دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی فناوری اطلاعات به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 122 از 132 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره تاخیر تحویل بسته برای شبکه های ادهاک متحرک سه بعدی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد درباره تاخیر تحویل بسته برای شبکه های ادهاک متحرک سه بعدی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله On the packet delivery delay study for three-dimensional mobile ad hoc networks ترجمه عنوان مقاله درباره بررسی تاخیر تحویل بسته برای شبکه های ادهاک متحرک […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد برای شبکه های ادهاک متحرک (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد برای شبکه های ادهاک متحرک (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Performance reliability evaluation for mobile ad hoc networks ترجمه عنوان مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد برای شبکه های ادهاک متحرک فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی بر ECG برای اینترنت چیزها (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار  مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Effect of attacker characterization in ECG-based continuous authentication mechanisms for Internet of Things ترجمه عنوان مقاله تاثیر خصوصیات مهاجم در مکانیزم احراز هویت مستمر مبتنی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده سازمان ها از مدیریت ریسک به منظور رفع خطرات رسانه اجتماعی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده سازمان ها از مدیریت ریسک به منظور رفع خطرات رسانه اجتماعی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۸ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Do organizations use a formalized risk management process to address social media risk? ترجمه عنوان مقاله آیا سازمان ها از فرایند مدیریت ریسک صورت گرفته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصل چند جایگزینی در سیستم های هوشمند. مدل شبکه عصبی فعال (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اصل چند جایگزینی در سیستم های هوشمند. مدل شبکه عصبی فعال (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله The Principle of Multi-alternativity in Intelligent Systems. Active Neural Network Models ترجمه عنوان مقاله اصل چند جایگزینی در سیستم های هوشمند. مدل شبکه عصبی فعال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند ترکیبی جدید با محاسبه ارزش از دست رفته برای تشخیص دیابت (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم هوشمند ترکیبی جدید با محاسبه ارزش از دست رفته برای تشخیص دیابت (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A novel hybrid intelligent system with missing value imputation for diabetes diagnosis ترجمه عنوان مقاله سیستم هوشمند ترکیبی جدید با محاسبه ارزش از دست رفته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های هوشمند: توسعه و مسائل (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سیستم های هوشمند: توسعه و مسائل (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Intelligent Systems: Development and Issues ترجمه عنوان مقاله سیستم های هوشمند: توسعه و مسائل فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط کامپیوتر و فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه اولیه پلت فرم چندگانه برای پایش محیطی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نمونه اولیه پلت فرم چندگانه برای پایش محیطی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Multicopter platform prototype for environmental monitoring ترجمه عنوان مقاله نمونه اولیه پلت فرم چندگانه برای پایش محیطی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط مهندسی […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه سنسور ابر مبتنی بر پایش محیطی (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه سنسور ابر مبتنی بر پایش محیطی (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۹ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Cloud based sensor network for environmental monitoring ترجمه عنوان مقاله شبکه سنسور ابر مبتنی بر پایش محیطی فرمت مقاله انگلیسی  PDF رشته های مرتبط فناوری […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش B2b (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی در فروش B2b (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۶ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media use in B2b sales and its impact on competitive intelligence collection and adaptive selling: Examining the role of learning orientation as an enabler […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازی مبتنی بر چارچوب تشخیص نفوذ چند لایه برای VANET (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نظریه بازی مبتنی بر چارچوب تشخیص نفوذ چند لایه برای VANET (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله A game theory based multi layered intrusion detection framework for VANET ترجمه عنوان مقاله نظریه بازی مبتنی بر چارچوب تشخیص نفوذ چند لایه برای VANET […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی برای CRM و عملکرد کسب و کار (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد رسانه های اجتماعی برای CRM و عملکرد کسب و کار (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۰ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Social media use for CRM and business performance satisfaction: The moderating roles of social skills and social media sales intensity ترجمه عنوان مقاله استفاده از […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش CRM و رسانه اجتماعی در رفتار خدمات پس از فروش (الزویر)

مقاله انگلیسی رایگان در مورد نقش CRM و رسانه اجتماعی در رفتار خدمات پس از فروش (الزویر)

  مشخصات مقاله انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه هزینه دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. منتشر شده در نشریه الزویر نوع مقاله ISI عنوان انگلیسی مقاله Examining the role of sales-based CRM technology and social media use on post-sale service behaviors in India ترجمه عنوان مقاله بررسی نقش فناوری CRM مبتنی […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی فناوری اطلاعات – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی فناوری اطلاعات (به انگلیسی Information Technology یا IT) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره فناوری اطلاعات از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی فناوری اطلاعات به ترتیب سال انتشار: