دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی فناوری اطلاعات IT - صفحه 3 از 9 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد انبار داده برای هوش تجاری – ۲۰۱۹ IEEE

مقاله انگلیسی رایگان در مورد یک رویکرد انبار داده برای هوش تجاری – ۲۰۱۹ IEEE

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک رویکرد انبار داده برای هوش تجاری عنوان انگلیسی مقاله A Data Warehouse Approach for Business Intelligence انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه IEEE مقاله بیس این مقاله بیس نمیباشد نوع مقاله ISI فرمت مقاله انگلیسی  PDF […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نظارت از راه دور برای تصفیه آب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم نظارت از راه دور برای تصفیه آب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق در مورد سیستم نظارت از راه دور برای تصفیه تخلیه صفر آب خنک کننده خارجی در سوپاپ مبدل عنوان انگلیسی مقاله Research on Remote Monitoring System for Zero Discharge Treatment of External Cooling Water in Converter Valve انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بدنه بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه حسگر بدنه بی سیم – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله یک مکانیسم سقوطی بسته هوشمند در شبکه حسگر بدنه بی سیم برای خدمات کلاس چندگانه بر اساس کنترل تراکم عنوان انگلیسی مقاله An Intelligent Packet Drop Mechanism in Wireless Body Sensor Network for Multiple Class Services Based on Congestion Control انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله برنامه های کاربردی در طبقه بندی بیماری مبتنی بر تجزیه و تحلیل اجزای اصلی کرنل شده (KPCA)- الگوریتم بت بهبود یافته (IBA)- ماشین برداری پشتیبانی حداقل مربعات (LSSVM) عنوان انگلیسی مقاله Application in Disease Classification based on KPCA-IBA-LSSVM انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب دستگاه پوشیدنی و پایانه هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ترکیب دستگاه پوشیدنی و پایانه هوشمند – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ترکیب دستگاه پوشیدنی غیر تهاجمی و پایانه هوشمند در اینترنت اشیا مراقبت از سلامتی عنوان انگلیسی مقاله Combining Non-Invasive Wearable Device and Intelligent Terminal in HealthCare IoT انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی صفحه وب – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طبقه بندی صفحه وب – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طبقه بندی صفحه وب با استفاده از شبکه عصبی برگشتی (RNN) عنوان انگلیسی مقاله Web Page Classification Using RNN انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی گره بی سیم بر اساس AR9341 – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد طراحی گره بی سیم بر اساس AR9341 – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله طراحی گره بی سیم بر اساس AR9341 عنوان انگلیسی مقاله Design of Wireless Node Based on AR9341 انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی استفاده از نیرو مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد پیش بینی استفاده از نیرو مبتنی بر یادگیری عمیق – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله ارزیابی و مدل سازی پیش بینی استفاده از نیرو مبتنی بر یادگیری عمیق عنوان انگلیسی مقاله Deep Learning-Based Power Usage Forecast Modeling and Evaluation انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واحدهای آنتن باند پهن – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد واحدهای آنتن باند پهن – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله وضعیت کاربرد خطوط انتقال چپ و راست در واحدهای آنتن باند پهن عنوان انگلیسی مقاله Application Status of Left and Right Handed Transmission Lines in Broadband Antenna Units انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی پویا فازی بینشی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه بیزی پویا فازی بینشی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله شبکه بیزی پویا فازی بینشی و کاربرد آن برای ارزیابی موقعیت پایانه عنوان انگلیسی مقاله Intuitionistic Fuzzy Dynamic Bayesian Network and its Application to Terminating Situation Assessment انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن تمام جهته حلقوی قطبی – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد آنتن تمام جهته حلقوی قطبی – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله روش اجرا برای آنتن تمام جهته قطبی حلقوی عنوان انگلیسی مقاله Implementation Method for Circularly Polarized Omnidirectional Antenna انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش مقاله مقاله پژوهشی (Research Article) مقاله بیس این مقاله بیس […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود نمونه برداری فشرده – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد بهبود نمونه برداری فشرده – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله بهبود نمونه برداری فشرده در فضاهای تغییر ناپذیر با انتقال براساس تابع L1 عنوان انگلیسی مقاله Recovery of Compressed Sampling in Shift-Invariant Spaces Base on L1 Norm انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع نگارش […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری ها در ترکیب شبکه های FTTH – الزویر ۲۰۱۹

مقاله انگلیسی رایگان در مورد فناوری ها در ترکیب شبکه های FTTH – الزویر ۲۰۱۹

  مشخصات مقاله ترجمه عنوان مقاله تحقیق و پیاده سازی فناوری های کلیدی در ترکیب شبکه های FTTH (فیبر به خانه) عنوان انگلیسی مقاله Research and Implementation of Key Technologies in FTTH Networks Combining انتشار مقاله سال ۲۰۱۹ تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۷ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. پایگاه داده نشریه الزویر نوع […]

دانلود رایگان مقالات کنفرانسی مهندسی فناوری اطلاعات IT به زبان انگلیسی از جدیدترین کنفرانس های معتبر