نقلیه ریلی عنوان انگلیسی مقاله Safety Assessment of Railway Vehicle Antenna Communication Management انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر نشت گاز – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظارت بر نشت گاز – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله نظارت بر نشت گاز با شبکه های حسگر بی سیم موبایل عنوان انگلیسی مقاله Gas Leakage Monitoring with Mobile Wireless Sensor Networks انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی فناوری اطلاعات IT به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر