دانلود رایگان مقاله ISI مهندسی فناوری اطلاعات به زبان انگلیسی سال 2022 و 2023 - صفحه 123 از 127 - آی اس آی دانلود

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر موقعیت شبکه اجتماعی اعضای تیم در صدای کارکنان ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر موقعیت شبکه اجتماعی اعضای تیم در صدای کارکنان ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social networks and employee voice: The influence of team members’ and team leaders’ social network positions on employee voice ترجمه عنوان مقاله  شبکه های اجتماعی و صدای کارکنان: تاثیر موقعیت های شبکه های اجتماعی اعضای تیم در صدای کارکنان فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی در شبکه ناحیه مجاورت: برآوردی بستر ارتباطات AMI ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مسیریابی در شبکه ناحیه مجاورت: برآوردی بستر ارتباطات AMI ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Routing in Neighborhood Area Networks: A survey in the context of AMI communications ترجمه عنوان مقاله  مسیریابی در شبکه های ناحیه مجاورت: برآوردی در بستر ارتباطات AMI فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۳ صفحه رشته های مرتبط  فناوری اطلاعات و ارتباطات و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اینترنت اشیا بر تمرکز دانشجویان در محیط فیزیکی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اینترنت اشیا بر تمرکز دانشجویان در محیط فیزیکی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  A comprehensive study of parameters in physical environment that impact students’ focus during lecture using Internet of Things ترجمه عنوان مقاله  یک مطالعه جامع از پارامترهایی که در محیط فیزیکی بر روی تمرکز دانشجویان در طول درس با استفاده از اینترنت اشیا اثر میگذارد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگام سازی زمانی بهبود یافته در ML-MAC ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد همگام سازی زمانی بهبود یافته در ML-MAC ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Improved time synchronization in ML-MAC for WSN using relay nodes ترجمه عنوان مقاله  همگام سازی زمانی بهبود یافته در ML-MAC برای WSN با استفاده از ندهای رله فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی برق، فناوری اطلاعات و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد  سرویس اطلاعات ترافیک جاده ای با سیستم اکتشاف وب سرویس معنایی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد سرویس اطلاعات ترافیک جاده ای با سیستم اکتشاف وب سرویس معنایی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Semantic web service discovery system for road traffic information services ترجمه عنوان مقاله  سیستم اکتشاف وب سرویس معنایی برای سرویس های اطلاعات ترافیک جاده ای فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۰ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات IT و مهندسی فناوری اطلاعات […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه محلی در مناطق صنعتی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه محلی در مناطق صنعتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Migrant entrepreneurs and local networks in industrial districts ترجمه عنوان مقاله  کارآفرینان مهاجر و شبکه های محلی در مناطق صنعتی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  مدیریت گرایش های مرتبط کارآفرینی مجله  سیاست تحقیق – Research Policy دانشگاه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی روابط فناوری و قابلیت gatekeeper ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی روابط فناوری و قابلیت gatekeeper ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Social networks, technology ties, and gatekeeper functionality: Implications for the performance management of R&D projects ترجمه عنوان مقاله  شبکه های اجتماعی، روابط فناوری و قابلیت gatekeeper: پیامدهای مدیریت عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۱۱ صفحه رشته […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اعتماد و ارزش درک شده بر تمایل خرید آنلاین مسافرتی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اثر اعتماد و ارزش درک شده بر تمایل خرید آنلاین مسافرتی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Influence of trust and perceived value on the intention to purchase travel online: Integrating the effects of assurance on trust antecedents ترجمه عنوان مقاله  تاثیر اعتماد و ارزش درک شده بر تمایل برای خرید آنلاین مسافرتی: یکپارچه سازی تاثیرات تضمین بر سوابق اعتماد فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه نویسی کامپیوتری آموزش طراحی محصول ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد برنامه نویسی کامپیوتری آموزش طراحی محصول ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Computer programming for all: a case-study in product design education ترجمه عنوان مقاله  برنامه نویسی کامپیوتری برای همه: یک بررسی در آموزش طراحی محصول فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۷ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات IT، کامپیوتر گرایش های مرتبط  برنامه […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات: شبکه فردی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد شبکه اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات: شبکه فردی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Online Social Networks and information diffusion: The role of ego networks ترجمه عنوان مقاله  شبکه های اجتماعی آنلاین و انتشار اطلاعات: نقش شبکه های فردی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۷ تعداد صفحات مقاله  ۱۲ صفحه رشته های مرتبط  فناوری اطلاعات و علوم اجتماعی گرایش های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقدمه شبکه اجتماعی چند سطحی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد مقدمه شبکه اجتماعی چند سطحی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Introduction to multilevel social networks ترجمه عنوان مقاله  مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی چند سطحی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۳ صفحه رشته های مرتبط   مهندسی فناوری اطلاعات IT گرایش های مرتبط  شبکه های کامپیوتری و اینترنت و شبکه های […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماشین آلات آزادسازی و طرح اقتصادی ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد ماشین آلات آزادسازی و طرح اقتصادی ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Research note: Machinery, manumission, and economic machinations ترجمه عنوان مقاله  مقاله ‌ای تحقیقاتی: ماشین آلات، آزادسازی و طرح های اقتصادی فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار مقاله سال ۲۰۱۶ تعداد صفحات مقاله  ۵ صفحه رشته های مرتبط  علوم اقتصادی و مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط  توسعه اقتصادی و […]

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیستم اطلاعات ( الزویر )

مقاله انگلیسی رایگان در مورد اجرای سیستم اطلاعات ( الزویر )

  مشخصات مقاله عنوان مقاله  Selection and Implementation of New Information Systems ترجمه عنوان مقاله  انتخاب و اجرای سیستم های اطلاعات جدید فرمت مقاله  PDF نوع مقاله  ISI سال انتشار  مقاله سال ۲۰۱۵ تعداد صفحات مقاله  ۱۵ صفحه رشته های مرتبط  مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های مرتبط  مدیریت سیستم های اطلاعات مجله  درمانگاه های پاتولوژی جراحی […]

مقالات انگلیسی رایگان مهندسی فناوری اطلاعات – pdf

در لیست زیر در سایت آی اس آی دانلود، جدیدترین مقالات منتخب رشته مهندسی فناوری اطلاعات (به انگلیسی Information Technology یا IT) از مجله و ژورنال های ISI به صورت روزانه درج و بروزرسانی میشود. فایل مقاله انگلیسی با فرمت pdf آماده دانلود رایگان و سفارش ترجمه می باشد. مقاله های مهندسی فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن نکاتی مانند ایمپکت فاکتور بالا و رنکینگ Q1، دارا بودن متغیر، داشتن پرسشنامه، بیس بودن و سال انتشار 2022 و 2023 انتخاب می شوند تا برای شما کاربران عزیز، مفید واقع شوند. در جستجو جدیدترین مقالات درباره فناوری اطلاعات از نشریه هایی مانند الزویر یا ساینس دایرکت (sciencedirect – elsevier)، امرالد، اسپرینگر، وایلی، هینداوی، تیلور و فرانسیس، نیچر، pubmed، mdpi، ieee، ssrn و مابقی ژورنال های معتبر استفاده می شود.

 

مقالات ترجمه شده مهندسی فناوری اطلاعات (دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه فارسی)

 

درخواست جستجوی مقاله جدید (سفارش سرچ مقاله با شرایط شما)

 

لیست مقالات انگلیسی بدون ترجمه مهندسی فناوری اطلاعات به ترتیب سال انتشار: